vineri, 11 septembrie 2009

Va prezentam protestul Asociatiei de sprijin a personalului militar disponibilizat:

ROMÂNIA
ASOCIAŢIA DE SPRIJIN A PERSONALULUI MILITAR DISPONIBILIZAT
Şos. Olteniţei nr.225 A, Sector 4, Bucureşti
Tel/Fax 021 332 15 56
Email: aspmd2005@yahoo.com

Către,
GUVERNUL ROMÂNIEI
Domnului Prim ministru EMIL BOC


ASOCIAŢIA DE SPRIJIN A PERSONALULUI MILITAR DISPONIBILIZAT - ASPMD, structura asociativă reprezentativă a foştilor ofiţeri, maişti militari, subofiţeri, civili proveniţi din structurile Institutiilor de siguranţă naţională (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, SPP, Ministerul Afacerilor Externe, etc) CA URMARE A RESTRUCTURĂRII, apreciază că se impune, pentru prima dată de la înfiinţare în anul 2005, să iasă în mass-media cu o atitudine oficială de protest, generată de campania denigratoare şi de umilire a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, a pensionarilor militari şi a celorlalţi pensionari.

Prin această campanie „ofensivă antimilitari“ promovată de către dumneavoastră la diferite niveluri de analiză şi informare, se încearcă inducerea în imaginea publică a unor neadevăruri, a unor invective, acuze şi inepţii prin care suntem etichetaţi şi asimilaţi cu tagma „jefuitorilor de buget“, a celor cu salarii şi pensii de lux, cu noii aristocraţi ai societăţii româneşti.Toţi membrii ASPMD din filialele judeţene şi sectoarele Capitalei se miră de această atitudine nejustificată, de ponegrire şi blamare a lor cu dovedită şi profundă lipsă de discernământ asupra acestor pensionari militari şi civili.

Suntem dezamăgiţi de atitudinea unor guvernanţi, politicieni, „analişti“ şi „formatori“ de opinie, pentru adoptarea poziţiei de eludare a identităţii caracteristicilor carierei militare, prestată sub rigorile asumate şi impuse în acelaşi timp prin jurămîntul de credinţă faţă de ţară şi neamul românesc, de regulamentele şi ordinele militare.

În rîndul acestor pensionari batjocoriţi de dumneavoastră, există numeroşi profesori universitari, cercetători, ingineri, medici, diplomaţi, analişti politici, membri ai Academiei Oamenilor de Ştiinţă, parlamentari, senatori, primari, autori de carte şi formatori de opinie etc., care nu fac altceva decât să încerce să trăiască în România.Mă mir că nu vedeţi (sau nu vreţi să vedeţi) că în STATELE DEZVOLTATE ( G 8), această categorie de cetăţeni ( la ieşirea din sistem), în care s-a investit şi care au dobîndit o înaltă pregătire profesională şi dovedesc probitate morală şi civică, o bogată experienţă, SUNT FOLOSIŢI ÎN SPECIAL ÎN ADMINISTRAŢIA DE STAT, CU REZULTATE BENEFICE SOCIETĂŢII.

În spiritul adevărului pe care îl reclamăm, menţionăm că o pensie militară integrală s-a obţinut în urma unei activităţi de 35-45 ani în serviciul armatei, fiind acordată diferenţiat pe categorii de grade, funcţii, specialităţi şi condiţii speciale de muncă, acestea situîndu-se în limitele: 500 – 800 de lei pentru maiştri militari şi subofiţeri; 800 – 1.500 de lei pentru ofiţeri cu grade inferioare; 1.500 – 2.500 de lei pentru ofiţeri cu grade superioare; 2500 – 3500 de lei pentru generali şi amirali.

Spre comparatie, un militar din armatele din Franţa, Anglia, Germania, Belgia, Polonia, Cehia, Ungaria este onorat la pensie lunar, în medie cu: 800–1000 de euro pentru subofiţeri; 1500-4500 de euro – pentru ofiţeri; 3.500 de euro –5000 pentru generali şi amirali.

În contextul sus-menţionat, trebuie să reamintim că serviciul militar a fost frecvent marcat de reale privaţiuni unice şi specifice, suportate fără crâcnire de către cadrele militare acum în rezervă şi retragere, astfel: timp de muncă nenormat, fără a recupera prin plată sau timp liber timpul lucrat suplimentar; serviciul operativ pe mare, în aer şi pe uscat, ziua şi noaptea, indiferent de condiţiile de anotimp şi stare a vremii; mutări frecvente şi dese în garnizoane şi numeroase detaşări pentru misiuni şi prestaţii în economia naţională, afectîndu-se indirect şi afirmarea profesională a soţiilor -, ca urmare traiul în multe familii ale pensionarilor militari este asigurat de o singură pensie; interdicţia construirii sau achiziţionării unei locuinţe, angajării unor „joburi“ pentru întregirea bugetului familial; interzicerea de a se organiza în sindicate sau alte structuri asociative pentru a-şi manifesta nemulţumirile, inclusiv prin ieşirea în stradă.
La toate acestea pot fi adăugate şi condiţiile speciale impuse de folosirea armatei ca unică forţă de muncă ieftină şi chiar de cele mai multe ori gratuită, la lucrările în economia naţională. Avem în vedere participarea la construirea canalelor Dunăre – Marea Neagră, Dunăre – Bucureşti, a Metroului, Casei Poporului, Transfăgărăşanului, a şantierelor de irigaţii, a magistralelor de cale ferată, a mai multor zeci de mii de locuinţe, regularizarea cursurilor de apă, electrificarea magistralelor de cale ferată, amenajarea turistică a litoralului românesc, la înlăturarea efectelor calamităţilor naturale, la strîngerea recoltei, împăduriri, desecări, în minerit etc.

De asemenea, nu poate fi eludată sau falsificată niciodată participarea Armatei Române în Revoluţia din decembrie 1989. Armata, Politia etc, din primele momente, au aderat cu trup şi suflet la idealurile acesteia, având în final numeroşi morţi şi răniţi, a facilitat instalarea statului de drept în România şi statornicia democraţiei în această perioadă în ţară -, fără a cere sau a se bucura de avantaje de ordin material sau de altă natură -, nici măcar de „statutul de revoluţionar“, dar în schimb s-a ales cu blamul public. Acest blam public, cu totul nejustificat şi nemeritat este preferat de aşa-zişi analişti, politiceni şi formatori de nouă opinie românească, necunoscători ai evenimentelor petrecute, şi total neavizaţi pentru o competentă analiză a participării şi rolului Armatei în recenta revoluţie română.

În această ultimă perioadă, Armata Română a suportat şi rigorile impuse de numeroasele reduceri şi restructurări, de peste 2/3, sub „masca“ impunerii acestor măsuri de către NATO în perioada premergătoare şi post-aderare la Alianţă. Avînd în vedere că în Statutul NATO se stipulează, la art. 5, că ţările membre, asigurînd nivelul de interoperabilitate al forţelor pot să-şi configureze dimensiunea şi performanţele armatelor naţionale fără nici o restricţie din partea Tratatului de Alianţă, susţinem cu tărie că a fost săvîrşit un brutal abuz asupra armatei, acesteia reducîndu-i-se efectivele de la peste 350.000 de la aproximativ 75.000 de militari la toate categoriile şi specialităţile militare. Pe fondul situaţiei create şi al aplicării unei concepţii insuficient justificată, în ultimii ani au fost disponibilizate cadre militare între 35-47 de ani, cu pensii anticipate, inconsistente, care nu le permit o viaţă decentă în familie şi societate.

În spiritul demnităţii şi corectitudinii civice, apreciem că aspectele semnalate de Guvern trebuie analizate separat, diferenţiat pe categorii socio-profesionale, iar dacă sunt identificate situaţiile reclamate, suntem de acord să se aplice corectivele generale şi specifice propuse. ASPMD va propune ca realizarea cumulului de pensie cu alte venituri sa se realizeze si sa fie impozitate gradual, dupa cum urmeaza:
Peste suma de:
• 5000 lei impozitul sa fie de 20 %;
• 7000 lei impozitul sa fie de 30%;
• 8000 lei impozitul sa fie de 40%;
• 10000 lei impozitul sa fie de 50%;
• 12000 lei impozitul sa fie de 60%.
Consideram ca prin aceast mod de impozitare bugetul de stat castiga foarte multi bani, aceste sume fiind folosite la plata unor tineri functionari.

Faţă de aspectele sus-menţionate, ASPMD are încredere în corectitudinea dumneavoastră si spera ca o sa luati o hotarare favorabila atat guvernului, pensionarilor militari cat si a cetatenilor Romaniei.

Cu deosebită consideraţie,
PRESEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR
Col. Just.Milit. (Rz.)
Constantin SIMION