duminică, 24 aprilie 2016

Elaborarea ordonanţei de urgenţă privind corecții aduse la salarizarea personalului personalului plătit din fonduri publice NOTĂ
Elaborarea ordonanţei de urgenţă privind corecții aduse la
salarizarea personalului personalului plătit din fonduri publice

ABORDARE – PRINCIPII

[1]. Demnitate și decenţă

Această ordonanţă este o măsură de corecţie, cu adresabilitate punctuală, nefiind posibilă, în acest moment, rezolvarea problemelor de sistem în integralitatea lor.
Principiul de bază este că în România, şi cu atât mai mult în sistemul public, existența angajaților aflați în risc de sărăcie este inacceptabilă. Fenomenul este răspândit la un nivel îngrijorător în prezent, iar această ordonanţă, reprezintă o măsură imperios necesară și un semnal adresat de Guvern pentru o recompensare corectă a muncii în administrația publică.

[2]. Concentrarea resurselor acolo unde este cea mai mare nevoie de ele

Ţinând cont de faptul că valorile estimate necesare pentru o rezolvare optimă a problemei salarizării în sistemul public s-au situat cu mult peste suma disponibilă, de circa 2 miliarde de lei, considerăm că principiul de alocare trebuie să fie concentrarea pe categoriile cele mai afectate.
În acest sens, scenariile de calcul vor porni de la baza piramidei salariale, urmând ca indexările să se facă în trepte. În prezent, clasele de la bază (de la 1 la 30), cu salariile cele mai mici, sunt practic suprapuse, din cauza creşterii salariului minim brut şi a altor indexări ale veniturilor. Se are în vedere decomprimarea acestui interval şi aplicarea de creşteri în limita anvelopei disponibile. Se propune, așadar, o ordonanţă de corecţie, care să acopere doar o parte a grilei de salarizare.

[3]. Echitate şi solidaritate până la rezolvarea problemei tuturor nivelurilor salariale

Rezolvarea acestei probleme necesită solidaritate din partea salariaților a căror ajustare nu va avea loc prin noua lege. Este o situație temporară, pentru care este nevoie de înțelegere din partea partenerilor sociali. Guvernul va propune un proiect de lege care va rezolva până în 2020/2021 și inechitățile rămase nerezolvate.
  
Abordare – Proces

[1]. Întâlnirea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, vineri, 22 aprilie 2016. Convocarea Consiliului a fost realizată cu maximă celeritate, având în vedere situația excepțională, care impune demararea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.
[2]. Constituirea unei echipe de lucru formate din experți tehnici din partea partenerilor sociali şi reprezentanţi ai ministerelor de linie, care să colaboreze în vederea elaborarării soluției tehnice din spatele OUG.
[3]. Libertatea partenerilor sociali de a nu-și da acordul ”politic” pentru soluție. Participarea experților unui partener social la elaborarea tehnică a soluției nu obligă partenerul social la asumarea OUG.
[4]. Elaborarea analizei şi a variantelor posibile pentru implementarea ordonanţei. Se estimează o perioadă necesară de aproximativ 3 săptămâni. Conlucrarea cu partenerii sociali elimină perioada de testare/ validare tehnică a propunerii cu aceştia, presupunând că se va ajunge la o soluţie acceptabilă pentru toate părţile.
[5]. Respectarea unui calendar accelerat, astfel încât OUG să poată fi introdusă în şedinţa de guvern cu 6 luni înainte de alegerile generale, pentru a se putea aplica din august 2016.

PRINCIPII DE APLICARE LEGISLATIVĂ

[1]. Nu se modifică prevederile Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
[2]. Proiectul de act normativ stabilește salarizarea personalului plătit din fonduri publice începând cu 1 august 2016 și până la elaborarea unui act normativ de salarizare, fiind elaborat în baza art.7 alin.(1) din Legea-cadru nr.284/2010, care prevede implementarea etapizată a prevederilor acestei legi, dar va viza doar o parte din grila de salarizare, începând cu salariul de referință de 1250 de lei și până la un nivel de sustenabilitate bugetară ce va fi definit prin calcule.
[3]. Prin proiectul de Ordonanță de urgență se urmărește:
a. Eliminarea suprapunerilor salariale generate de majorarea salariului minim, care a dus la dispariția vechimii în muncă și a diferențelor salariale pentru funcții cu nivel de studii diferit
b. Eliminarea parțială a diferențelor salariale existente pentru aceeași funcție care desfășoară aceeași activitate în instituții diferite sau în aceeași instituție; nu vor putea fi eliminate diferențele salariale pentru funcții a căror salarizare se situează peste nivelul de salarizare stabilit potrivit anexei la proiectul de Ordonanță de urgență 

[4]. Se păstrează clasele de salarizare prevăzute la art.10 și în anexele la Legea-cadru nr.284/2010, precum și actuala încadrare a personalului pe clase de salarizare
[5]. Sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare se mențin în cuantumul avut la nivelul lunii iulie 2016, și nu se determină prin aplicarea procentului prevăzut în anexele la Legea-cadru nr.284/2010 la salariul de bază
[6]. În vederea încadrării în plafonul alocat majorărilor salariale, următoarele drepturi vor rămâne la nivelul în plată din luna iulie 2016:
a. Indemnizațiile consilierilor locali și consilierilor județeni
b. Suma lunară forfetară acordată deputaților și senatorilor
c. Pensiile de serviciu (funcționari publici parlamentari, membrii Corpului diplomatic şi consular al României, judecători și procurori, militari, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare)
d. Indemnizația pentru limită de vârstă pentru deputați și senatori
e. Diurna deputaților și senatorilor
f. Indemnizațiile de pensionare
g. Indemnizațiile, compensaţiile, primele și alte drepturi acordate personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

CALENDAR PROPUS

- 22 aprilie: Întâlnirea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social
- 25 aprilie – 15 mai: Sesiuni de lucru ale grupului tehnic guvern – parteneri sociali
- 15 – 30 mai: Dezbatere publică asupra proiectului OUG
- 1 iunie: Adoptarea OUG în Ședința de Guvern


  

Str.Dem.I.Dobrescu nr.2-4, Sector 1, BucureștiTel.: +4 021 315 65 53; Fax : +4 021 312 27 68cabinet.ministru@mmuncii.ro www.mmuncii.ro