marți, 24 noiembrie 2009

PROTEST - de lt. col. (r) LOLOS FELICIAN


MEMORIU – PROTEST

            Subsemnatul LOLOŞ FELICIAN fiul lui Ioan şi al Mariei, născut la data de 07.09.1960 în jud. Sălaj, domiciliat în mun. Zalău, jud. Sălaj,  ( tel. 0744110270 ;  0762283779; e-mail : lolosfelician@yahoo.com ) vă aduc la cunoştinţă următoarele:
Ø      În perioada 1979–1982 am urmat Şcoala Militară de Ofiţeri Activi “Nicolae Bălcescu” din cadrul M.Ap.N., pe care am absolvit-o cu media generală 9,20 fiind avansat la gradul de “Locotenent”;
Ø      În perioada 1982–2002 (20 de ani), am activat ca ofiţer activ în cadrul M.Ap.N., servindu-mi ţara în conformitate cu “Jurământul militar” depus, executând ordinele şi misiunile primite, schimbând mai multe garnizoane ( Sibiu, Cluj, Bucureşti, Beiuş, Zalău,Făgăraş, Poarta Albă, Ploieşti etc.);
Ø      Începând cu anul 1996 am trăit un stres permanent, deoarece din 3 în 3 luni ni se spunea că armata se restructurează, că va trebui să trecem în rezervă pentru reducerea numărului cadrelor militare, aceasta fiind o condiţie pentru intrarea României în NATO şi UE, deci o dorinţă a poporului român pe care eu am înţeles să-l slujesc sub jurământ. Spre deosebire de alte categorii sociale  pe care le respect şi mă raliez la doleanţele lor (care în mare parte au avut un program zilnic de lucru de 8 ore sau mai puţin), serviciul militar este şi a fost unul cu cerinţe speciale, cu mari restricţii şi privaţiuni, 24 de ore din 24 de ore am fost în serviciul poporului, instruind militarii pe câmpul de instrucţie, în aplicaţii, la tragerii, participând în economia naţională la construirea canalului Dunăre – Marea Neagră, agricultură ori Revoluţie . Acest lucru nu trebuie uitat şi nu poate cineva să ceară ca toată lumea să primească acelaşi salariu şi aceeaşi pensie. Magistraţii, poliţiştii, militarii, muncitorii, agricultorii sunt categorii diferite care necesită studii diferite, calităţi de încadrare diferite şi fiecare profesie a avut şi are cerinţele şi privaţiunile ei care au fost asumate atunci când fiecare cetăţean şi-a ales meseria. Să fie toată lumea salarizată şi pensionată la fel, indiferent de profesie, nu cred că se poate, atunci cine îşi va alege profesia de militar, cine va mai lupta în teatrele de operaţiuni de pe glob, (dragi camarazi de arme activi, noi am fost ca voi, voi nu a-ţi fost ca noi, nu staţi cu braţele încrucişate, nu fiţi fricoşi, poate după ce veniţi din teatrele de război, o să vă “ascundă” ca să nu vă mai dea şi vouă pensie căci sărăciţi bugetul de stat);
Ø      Deşi nu am dorit, în urma restructurării Ministerului Apărării Naţionale, am fost disponibilizat şi trecut în rezervă la vârsta de 42 de ani, având gradul de “Locotenent-Colonel”, cu drept de pensie anticipată parţial  ( în valoare de 718 RON, de unde varianta că valoarea pensiilor este de ordinal zecilor sau sutelor de milioane ), începând cu data de 31.10.2002, primind şi plăţi compensatorii;
Ø      Menţionez că şi în intreprinderile civile care s-au restructurat ori desfiinţat s-au acordat plăţi compensatorii, iar aceşti cetăţeni au putut să se angajeze în alte instituţii de stat sau particulare, meseriile lor fiind cerute şi “compatibile”;
Ø      Pensia anticipată parţial primită de militari, spre deosebire de persoanele civile, a fost cât de cât o reparaţie morală pentru faptul căci, cariera unui om care a făcut o şcoală, s-a instruit şi pregătit într-o profesie deosebită, nobilă, a fost întreruptă brusc iar veniturile lui au fost reduse considerabil şi spre deosebire de persoanele din viaţa civilă noi militarii nu ne puteam angaja imediat având în vedere specificul  M.Ap.N;
Ø      La fel ca şi mine au fost trecuţi în rezervă înainte de împlinirea vârstei de pensionare (55ani) şi fără voia lor sute de ofiţeri, subofiţeri şi maiştrii militari care nu au putut să-şi întreţină familiile şi să-şi şcolarizeze copii din pensile anticipate parţial primite, fiind astfel nevoiţi să-şi caute locuri de muncă;
Ø      Ca atare mulţi s-au scolarizat, urmând diferite facultăţi, ori sau perfecţionat în alte profesii, urmând diverse cursuri, angajându-se pe bază de concurs în alte domenii decât M.Ap.N.
Ø      Cu aceştia ce aveţi domnilor guvernanţi, de ce doriţi să le luaţi pentru a doua oară dreptul la muncă? De ce au fost lăsaţi să urmeze pe bani lor diverse facultăţi, de ce au fost lăsaţi să se califice într-o altă meserie, de ce au fost lăsaţi să se pregătească şi să susţină un concurs pe care l-au şi luat , de ce nu li s-a spus militarilor că ei nu mai au nici un drept în ţara lor pe care au construit-o şi apărat-o cu propria-i viaţă?
Ø      La fel am procedat şi eu. Imediat după trecerea în rezervă, am urmat o facultate şi în acelaşi timp am lucrat la o firmă de pază şi protecţie pentru a-mi putea intreţine familia, (februarie 2003 – august 2005);
Ø      Astfel, după trecerea forţată în rezervă, am absolvit la zi (4 ani) cursurile Universităţii de Nord Baia Mare, Facultatea de Litere, specializarea „Teologie Ortodoxă - Asistenţă Socială", cu examen de licenţă 8,03, şi tot la zi (1 an) am absolvit cursurile postuniversitare masterale ale Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Stiinţe Juridice, specializarea „Administraţie Publică în contextul legislaţiei actuale” cu media 10,00 ;                                  
Ø      Începând cu data de 01.09.2005, în urma susţinerii unui concurs şi datorită noilor studii terminate, am fost admis ca şi asistent social – şef de centru în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Primăriei municipiului Zalău, iar în prezent lucrez ca şi inspector de specialitate-asistent social în cadrul aceleaşi direcţii;
Ø      În anul 1998 când a apărut OU nr.7 ce prevedea restructurarea U.M. şi trecerea în rezervă a cadrelor militare se prevedeau o serie de facilităţi cum ar fi:
·        Scutirea de impozite,
·        Credite în condiţiile Legii nr.1/1991 privind protecţia socială a şomerilor,
·        Personalul militar şi civil pensionat în condiţiile prezentei ordonanţe poate cumula pensia cu salariul obţinut, în cazul în care îşi desfăşoară activitatea ca angajat în unităţi de stat sau private,
·        Pentru cei trecuţi în rezervă înainte de vârsta de pensionare se prevedea recalcularea pensiei militare la împlinirea vârstei de pensionare în M.Ap.N, 55 de ani,
Ø      Acestea au căzut pe rând, acum a „picat” şi ultimul drept, dreptul de a munci în ţara ta, chiar dacă te-ai şcolarizat pe banii tăi într-o altă profesie şi te-ai angajat pe baza unui concurs într-un alt minister;
Ø      De ce sistematic de 12 luni de zile (decembrie 2008-noiembrie 2009) armata este discreditată, este defăimată şi tot poporul este instigat împotriva ei, pe cine deranjăm?
Ø      Guvernanţii spuneau că militarii au sute de milioane pensie şi că după pensionare s-au angajat în acelaşi loc, cu salarii de sute de milioane, dar când sau cerut exemple, acestea au lipsit şi s-au găsit în ... alte domenii....... .
Ø      De ce militarii care au fost daţi afară fără voia lor din unităţile M.Ap.N desfiinţate înainte de împlinirea vârstei de pensionare, iar veniturile diminuate, au făcut studii superioare în alte domenii şi s-au angajat în alte ministere nu sunt lăsaţi să lucreze măcar până la vârsta de pensionare din M.Ap.N, 55 de ani, cu acel cumul pensie-salar, deoarece având vechime mică în M.Ap.N pensia este mică, iar salariul este şi el mic, noi luând-o de la zero în noua meserie din viaţa civilă? Noi nu putem trăi decent din muncă?  
Ø      Pe cine interesează dacă o persoană sau alta dintre noi militarii va cădea jos şi va „crăpa” de atâta hărţuire şi batjocură?
Ø      Cine ne va şcolariza copii în facultăţi şi şcoli, cine ne va plăti ratele făcute la bănci?
Ø      După pensionarea forţată, am făcut 4 ani facultate şi 1 an studii masterale la zi, suportând toate cheltuielile, iar în urma acestor studii pot să profesez ca şi asistent social, profesor de religie sau să lucrez în administraţia publică;
Ø      Ce trebuie eu să fac acum? Să-mi fac şcoala proprie, să-mi fac aşezământ propriu de asistenţă socială sau o primărie ori o prefectură particulară?
Ø      Victimele fascismului, a comunismului, victimele războiului, primesc unele despăgubiri morale şi materiale, pe noi, victimele acestei guvernări nebune cine ne va despăgubi?
Ø      Dacă se va aplica această lege nebună pe mine şi pe camarazii mei care am făcut alte studii pe bani proprii, cine ne va despăgubi, că într-un interval de 5 sau 6 ani suntem daţi pentru a doua oară afară din muncă, dintr-un al doile sistem sau minister?
Ø      Conducătorilor treziţivă, chear nu cunoaşteţi pulsul naţiunii, nu vedeţi ce se înâmplă cu acest popor, vreţi o răzmeliţă ca şi în1989, care de acestă dată, după 20 de ani s-ar putea să fie revoluţie adevărată?
Ø      Ce se va întâmpla dacă noi vom fi chemaţi la arme, nu vreau să ştiu şi nu mă interesează aşa cum nici pe voi nu vă interesează acum de noi militari trecuţi fără voie în rezervă şi instigaţi la batjocorirea şi defăimarea noastră.
În numele unor ofiţeri disponibilizaţi, între 38 – 45 ani, domnilor guvernanţi şi parlamentari vă solicit:
·        modificarea Legii 329/05.11.2009 întrucât aproape nici un ofiţer nu are posibilitatea să cumuleze pensia cu salariul, având pensii între 1600-2000 ron şi salarii între 800 - 1000 ron, iar venitul din cumul este sub venitul pe care l-am fi realizat dacă am fi fost cadre active sau dacă am fi ieşit la pensie cu vechime completă  (obţinem mai puţin ca cei de la Metrorex);
·        deoarece fiecare categorie profesională are dreptul de a urca treptele profesionale, dacă nouă nu ne-a fost permis acest lucru, să ne fie aprobat cumulului până la împlinirea vârstei de pensionare, fiindcă am schimbat mai multe garnizoane iar soţiile nu le lucrează sau au salarii mici;
·        respectarea dreptului la muncă şi a studiilor civile pe care le-am făcut pe banii noştrii şi în condiţiile legii ce prevedea reducerea efectivelor militare şi trecerea noastră în rezervă.
15.11.2009                                   Cu durere şi dezamăgire în suflet Lt. Col. (R) LOLOŞ FELICIAN