luni, 29 martie 2010

Argument pentru retragerea Proiectului Legii privind sistemul unitar de pensii publice (Dosar nr. 2756/2/2010)

CABINET DE AVOCATURĂ „GRAZIELA BÂRLĂ“
Str. Băniei nr. 1, et. 4, ap. 7, Sector 3, Bucureşti, România
Tel: 00 4021. 318.65.91; Fax: 00 4121. 318.65.92
e-mail: avocatjust@yahoo.fr; office@avocatgb.ro

Avocaţi definitivi: Graziela BARLA
Avocaţi stagiari: Dana BALOG, Catalin Petrica RADU RADU Dana Roxana BOANTA

Nr. 161/24.03.2010

Domnule Presedinte,


SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE, cu sediul in Bucuresti, str. Bogota, nr. 6, sector 1 si domiciliul ales la Cabinet de Avocat Graziela Barla din Bucuresti, str. Baniei nr. 1, et. 4, ap. 7, sector 3, unde rugam a indeplini procedurile de citare, formuleaza,
Cerere de chemare in judecata
Impotriva:

1. GUVERNULUI ROMANIEI, cu sediul in Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, sector 1, prin BOC EMIL, in calitate de reprezentant,
2. MINISTERULUI MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI, cu sediul in Bucuresti, str. Dem I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1, prin SEITAN CONSTANTIN MIHAI, in calitate de reprezentant,
precum si a persoanelor fizice, care au calitate in cauza in temeiul art. 16 din Legea nr. 554/2004:
3. BOC EMIL, pe care va rugam sa il citati la sediul Guvernului Romaniei, din Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, sector 1,
4. SEITAN CONSTANTIN MIHAI, pe care va rugam sa il citati la sediul Ministerului, din Bucuresti, str. Dem I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1,

pentru ca prin hotararea ce o veti pronunta sa constatati:

- Refuzul nejustificat al autoritatilor publice mai sus aratate de a solutiona cererea noastra de a deveni parteneri ai unui dialog social, in scopul participarii la dezbaterea publica si la amendarea unui proiect de lege de interes public, si anume a Legii sistemului unitar de pensii;

- Sa constatati, urmare a refuzului nejustificat, vatamarea drepturilor noastre prevazute de art. 16 din Constitutie, privind egalitatea in drepturi si nediscriminarea, art. 30 (libertatea de exprimare), art. 31 (dreptul la informatie), art. 41 (dreptul la munca) si art. 47 (dreptul la pensie), raportate la prevederile art. 52 din Constitutie si la art. 2 din OG 137/2000, cu ref. la art. 1 lit. d (viii), e (i) si f.

- Sa dispuneti anularea actului administrativ unilateral;

- Sa obligati paratii sa reia dialogul social, incluzand in proiectul Legii sistemului unitar de pensii, punctele de vedere ale acestui Sindicat;

- Sa obligati paratii, in solidar, la plata unor despagubiri pentru prejudiciul moral, pe care le estimam simbolic la 100 lei pentru fiecare membru de sindicat, adica 300.000 lei;

- Sa obligati paratii la plata cheltuielilor de judecata pe care le vom face cu solutionarea prezentei cauze.

- Sa obligati partii la scuze publice pentru insulte aduse in mod repetat prin sintagmele “pensii nesimtite” si “pomana”.

In fapt:

La data de 02.02.2010 a avut loc, la sediul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, intalnirea Primului Ministru Emil Boc si a Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, dl. Seitan Constantin Mihai, cu reprezentantii Consiliului National al Persoanelor Varstnice.

Subiectul intalnirii il reprezenta dialogul privind Legea sistemului unitar de pensii, ce se afla in dezbatere, proiect de interes public.

Desi intalnirea avea drept scop chestiuni ce puneau in discutie un proiect de lege ale caror implicatii vizau si veniturile pensionarilor din randul cadrelor militare disponibilizate, intalnirea avand deci o deosebita importanta si pentru membrii Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, acesta nu a fost invitat sa participe la dialog si nu a fost intrebat cu privire la punctele sale de vedere asupra proiectului de lege aflat in dezbatere publica, despre evenimentul din 2 februarie subscrisul Sindicat afland din presa, dupa producerea lui.

Or, astfel cum rezulta din Adresa nr. 2 din 07.10.2009 inaintata Ministerului Muncii si protectiei Sociale de catre Sindicat, acesta isi manifestase dorinta de a participa la toate dezbaterile privind proiectul legii mai sus aratate solicitand totodata, in conformitate cu art. 6 paragraf 7 din Legea nr. 52/2003, ca paratii sa decida organizarea unei intalniri in care sa se dezbata public proiectul privind sistemul unitar de pensii public, prin dezbatere publica intelegand si participarea Sindicatului, alaturi de alte persoane si grupuri sociale interesate.

In ciuda faptului ca Sindicatul a solicitat sa participe alaturi de alte organisme de protectie legal constituite, la intalnirea pe acest subiect, aceasta a avut loc fara a se avea in vedere si punctul de vedere al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, organism ce cuprinde un numar 3.000 de membri.

La data de 04.02.2010, Sindicatul s-a adresat atat primului ministru, cat si ministerului muncii solicitand ca, in temeiul art. 8 din Legea nr. 554/ 2003, sa inceteze vatamarea interesului legitim al acestei categorii profesionale, compusa din cadrele militare disponibilizate, respectandu-le dreptul de a fi parte la dialogul social initiat in scopul protejarii si respectarii drepturilor legal dobandite, iar in temeiul art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000, Sindicatul a solicitat acestor autoritati publice sa dispuna incetarea atitudinii discriminatorii si insultatoare la adresa militarilor rezervisti.

Raspunsurile venite din partea Ministerului Apararii Nationale si a Guvernului Romaniei au facut trimitere la Adresa nr. 265/V.M./17.02.2010 a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (comunicata Sindicatului, prin aparator, la data de 25.02.2010), si prin care ni se aducea la cunostinta un fapt pe care il cunosteam, dar care nu era motivat, si anume ca intalnirea din 2.02.2010 nu a inclus si Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate. Totodata, se specifica faptul ca urmeaza sa fie luata in considerare si solicitarea cadrelor militare la alte intalniri “ cu participare mai larga”.

Desigur, o intalnire cu participare mai larga nu a mai fost organizata, pana la data depunerii prezentei actiuni. Mai mult chiar, la data de 10.02.2010 premierul Emil Boc a anuntat faptul ca proiectul acestei legi a fost avizat de Guvernul Romaniei.

Interesul Sindicatului de a participa la dialog, de a amenda, cu propuneri, proiectul de lege, vine din faptul ca acest organism este alcatuit din militari in rezerva ai intregului sistem national de aparare, cu pensii in majoritatea cazurilor anticipate (penalizate, iar nu “speciale”, nu “ nesimtite”, asa cum le-au catalogat reprezentantii celor doua organisme de stat) si cu drept de munca stabilit in temeiul unei legislatii impuse de aderarea la NATO, drept incalcat recent, in mod grosolan, prin Legea nr. 329/2009.

Or, in intreaga Uniune Europeana, militarii au legi ocupationale distincte sau capitole aparte in legea unica, deoarece nu pot fi stabilite aceleasi criterii si pentru civili si pentru militari, acestia din urma fiind in serviciu, practic, 24 de ore din 24, fiind supusi unor privatiuni, obligati sa renunte la anumite drepturi si, in plus, ei accepand posibilitatea de a-si pierde oricand integritatea fizica sau viata in timpul misiunilor.

Proiectul de Lege nu “mentine”, ci diminueaza sau ingheata pensiile militarilor, anuland prevederile corelarii cu cresterile salariale si reintroducand premisele reale ale discriminarii: persoane cu acelasi grad, aceeasi functie, aceeasi vechime in munca, vor avea pensii flagrant diferite. Cu alte cuvinte, nu va mai conta trecutul de munca si contributia pentru pensie, ci doar solutia propusa de actualul guvern.

Pentru considerentele de mai sus, va rugam sa constatati atingerea adusa dreptului membrilor sindicatului la libera exprimare, la un tratament nediscriminatoriu cu privire la dreptul la munca (pensionarii militari avand acest drept, castigat prin OG 7/1998, modificata, pana la data implinirii varstei standard de pensionare), precum si cu privire la dreptul la acces la toate locurile si serviciile destinate folosintei publice, fiind evident ca inlaturarea acestui sindicat de la negociere, de la decizie, refuzul de a i se acorda statutul de partener de dialog social, s-a facut pe fondul unei atitudini publice ostile a celor doi reprezentanti ai institutiilor menite tocmai a asigura egalitatea in drepturi si nediscriminarea, pentru toate categoriile de cetateni, inclusiv pentru toate categoriile de pensionari.

Pentru motivele de mai sus, va rugam sa admiteti actiunea, astfel cum a fost formulata, sa constatati:

- refuzul nejustificat al autoritatilor publice mai sus aratate de a solutiona cererea noastra de a deveni parteneri ai unui dialog legal, fapt ce rezulta, fara nici un dubiu, din exprimarea explicita a reprezentantilor acestora, cu exces de putere, a vointei de a nu rezolva cererea, fapt ce rezulta din continutul Adresei nr. 265/V.M./17.02.2010, potrivit cu care in conditiile in care se vor organiza intalniri cu participare mai larga vom lua in considerare solicitarea dvs; reamintim ca raspunsul, formulat in data de 17.02.a.c. a sosit la Sindicat in 25.02, oricum dupa data la care Primul ministru anunatase public ca a avizat, in forma in care se afla, proiectul legii sistemului unitar de pensii, si anume la 10.02.2010.

- sa constatati vatamarea drepturilor noastre prevazute de art. 16 din Constitutie, privind egalitatea in drepturi si nediscriminarea, art. 30 (libertatea de exprimare), art. 31 (dreptul la informatie), art. 41 (dreptul la munca) si art. 47 (dreptul la pensie), raportate la prevederile art. 52 din Constitutie si la art. 2 din OG 137/2000, cu ref. la art. 1 lit. d (viii), e (i) si f.

- Sa dispuneti anularea actului administrativ unilateral;

- Sa obligati paratii sa reia dialogul social, incluzand in proiectul Legii sistemului unitar de pensii, punctele de vedere ale acestui Sindicat;

- Sa obligati paratii, in solidar, la plata unor despagubiri pentru prejudiciul moral, pe care le estimam simbolic la 100 lei pentru fiecare membru de sindicat, adica 300.000 lei;

- Sa obligati paratii la plata cheltuielilor de judecata pe care le vom face cu solutionarea prezentei cauze si la scuze publice pentru sintagmele insultatoare ”pensii nesimtite” si “pomana”.

In drept: art. 1 din Legea 554/2004.

Probatoriu: inscrisuri si orice alta proba ce se va dovedi utila cauzei.


Pentru Sindicat,
Presedinte Mircea Dogaru

Av. Graziela Barla


Anexam:
- copie de pe adresa nr. 265/V.M./17.02.2010 a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;
- copie de pe Notificarea transmisa acestui minister;
- copie de pe Notificarea transmisa Guvernului Romaniei;
- copie de pe raspunsul formulat de catre Ministerul Apararii Nationale;
- extras media;


Domnului Presedinte al Curtii de Apel Bucuresti