marți, 25 iunie 2019


MASURI PENTRU ORGANIZAREA CNR 2019
-         In atentia domnilor vicepresedinti CD cu responsabilitati teritoriale, presedinti si B.Op. ale filialelor, presedinti ai grupurilor de initiativa –
Lucrarile CNR- Aniversar 2019 se vor desfasura la Alba Iulia in zilele de 16, 17 si 18 august a.c.
Statutar, membrii CNR cu drept de vot sunt: membrii fondatori ai SCMD, nesuspendati, membrii CD si presedintii filialelor care au minim 15 membri, cotizanti la zi ori acoperiti de intervalul de un an si o luna de la expirarea limitei ultimei cotizatii anuale.
Transmitem rugamintea filialelor care nu intrunesc numarul necesar de membri, fiind decazute in situatia de grupuri de initiativa (sub 15 membri cotizanti) sa ia masurile necesare pentru reorganizarea activitatii filialei si completarea birourilor operative pana la data de 10 august a.c. Vor avea sprijinul CD si al Secretariatului general in aceasta activitate.
Vor fi prezentate rapoarte ale CD, departamentelor si comisiei de cenzori. Pentru exactitatea acestora solicitam ca pana la 15 iulie a.c., filialele si grupurile de initiativa sa transmita CD al SCMD, schematic, urmatoarele date:
1.     Numarul de membri ai filialei/grupului de initiativa dupa cum urmeaza in exemplificare:
-         Numar de membri statutari (conform ROF) – 96;
-         Numar de membri cu cotizatia la zi – 17;
-         Numar de membri decedati in anii 2018-2019 – 3
Solicitam aceste date spre confruntarea cu baza centrala de date si deoarece presedintii de filiale vor primi insemnele de membru SCMD (insigne, diplome) doar pentru membrii cu cotizatia la zi, ceilalti urmand sa le primeasca dupa reglementarea statutara a situatiei. De asemenea, presedintii de filiale vor primi diplomele acordate familiilor membrilor SCMD decedati.
2.     Numarul de legitimatii de tip nou (valabile 2019-2024) solicitate.
Membrii neafiliati si ai grupurilor de initiativa se vor adresa pentru legitimatiile noi, insigne si diplome, direct Secretariatului general.
3.     Numarul si tipul de actiuni sindicale la care au participat in cursul anilor 2018-2019, organizate de CD la nivel national, organizate din initiativa proprie la nivel judetean si zonal, sau la care au participat la solicitarea altor sindicate ori a ONG-urilor militare si civile.
4.     In situatia in care un presedinte de filiala nu poate participa la CNR va delega un membru al Biroului Operativ al filialei.
5.     Datele solicitate vor fi transmise pana la data de 15 iulie a.c. Secretariatului general al SCMD si vicepresedintilor interimari cu responsabilitati teritoriale. Data fiind starea de sanatate a domnului vicepresedinte col. (r) Dumitru DOGARU de la Slatina, care nu i-a permis in ultimul an sa participe la activitatile solicitate, datele pentru activitatile privind zona 4 vor fi transmise presedintelui Filialei 1 Ramnicu Valcea, dl. col. (r) Dumitru COPACEANU, gazda ultimelor actiuni comune ale filialelor din aceasta zona.
6.     La CNR vor fi repartizate presedintilor de filiala insemnele de filiale si diplomele de excelenta pe care filialele le vor acorda personalitatilor civile si militare din localitate/judet, pentru sprijinul acordat activitatii SCMD.
7.     Presedintii filialelor/grupurilor de initiativa din R. Moldova si membrii SCMD din alte state sunt rugati sa ne transmita pe adresa de e-mail a Secretariatului general al SCMD si setul de probleme speciale cu care se confrunta pentru a gasi pana la data CNR solutiile care vor fi supuse dezbaterii in stabilirea strategiei SCMD pentru anul 2020.
Alte precizari vor fi facute in jurul datei de 1 august a.c. iar lista participantilor, in contextul reorganizarii multor filiale, va fi definitivata pe 10 august a.c.
Honor et patria! Vae victis!
Presedintele S.C.M.D.
Col. (r) dr. Mircea DOGARU