marți, 19 martie 2013

Tabel cu centralizarea disponibilizatilor din MApN in perioada 2001-2004DISPONIBILIZARI DIN MINISTERUL APARARII NATIONALE
IN PERIOADA 2001-2004
CADRE

ANUL

OFITERI
MAISTRII MILITARI SI SUBOFITERI
TOTAL
CADRE
2001
4280
1420
5700
2002
2890
1460
4370
2003
1600
800
2400
2004
400
500
900

TOTAL GENERAL

9170

4180

13370