marți, 15 septembrie 2009

Articol preluat din Cotidianul

Guvernul Boc îşi asumă marţi, răspunderea pe trei legi pline de greşeli şi texte ilogice şi prevederi neconstituţionale. În două dintre acestea, „proiectul de lege-cadru privind salarizarea unitară a personalui plătit din fonduri publice“ şi proiectul de lege privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, Consiliul Legislativ a identificat 64 de erori constituţionale, juridice, logice şi gramaticale

Cele mai grave greşeli sunt cele care aduc atingere prevederilor Constituţiei şi Codului muncii. Ambele texte incorecte se regăsesc, conform Avizului Consiliului Legislativ, în proiectul de lege privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice. Astfel, articolul 6 reuşeşte, prin unul dintre alineatele sale, să fie concomitent şi ilegal şi neconstituţional. Prevederile de la art. 6 alin. (5), lit. b şi c „aduc atingere principiului egalităţii de tratament prevăzut în Codul muncii, potrivit căruia orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de situaţii sau responsabilitate familială, este interzisă“, se arată în Avizul Consiliului Legislativ. Membrii consiliului recomandă Guvernului să modifice respectivul articol având în vedere în principal criteriul competenţei sau alte criterii legate strict de activitatea profesională.

Dacă prin acest text se încalcă Codul muncii, următorul paragraf al aceluiaşi articol 6, cel de la alin.

5, lit. d, încalcă chiar Constituţia României, deoarece „creează o discriminare pe criteriul vârstei“. Din cauza acestei greşeli, Consiliul Legislativ recomandă Executivului reanalizarea textului, în scopul armonizării sale cu Legea fundamentală. Dacă legea va trece în această formă, orice aplicare a acestor texte va aduce după sine procese pierdute de stat şi chiar desfiinţarea acestor paragrafe ca neconstituţionale. Avizul Consiliului a stabilit că există greşeli în majoritatea articolelor proiectului de lege privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice. Acestea variază de la exprimări incorecte şi omisiuni până la texte ilogice şi eronate din punct de vedere juridic. Art. 22, alin. 2 al proiectului omite să stabilească „faptele care constituie contravenţii“, acestea nefiind descrise de autorii legii. Conform aceluiaşi art. 22, Guvernul trimite Inspecţia Muncii să constate contravenţiile, în condiţiile în care o instituţie publică nu poate constata o neregulă, ci doar „persoanele împuternicite din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă“.

Urmează articolul 27 al proiectului de lege privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice care face trimitere la o prevedere a unei ordonanţe a guvernului care nu are nici o legătură cu norma propusă referindu-se la cu totul alte probleme. La art. 28, Guvernul stabileşte eronat că abaterea disciplinară nu mai este săvârşită de salariat, aşa cum era prevăzut în Codul muncii, ci „de către organele prevăzute la alin. 1“.

Până şi tabelele celor două anexe ale proiectului legislativ sunt greşite şi trebuie modificate, afirmă Consiliul Legislativ.

Dacă proiectul de lege privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice cuprindea prevederi neconstituţionale şi ilegale, cel privind salarizarea unitară este incomplet. Consiliul Legislativ atrage atenţia Guvernului că proiectul de lege „nu este însoţit şi de un document de motivare obligatoriu (....) şi nici de anexele despre care se face vorbire“, membrii Consiliului specificând că în funcţie de acestea avizul ar putea fi chiar şi negativ.

Ministerul de Finanţe, care a alcătuit acest proiect de lege, a omis chiar să definească scopul acestuia (stabilirea şi menţinerea raportului între salariul minim şi cel maxim - n.r.), astfel încât Consiliul Legislativ se vede nevoit să propună introducerea sintagmei „păstrându-se acelaşi raport de la 1 la 12“. Şi aici gramatica, logica şi forma juridică sunt principalele lipsuri ale textului pe care Boc şi miniştrii săi vor să-şi asume astăzi răspunderea în faţa Parlamentului.

„La art. 15, pentru o corectă exprimare gramaticală“ se arată în textul Avizului ar fi bine ca autorul legii să „înlocuiască termenul «Personalul» cu «Personalului», dar şi sintagma «personalul ale cărui raporturi...» cu cea corectă «personalului ale cărui raporturi»“. La acestea se adaugă şi sugestiile membrilor Consiliului ca Guvernul să scrie în proiectul de lege „Anexele“ şi „ Urgenţă“, cu minuscule, pentru că aşa prevăd normele gramaticii române.

Singurele articole corecte din proiectul de lege privind salarizarea unitară sunt articolele 48 şi 49, acestea lipsesc cu desăvârşire din textul proiectului şi astfel Guvernul nu le-a putut redacta greşit. „Semnalăm lipsa art. 48 şi 49 din proiect“, se arată în Avizul Consiliului Legislativ. În schimb, la articolul 50 apare de două ori „Anexa nr. XII“.
Menţiunile Consiliului Legislativ au fost integrate“
„Consiliul Legislativ nu recomandă nimănui înlăturarea greşelilor privind ortografia limbii române, deoarece are alte atribuţii“, ne-a lămurit purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Muntean. Cele trei legi au fost trimise la Parlament, s-au propus o serie de amendamente pe care Executivul susţine că le-a avut în vedere, în acelaşi timp ţinând cont şi de avertismentele Consiliului. „Duminică s-a discutat pe legea salarizării şi pe cea privind reorganizarea autorităţilor şi agenţiilor, iar pe legea educaţiei foarte puţin, dar şi aici au fost preluate sugestiile Consiliului“, ne-a încredinţat oficialul guvernamental.
(D.C.)