miercuri, 28 octombrie 2009

Hotararea Curtii Constitutionale se amana pe 09.12.2009

28 octombrie 2009
COMUNICAT DE PRESĂ
În şedinţa din data de 28 octombrie 2009, Curtea Constituţională, sesizată în cadrul controlului anterior promulgării legii, prevăzut de art.146 lit.a) din Constituţie, cu obiecţiile de neconstituţionalitate referitoare la:
- Legea privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional;
- Legea educaţiei naţionale;
- Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
având în vedere complexitatea problemelor juridice ce fac obiectul examinării şi care necesită o analiză deosebit de atentă, a decis amânarea dezbaterilor pentru data de 9 decembrie 2009.
Biroul de presă al Curţii Constituţionale