vineri, 2 octombrie 2009

Adresa ANCMRR, FILIALA VRANCEA, catre ministrul apararii

Lt. c.dor. ® ing Chirica Aurelian                                                       Data:07.04.2009                                                             
Str. Ştefan cel mare 
Nr. 14A ap. 11
Focşani  cod: 620100DOMNULE  MINISTRU,
     
                        Am onoarea de a vă supune atenţiei următoarele probleme :

1.Nu s-au dat pensionarilor militari , sumele restante, pentru neaplicarea OG 77/2007
  Art. I. - pct.  7. De modificare a art. 24 din leg. 164/2001…:  Acest articol trebuia aplicat începând cu 29.06.2007, data publicării în Monitorul Oficial.
   Leg. 189/2004   arată la art. 1. pct.2:   referitor la  "Intrarea în vigoare a actelor normative :  (2) Ordonanţele de urgenţă ale Guvernului intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României,…”
  Ministerul Apărării, faţa de celelalte instituţii ale statului,  a  aplicat mult mai târziu această prevedere, în  01.04.2008 ,  respectiv după 9 luni de zile de la darea ordonanţei , timp în care noi trebuia să  primim pensiile majorate cu sumele corespunzătoare.
   Pensionarii MIRA au primit aceste sume din urmă, prin adăugarea la pensii a  diferenţelor lunare.   ( Anexa 1)
    ÎN CONCLUZIE, Solicit acordarea grabnică a diferenţelor de pensie  cuvenite pentru neaplicarea la termenul prevăzut de Lege a prevederilor art I pct. 7 din OUG.77/2007.

2.       Solicit introducerea  pensiei suplimentare, ca spor adăugat la pensie aşa cum
prevede legea 164/2001 art.78, cu modificările şi completările ulterioare din Leg.14/2008.
   Actualul modul de aplicare a legii de către  Secţia Pensii militare este nelegal şi creează discriminare între pensionarii militari prin încălcarea Constituţiei  Art. 16, egalitatea în  drepturi :   (1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii.
  Unii pensionari  primesc pensia suplimentară, iar alţii nu o primesc, ca şi mine, deşi am contribuit toată activitatea la fel şi cu acelaşi cuantum,  pentru aceeaşi  pensie suplimentară.
    În acest mod se încalcă  principiul general al contributivităţii din  art.2.lit.e din Legea 19/2000, care este prevăzut şi aplicabil şi in cazul legislaţiei  privind pensiile militare de stat.
    Leg. 14./2008 pentru aprobarea OUG.77/2007 pentru modificarea şi completarea Leg.164/2001 la art.unic pct. 6 alin (93) arată că:  art. 78, alineatul (1) se modifică…
«Art. 78. - (1) Pentru cadrele militare care au contribuit la fondul de pensie suplimentară se acordă…, în condiţiile art. 22-24 şi ale art. 48 alin. (1), un spor procentual de: >>
    Dovada  încălcării prevederilor acestui articol este Buletinul de calcul din Decizia de recalculare NR. 083884 din 23.feb.2009 , care arată la punctul B., PROCENTUL DE CALCUL A PENSIEI (PCP)= 100% rezultat din : 96% pt vechimea in serviciu; 4% condiţii de muncă; 6% pensie suplimentară (care nu se mai introduc, deoarece se depăşeşte procentul prevăzut prin art 25 …de 100% …) (Anexa 2)
 OBS: Pensia suplimentară este numită : „ SPOR” aşa scrie art.78 L-164/2001  şi se calculează ca şi sporul „Pentru semnul onorific” şi tot la fel se adaugă la pensie.
       ÎN CONCLUZIE, Solicit ca în pensie să se introducă sporul prevăzut pentru pensia suplimentară ca spor  la punctul C ,  prin   Revizuirea Buletinului de calcul a pensiei dat în  Decizia de recalculare a pensiei nr.083884 din 23.Feb.2009 şi  acordarea  sumelor restante, pentru anul 2008 şi 2009, pentru sporul pensiei suplimentare.

3.       Deoarece Parlamentul României a recunoscut că am fost şi suntem discriminaţi prin
neacordarea pensiei suplimentare, solicităm Ministerului Apărării să iniţieze o Hotărâre de Guvern,  pentru acordarea diferenţelor cuvenite din 2004 până în 2008 pentru pensia suplimentară neplătită , ca urmare a sistării abuzive a acesteia . Dovada este motivarea Legii 14/2008 dată de Comisia de Apărare a camerei Deputaţilor (Anexa 3)

4.          La fel trebuie acordate şi  drepturile din urmă cuvenite prin neaplicarea
HG.1294/2001 şi a Ordinului Ministrului M 116/2002 privitor la  grupelor de muncă,  pensionarilor ieşiţi la pensie înainte de Legea 164/2001 pentru perioada 10.04.2001 – 01.01.2008. Atât noi cât şi colegii noştri care s-au pensionat după 2001 am lucrat în aceleaşi condiţii de muncă şi am avut aceeaşi contribuţie la sistemul de pensii. Faptul că s-au folosit sisteme diferite de calcul a dus la discriminare,  lucru care trebuie recunoscut, asumat şi remediat de către minister.

5.       Totodată,  prin această hotărâre, vă rog    introduceţi în pensie  cuantumurile

cuvenite pentru sporurile specifice, ca prima de clasificare , prima orară de zbor pentru care am contribuit la fondul de pensii în întreaga activitate, respectând astfel principiul contributivităţii din L-19/2000. Scoaterea sporurilor specifice duce la uniformizarea pensiilor, deşi riscul activităţii nu a fost deloc acelaşi pentru toţi militarii. Nu poate fi comparat riscul unui pilot militar , cum am fost eu, instructor de zbor şi pilot de încercare la fabrici şi baze de reparaţii, care a instruit in zbor zeci de elevi fără nici o oră de zbor şi care efectiv, a făcut  permanent  serviciu de luptă, cu  personalul care a stat în birouri şi a dus o viată liniştită.

    În timpul serviciului  am contribuit la fondul de pensii pentru următoarele sporuri: primă de clasificare, spor de radiaţii, spor de aerodrom dar nu primesc la pensie nici un leu pentru aceste contribuţii.  Din acest motiv consider că pensia în plată, neconţinând aceste elemente, nu corespunde realităţii obiective şi drept urmare sunt mulţi militari care au o pensie mult mai mare, deşi contribuţia lor a fost  mult mai mică .

     În acest mod se aduce atingere  articolului 16 din Constituţie generând discriminare mea  faţă de personalul aeronautic civil, la care aceste drepturi sunt prevăzute prin  Leg.223/2007„Statutul personalului aeronautic civil”,  care,
La art .42 – „Personalul aeronautic civil …beneficiazǎ de urmǎtoarele drepturi:
a)     salarizare specialǎ,…în funcţie de …calificǎrile obţinute”
► În aviaţia militarǎ, calificǎrile obţinute în aviaţia civilǎ, sunt denumite clasificǎri  iar sporul de salariu acordat se numeşte primǎ de clasificare.
e)     Idemnizaţie orarǎ de zbor sau idemnizaţie pe ora de serviciu pentru zbor,…”
În aviaţia militarǎ idemnizaţia orarǎ de zbor din aviaţia civilǎ, este denumitǎ prima orarǎ de zbor.  
La art.44-(1) „Personalul aeronautic civil navigant…are dreptul la o pensie de serviciu în cuantum de 80%din media veniturilor totale realizate în ultimele 3 luni de activitate…”
(1)   Venitul total brut realizat într-o lunǎ care stǎ la baza calculului pensiei…, reprezintǎ suma veniturilor prevǎzute la art.42 alin (1) a),b),c) şi e) şi …”    


       6. În perioada actuală se preconizează  introducerea unor noi reglementări privind
sistemul public de pensii iar acest lucru va determina  imposibilitatea noastră de a recupera ceva din sumele arătate aşa cum s-a întâmplat  la trecerea de la Decretul.214/1977 la Legea 164/2001. Din acest motiv, solicit ca Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere să devină un real partener social  de discuţii, pentru elaborarea viitoarelor dispoziţii legale cu privire la pensiile militare. Totodată vă rog să dispuneţi ca  proiectele de lege care privesc pensiile militare, să fie accesibile  pe pagina electronică a Direcţiei Legislaţie,  pentru a putea fi dezbătute public .

      7. Idemnizaţia de comandă consider că trebuie dată pentru comandanţii şi
locţiitorii acestora de la toate eşaloanele de comandă.  De exemplu în aviaţie, în unităţile operative pentru funcţiile de pilot şef, comandant de patrulă, comandant de escadrilă , comandant de unitate şi locţiitorii prevăzuţi ai acestora conform statelor de organizare ar fi normal să se primească indemnizaţia de comandă în acelaşi procent calculat la valoarea funcţiei pe care o îndeplinesc.  La fel şi în şcoala militară. De exemplu, comandantul de patrulă avea în subordine şi pregătire 4 instructori de zbor cu aproximativ 16 elevi în pregătire şi nu primea indemnizaţie de comandă, lucru anormal, deşi nivelul de răspundere era foarte mare.  

      8. În perioada care a trecut de la ieşirea la pensie din 1999, în 10 ani de zile, nici eu şi
nici colegii mei nu am fost chemaţi la  C.M.J. Vrancea pentru a face pregătire , trageri sau instruire în vederea participării la aplicaţii,  cu scopul  creşterii nivelului de pregătire. Consider că datorită restructurării armatei sunt multe cadre cu un nivel mediu şi înalt de pregătire, buni profesionişti care ar trebui să menţină un nivel minim de pregătire pentru ca  la nevoie să fie introduse în unităţile operative.  

         Cu deosebită consideraţie,


          Lt.c.dor. ®
                             Chirica Aurelian                   DOMNULUI     MINISTRU    AL   APĂRĂRII