joi, 4 iunie 2015

Raspunsul Inspectiei Judiciare din cadrul CSM la sesizarea SCMD

Doamnelor si domnilor colegi,

Pentru a putea intelege raspunsul Inspectiei Judiciare, din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, la sesizarea noastra, in care aratam reaua credinta a doamnei judecator Vasile Cristea Mirela Simona, redam mai jos continutul dipozitiilor legale la care inspectorul sef face referire in documentul mentionat:
ART. 47/ Legea nr. 317/2004, privind organizarea si functionarea CSM
(1) În cazul în care sesizarea s-a făcut potrivit art. 45 alin. 
(2), inspectorul judiciar poate dispune, prin rezoluţie scrisă şi motivată:
    a) admiterea sesizării, prin exercitarea acţiunii disciplinare şi sesizarea secţiei corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii;

ART. 99, lit t), teza II/Legea nr. 303, privind statutul judecatorilor si procurorilor
    Constituie abateri disciplinare:
……………………………………………………………………………………..
    t) exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.
-----------
Art. 99 a fost modificat de pct. 3 al <LLNK 12012    24 10 202   0 44>art. I din LEGEA nr. 24 din 17 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 23 ianuarie 2012.

Redam, de asemenea, si continutul urmatoarelor doua articole din lege, articole care prin continutul lor sunt strans legate de cel precedent:

ART. 99^1
(1) Există rea-credinţă atunci când judecătorul sau procurorul încalcă cu ştiinţă normele de drept material ori procesual, urmărind sau acceptând vătămarea unei persoane.
(2) Există gravă neglijenţă atunci când judecătorul sau procurorul nesocoteşte din culpă, în mod grav, neîndoielnic şi nescuzabil, normele de drept material ori procesual.

ART. 100
Sancţiunile disciplinare care se pot aplica judecătorilor şi procurorilor, proporţional cu gravitatea abaterilor, sunt:
a) avertismentul;
b) diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu până la 20% pe o perioadă de până la 6 luni;
c) mutarea disciplinară pentru o perioadă de până la un an la o altă instanţă sau la un alt parchet, situate în circumscripţia altei curţi de apel ori în circumscripţia altui parchet de pe lângă o curte de apel;
 d) suspendarea din funcţie pe o perioadă de până la 6 luni;
 e) excluderea din magistratură.

Intrucat in raspunsul primit nu ni se precizeaza concret sanctiunea primita de dna judecataor VASILE CRISTEA MIRELA SIMONA, nu ne ramane altceva de facut decat sa ghicim noi sanctiunea respectiva.

Cu stima,
V. Mihai, Col (r)
Consilier Departamentul juridic