luni, 3 iulie 2017

LEGE nr. 152 din 27 iunie 2017
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016
 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
EMITENT:
Parlamentul

PUBLICAT ÎN:
Monitorul Oficial nr. 487 din 27 iunie 2017
Data Intrarii in vigoare: 30 Iunie 2017

  ART. I
   Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99 din 15 decembrie 2016
 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1035 din 22 decembrie 2016.
  ART. II
  (1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi se majorează cu 30% cuantumul brut al salariilor de bază pentru personalul care nu a beneficiat de majorări salariale potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017
 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, din:
  a) bibliotecile naţionale sau de importanţă naţională, stabilite potrivit legii, precum şi din cadrul Bibliotecii Academiei Române;
  b) muzeele de importanţă naţională, stabilite potrivit legii.
  (2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi se majorează cu 20% cuantumul brut al salariilor de bază pentru următoarele categorii de personal:
  a) personalul din instituţiile şi autorităţile subordonate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, inclusiv oficiile de studii pedologice şi agrochimice, cu excepţia Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, a Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi a direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti;
  b) personalul din cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi din unităţile de cercetare-dezvoltare din subordinea acesteia;
  c) personalul din unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului;
  d) personalul medical din cabinetele medicale din structurile teritoriale de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă din subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice;
  e) personalul care nu a beneficiat de majorări salariale potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017
 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, din cadrul instituţiilor publice de spectacole sau concerte aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, precum şi personalul din direcţiile judeţene de cultură, respectiv a municipiului Bucureşti;
  f) personalul de specialitate din cadrul secretariatului tehnic din structura Consiliului Economic şi Social.
  (3) De la data intrării în vigoare a prezentei legi se majorează cu 15% cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie ale următoarelor categorii de personal:
  a) personalul din cadrul bibliotecilor centrale universitare;
  b) cadrele militare în activitate, precum şi soldaţii şi gradaţii voluntari, inclusiv personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale şi instituţiile aflate în subordinea sa, cu excepţia celor care au beneficiat de majorări potrivit Legii nr. 250/2016
 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016
 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015
 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
  c) personalul din cadrul Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.
  (4) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, cuantumul brut al salariilor de bază pentru personalul din cadrul Autorităţii pentru Reformă Feroviară se stabileşte la nivelul aflat în plată pentru personalul din cadrul Ministerului Transporturilor.
  ART. III
  Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017
 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 115/2017
, de la data intrării în vigoare a prezentei legi indemnizaţia de merit acordată în temeiul Legii nr. 118/2002
 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în cuantumul prevăzut la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 118/2002

  ART. IV
  De la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în secţii/compartimente de oncologie medicală, oncologie pediatrică, radioterapie, hematologie oncologică şi în secţii/compartimente pentru arşi, sporurile şi alte drepturi salariale specifice activităţii se vor calcula prin raportare la salariul de bază aflat în plată.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75
 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


         p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
          PETRU-GABRIEL VLASE
          PREŞEDINTELE SENATULUI
          CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 27 iunie 2017.

  Nr. 152.

MOD DE APLICARE
In atentia tuturor rezervistilor proveniti din M.Ap.N.

Doamnelor si domnilor,

OUG nr. 99/2016 aplicata ca Legea nr. 152/2017 introduce o corectie la solda de functie numai pentru militarii din M.Ap.N., instituind un plus de 15%.
Impactul asupra pensiilor este urmatorul:

  • legea 152/2017 se aplica doar pensiilor aflate in plata dupa recalculare;
  • recalcularea se va termina in 3 luni, potrivit datelor de la Casa Sectoriala a M.Ap.N.;
  • in anul in care are loc o crestere de venit la activi, la pensie se aplica ori indexarea ori alinierea;
  • in situatia in care rezultatul alinierii este mai mare decat rezultatul indexarii, indexarea fiind acordata de la inceputul anului, se mai primeste diferenta de cuantum dintre aliniere si indexare.


Va atragem asadar atentia ca indexarea a fost 5,25% din venitul brut in timp ce actuala crestere de 15% este numai pe solda de functie. Daca 15% din solda de functie inseamna mai mult decat indexarea de 5,25% din brut (adica din venitul total) se va primi diferenta. Daca nu, nu se va primi nimic in plus. Procedeul se va aplica tuturor rezervistilor pe masura ce vor primi deciziile de recalculare.
Speranta ramane in tinerea promisiunilor facute de liderii PSD ca se va elimina si Art. 40 din OUG nr. 57/2015, baza de calcul revenind la Legea nr. 223/2015 si alinierea se va face conform principiilor acesteia.

Honor et patria! Vae victis!
Presedintel SCMD
Col. (r) Mircea DOGARU