luni, 29 martie 2010

Argument pentru retragerea Proiectului Legii privind sistemul unitar de pensii publice (Dosar nr. 2756/2/2010)

CABINET DE AVOCATURĂ „GRAZIELA BÂRLĂ“
Str. Băniei nr. 1, et. 4, ap. 7, Sector 3, Bucureşti, România
Tel: 00 4021. 318.65.91; Fax: 00 4121. 318.65.92
e-mail: avocatjust@yahoo.fr; office@avocatgb.ro

Avocaţi definitivi: Graziela BARLA
Avocaţi stagiari: Dana BALOG, Catalin Petrica RADU RADU Dana Roxana BOANTA

Nr. 161/24.03.2010

Domnule Presedinte,


SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE, cu sediul in Bucuresti, str. Bogota, nr. 6, sector 1 si domiciliul ales la Cabinet de Avocat Graziela Barla din Bucuresti, str. Baniei nr. 1, et. 4, ap. 7, sector 3, unde rugam a indeplini procedurile de citare, formuleaza,
Cerere de chemare in judecata
Impotriva:

1. GUVERNULUI ROMANIEI, cu sediul in Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, sector 1, prin BOC EMIL, in calitate de reprezentant,
2. MINISTERULUI MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI, cu sediul in Bucuresti, str. Dem I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1, prin SEITAN CONSTANTIN MIHAI, in calitate de reprezentant,
precum si a persoanelor fizice, care au calitate in cauza in temeiul art. 16 din Legea nr. 554/2004:
3. BOC EMIL, pe care va rugam sa il citati la sediul Guvernului Romaniei, din Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, sector 1,
4. SEITAN CONSTANTIN MIHAI, pe care va rugam sa il citati la sediul Ministerului, din Bucuresti, str. Dem I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1,

pentru ca prin hotararea ce o veti pronunta sa constatati:

- Refuzul nejustificat al autoritatilor publice mai sus aratate de a solutiona cererea noastra de a deveni parteneri ai unui dialog social, in scopul participarii la dezbaterea publica si la amendarea unui proiect de lege de interes public, si anume a Legii sistemului unitar de pensii;

- Sa constatati, urmare a refuzului nejustificat, vatamarea drepturilor noastre prevazute de art. 16 din Constitutie, privind egalitatea in drepturi si nediscriminarea, art. 30 (libertatea de exprimare), art. 31 (dreptul la informatie), art. 41 (dreptul la munca) si art. 47 (dreptul la pensie), raportate la prevederile art. 52 din Constitutie si la art. 2 din OG 137/2000, cu ref. la art. 1 lit. d (viii), e (i) si f.

- Sa dispuneti anularea actului administrativ unilateral;

- Sa obligati paratii sa reia dialogul social, incluzand in proiectul Legii sistemului unitar de pensii, punctele de vedere ale acestui Sindicat;

- Sa obligati paratii, in solidar, la plata unor despagubiri pentru prejudiciul moral, pe care le estimam simbolic la 100 lei pentru fiecare membru de sindicat, adica 300.000 lei;

- Sa obligati paratii la plata cheltuielilor de judecata pe care le vom face cu solutionarea prezentei cauze.

- Sa obligati partii la scuze publice pentru insulte aduse in mod repetat prin sintagmele “pensii nesimtite” si “pomana”.

In fapt:

La data de 02.02.2010 a avut loc, la sediul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, intalnirea Primului Ministru Emil Boc si a Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, dl. Seitan Constantin Mihai, cu reprezentantii Consiliului National al Persoanelor Varstnice.

Subiectul intalnirii il reprezenta dialogul privind Legea sistemului unitar de pensii, ce se afla in dezbatere, proiect de interes public.

Desi intalnirea avea drept scop chestiuni ce puneau in discutie un proiect de lege ale caror implicatii vizau si veniturile pensionarilor din randul cadrelor militare disponibilizate, intalnirea avand deci o deosebita importanta si pentru membrii Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, acesta nu a fost invitat sa participe la dialog si nu a fost intrebat cu privire la punctele sale de vedere asupra proiectului de lege aflat in dezbatere publica, despre evenimentul din 2 februarie subscrisul Sindicat afland din presa, dupa producerea lui.

Or, astfel cum rezulta din Adresa nr. 2 din 07.10.2009 inaintata Ministerului Muncii si protectiei Sociale de catre Sindicat, acesta isi manifestase dorinta de a participa la toate dezbaterile privind proiectul legii mai sus aratate solicitand totodata, in conformitate cu art. 6 paragraf 7 din Legea nr. 52/2003, ca paratii sa decida organizarea unei intalniri in care sa se dezbata public proiectul privind sistemul unitar de pensii public, prin dezbatere publica intelegand si participarea Sindicatului, alaturi de alte persoane si grupuri sociale interesate.

In ciuda faptului ca Sindicatul a solicitat sa participe alaturi de alte organisme de protectie legal constituite, la intalnirea pe acest subiect, aceasta a avut loc fara a se avea in vedere si punctul de vedere al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, organism ce cuprinde un numar 3.000 de membri.

La data de 04.02.2010, Sindicatul s-a adresat atat primului ministru, cat si ministerului muncii solicitand ca, in temeiul art. 8 din Legea nr. 554/ 2003, sa inceteze vatamarea interesului legitim al acestei categorii profesionale, compusa din cadrele militare disponibilizate, respectandu-le dreptul de a fi parte la dialogul social initiat in scopul protejarii si respectarii drepturilor legal dobandite, iar in temeiul art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000, Sindicatul a solicitat acestor autoritati publice sa dispuna incetarea atitudinii discriminatorii si insultatoare la adresa militarilor rezervisti.

Raspunsurile venite din partea Ministerului Apararii Nationale si a Guvernului Romaniei au facut trimitere la Adresa nr. 265/V.M./17.02.2010 a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (comunicata Sindicatului, prin aparator, la data de 25.02.2010), si prin care ni se aducea la cunostinta un fapt pe care il cunosteam, dar care nu era motivat, si anume ca intalnirea din 2.02.2010 nu a inclus si Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate. Totodata, se specifica faptul ca urmeaza sa fie luata in considerare si solicitarea cadrelor militare la alte intalniri “ cu participare mai larga”.

Desigur, o intalnire cu participare mai larga nu a mai fost organizata, pana la data depunerii prezentei actiuni. Mai mult chiar, la data de 10.02.2010 premierul Emil Boc a anuntat faptul ca proiectul acestei legi a fost avizat de Guvernul Romaniei.

Interesul Sindicatului de a participa la dialog, de a amenda, cu propuneri, proiectul de lege, vine din faptul ca acest organism este alcatuit din militari in rezerva ai intregului sistem national de aparare, cu pensii in majoritatea cazurilor anticipate (penalizate, iar nu “speciale”, nu “ nesimtite”, asa cum le-au catalogat reprezentantii celor doua organisme de stat) si cu drept de munca stabilit in temeiul unei legislatii impuse de aderarea la NATO, drept incalcat recent, in mod grosolan, prin Legea nr. 329/2009.

Or, in intreaga Uniune Europeana, militarii au legi ocupationale distincte sau capitole aparte in legea unica, deoarece nu pot fi stabilite aceleasi criterii si pentru civili si pentru militari, acestia din urma fiind in serviciu, practic, 24 de ore din 24, fiind supusi unor privatiuni, obligati sa renunte la anumite drepturi si, in plus, ei accepand posibilitatea de a-si pierde oricand integritatea fizica sau viata in timpul misiunilor.

Proiectul de Lege nu “mentine”, ci diminueaza sau ingheata pensiile militarilor, anuland prevederile corelarii cu cresterile salariale si reintroducand premisele reale ale discriminarii: persoane cu acelasi grad, aceeasi functie, aceeasi vechime in munca, vor avea pensii flagrant diferite. Cu alte cuvinte, nu va mai conta trecutul de munca si contributia pentru pensie, ci doar solutia propusa de actualul guvern.

Pentru considerentele de mai sus, va rugam sa constatati atingerea adusa dreptului membrilor sindicatului la libera exprimare, la un tratament nediscriminatoriu cu privire la dreptul la munca (pensionarii militari avand acest drept, castigat prin OG 7/1998, modificata, pana la data implinirii varstei standard de pensionare), precum si cu privire la dreptul la acces la toate locurile si serviciile destinate folosintei publice, fiind evident ca inlaturarea acestui sindicat de la negociere, de la decizie, refuzul de a i se acorda statutul de partener de dialog social, s-a facut pe fondul unei atitudini publice ostile a celor doi reprezentanti ai institutiilor menite tocmai a asigura egalitatea in drepturi si nediscriminarea, pentru toate categoriile de cetateni, inclusiv pentru toate categoriile de pensionari.

Pentru motivele de mai sus, va rugam sa admiteti actiunea, astfel cum a fost formulata, sa constatati:

- refuzul nejustificat al autoritatilor publice mai sus aratate de a solutiona cererea noastra de a deveni parteneri ai unui dialog legal, fapt ce rezulta, fara nici un dubiu, din exprimarea explicita a reprezentantilor acestora, cu exces de putere, a vointei de a nu rezolva cererea, fapt ce rezulta din continutul Adresei nr. 265/V.M./17.02.2010, potrivit cu care in conditiile in care se vor organiza intalniri cu participare mai larga vom lua in considerare solicitarea dvs; reamintim ca raspunsul, formulat in data de 17.02.a.c. a sosit la Sindicat in 25.02, oricum dupa data la care Primul ministru anunatase public ca a avizat, in forma in care se afla, proiectul legii sistemului unitar de pensii, si anume la 10.02.2010.

- sa constatati vatamarea drepturilor noastre prevazute de art. 16 din Constitutie, privind egalitatea in drepturi si nediscriminarea, art. 30 (libertatea de exprimare), art. 31 (dreptul la informatie), art. 41 (dreptul la munca) si art. 47 (dreptul la pensie), raportate la prevederile art. 52 din Constitutie si la art. 2 din OG 137/2000, cu ref. la art. 1 lit. d (viii), e (i) si f.

- Sa dispuneti anularea actului administrativ unilateral;

- Sa obligati paratii sa reia dialogul social, incluzand in proiectul Legii sistemului unitar de pensii, punctele de vedere ale acestui Sindicat;

- Sa obligati paratii, in solidar, la plata unor despagubiri pentru prejudiciul moral, pe care le estimam simbolic la 100 lei pentru fiecare membru de sindicat, adica 300.000 lei;

- Sa obligati paratii la plata cheltuielilor de judecata pe care le vom face cu solutionarea prezentei cauze si la scuze publice pentru sintagmele insultatoare ”pensii nesimtite” si “pomana”.

In drept: art. 1 din Legea 554/2004.

Probatoriu: inscrisuri si orice alta proba ce se va dovedi utila cauzei.


Pentru Sindicat,
Presedinte Mircea Dogaru

Av. Graziela Barla


Anexam:
- copie de pe adresa nr. 265/V.M./17.02.2010 a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;
- copie de pe Notificarea transmisa acestui minister;
- copie de pe Notificarea transmisa Guvernului Romaniei;
- copie de pe raspunsul formulat de catre Ministerul Apararii Nationale;
- extras media;


Domnului Presedinte al Curtii de Apel Bucuresti

miercuri, 24 martie 2010

Scurt bilant al activitatii Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, in perioada 01.10.2009 - 15.03.2010

1. Organizare:

• Constituirea si legitimarea a 37 de filiale (6 in Bucuresti);

• Pregatirea constituirii altor 24 de filiale (2 in Bucuresti) - in curs de legitimare;

• Organizarea activitatii Secretariatului, elaborarea si emiterea documentelor necesare inscrierii in sindicat si legitimarii filialelor, tiparirea legitimatiilor de membru de sindicat, confectionarea stampilelor filialelor;

• Realizarea unui site de Internet (blog) al SCMD, cu pagini destinate atat structurii centrale, cat si filialelor

• Conceperea / editarea modelului de ROF (Regulamentul de Organizare si Functionare) care va fi postat pe site pentru a fi completat de filiale;

• Organizarea colaborarii filialelor din acelasi judet sau din judete apropiate.

2. Economic:

• Declansarea actiunii de depistare in Bucuresti si judete si realizarea repertoriului proprietatilor abuziv instrainate ale militarilor, rezultate din contributii ale ofiterilor, subofiterilor si maistrilor militari, donatii ale militarilor, donatii regale etc. in vederea recuperarii lor, pe cale legala (chiar si prin actiuni in justitie) de catre ministerele de resort si trecerii in custodia SCMD pentru organizarea de asezaminte de sanatate si baze de odihna si tratament pentru militarii activi, in rezerva si in retragere;

• Sprijinirea financiara a organizarii activitatii filialelor prin cooperarea in domeniu a secretarilor acestora cu vicepresedintele trezorier.

3. Juridic:

• Strangerea probelor si alcatuirea actiunilor in vederea chemarii in justitie a numitilor Emil Boc si Mihai Seitan pentru discriminarea categoriei socio-profesionale a militarilor, insulta si calomnie;

• Strangerea probelor si intocmirea actiunii in vederea obtinerii prin justitie a restituirii sumelor abuziv retinute prin impozitare din salariile compensatorii atribuite tuturor categoriilor de militari trecuti in rezerva anticipat;

• Strangerea probelor si intocmirea actiunii pentru impunerea respectarii dreptului la asistenta medicala gratuita pentru toate categoriile de militari, restituirea sumelor abuziv incasate in ultimii 3 ani din pensii si salarii drept contributie pentru sanatate, renuntarea la abuzivul sistem al “coplatii” si pedepsirea vinovatilor.

4. Actiuni in derulare:

a) Impotriva consecintelor Legii 329/2009:

• Elaborarea si inscrierea la Senat in regim de urgenta a initiativelor legislative nr. 591/24.11.2009 si 592/25.11.2009 privind abrogarea Cap.4, art. 17-26 din Lege, reincadrarea in munca si acordarea de reparatii financiare celor prejudiciati; s-a obtinut sustinerea de catre o majoritate parlamentara si de catre comisiile Senatului, urmand a fi supuse votului in plen in cursul acestei luni

• Deschiderea actiunii in justitie prin dosarele inscrise la TMB 49689/3/2009 si 49780/3/2009, actiuni in civil solicitand recunoasterea existentei neconcordantei intre legislatia europeana si cea interna si amendarea vinovatilor, cu amenda in cuantum zilnic in favoarea sindicatului pana la reglementarea printr-o noua lege a situatiei. Instantele initial investite cu solutionarea cauzei si-au declinat competenta, in momentul de fata suntem in faza in care asteptam comunicarea noului termen de judecata. In situatia in care instantele din Romania vor nesocoti dreptul comunitar si jurisprudenta CEDO, pronuntand o solutie impotriva SCMD, vom ajunge cu aceste dosare la instantele internationale competente;

• Monitorizarea de catre SCMD a majoritatii dosarelor individuale aflate pe rolul instantelor de dreptul muncii sau de contencios administrativ deschise de catre cei aflati sub incidenta Legii 329/2009. In 5 dintre aceste dosare procesele sunt suspendate intrucat s-a ridicat EXCEPTIA DE NECONSTITUTIONALITAE (pe aspecte pe care CCR nu s-a pronuntat prin Decizia 1414/2009) ;

b) Impotriva Legii sistemului unitar de pensii si a ofensivei imagologice si psihologice declansata impotriva militarilor:

• S-au elaborat documentare si nota de protest privind situatia reala a pensiilor militare, drepturile si privatiunile militarilor, trimise tuturor mijloacelor mass-media si parlamentarilor;

• S-a sustinut si se sustine necesitatea legilor ocupationale separate, mentinerea legilor 164/2001 si 179/2004 ca legi elaborate in baza negocierilor de aderare a Romaniei la NATO si UE;

• S-au purtat discutii in cadrul grupurilor parlamentare, comisiilor din Senat si prin filiale cu senatorii si deputatii din judete, demonstrandu-se caracterul anticonstitutional, antiNATO, antiUE, si lovirea de nulitate a legii “Boc-Seitan-Sarbu”;

• S-au purtat discutii in acelasi sens cu ministrii muncii, apararii, administratiei si internelor;

• La initiativa Filialei 1 Bacau s-a solicitat si sprijinul BOR;

• In ceea ce priveste campania mediatica, au fost informate toate mijloacele mass-media centrale si locale prin comunicate si documentare si s-au desfasurat actiuni de contracarare imagologica la Realitatea TV, B1 TV, PRO TV, Antena 3, TVR 2, TVRMC, TVRME, OTV si posturile locale judetene.

5. In privinta relatiilor cu asociatii, fundatii, sindicate, ONG-urile militare si alte ONG-uri:

• In ceea ce priveste relatia cu ANCMRR, Federatia Militarilor din Romania si alte ONG-uri ale militarilor in rezerva si in retragere, SCMD le va acorda tot sprijinul in masura in care acestea nu vor atrage militarii in aventuri politice;

• Relatii de colaborare cu alte sindicate in vederea realizarii unei Confederatii Sindicale puternice si aderarea la un Sindicat European.

6. Realizare de ultima ora:

• SCMD a contribuit prin campanie mediatica si lobby in Parlament la recunoasterea prin lege a calitatii de militar militarilor angajati pe baza de contract

7. In acest moment SCMD se afla in faza inaintata de patrundere pe cale federativa in comunitatea Federatiei Europene a Muncii.


SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
PRESEDINTE,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU

marți, 23 martie 2010

Participarea reprezentantilor SCMD la dezbaterile din Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital din Senatul Romaniei

In ziua de 23.03.2010, o delegatie condusa de catre doamna Elena COBUZ, Vicepresedinte al SCMD, a participat la dezbaterile Comisiei pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital din Senatul Romaniei, pe marginea propunerilor legislative referitoare la Proiectul de Lege privind abrogarea cap.IV (art. 17-26) din Legea nr. 329/2009 - L111 si L 112.
Delegatia noastra a adus argumente pertinente privind neconstitutionalitatea si nelegalitatea cap. IV din legea mentionata.
Comisia a intocmit raport de admitere asupra propunerilor legislative referitoare la Proiectul de Lege privind abrogarea cap.IV (art. 17-26) din Legea nr. 329/2009 - L111 si L 112.

SECRETAR GENERAL AL SCMD,
Col. (r) dr. Constantin MONAC

luni, 22 martie 2010

Abandonarea de catre Directia Medicala a MApN a 11.000 de cadre in rezerva si in retragere din judetul Bihor

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE (SCMD)
Adresa: Bucuresti, str.Bogota, nr. 6, Sector 1
E-mail: sindicatulcmd@yahoo.de ; Site : http://sindicatulcmd.blogspot.com
Telefon : 0728118094, 0722320859, 0723603885 Fax : 0318177371
Nr. 16 din 22.02.2010

Catre,
FILIALA 1 BIHOR A S.C.M.D.

In atentia: Domnului Mr. (r) Valer TONCEAN
Subiect: Abandonarea de catre Directia Medicala a MApN a 11 000 de cadre in
             rezerva si in retragere din judetul Bihor

Biroul Operativ al SCMD a luat act de situatia creata la Oradea si in judetul Bihor, ca urmare a trecerii Spitalului Militar de la MapN la MAI si incetarii in practica a activitatii Policlinicii Militare din Oradea, inclusiv a Farmaciei acesteia.

Astfel, mii de cadre militare in rezerva si in retragere din judet se afla in imposibiltatea de a-si continua tratamentele, deoarece nu mai au acces la medicamentele compensate, iar „pensiile nesimtite” nu le permit sa si le achizitioneze la liber, adica de la farmaciile private ale lupilor kaki.

Deoarece ordonator de credite pe zona de Vest, pentru ambele ministere, este Clujul, iar Casa OPSNAJ, ca si SCMD, deserveste rezervistii ambelor ministere, solutia pentru rezolvarea problemei ar fi sa ne adresam direct domnului Vasile Blaga, ministrul Administratiei si Internelor, cu solicitarea ca Policlinica spitalului sa preia temporar si sarcinile disparutei Policlinici Militare, in virtutea vechiului protocol incheiat intre ministere, mai ales ca domnul Blaga s-a aratat deschis cooperarii cu SCMD, in chestiuni de competenta domniei sale.

Am decis insa sa mai acordam o sansa domnului Gl.mr. Sarbu Ioan, seful Directiei Medicale a Ministerului Apararii Nationale, caruia, pentru solutionarea cazului, seful Departamentului asistenta medicala, domnul Col. (r) Cojocaru Gheorghe, urmeaza sa i se adreseze oficial.

In situatia in care domnul Gl. mr. Sarbu nu va solutiona probema, vadind mai multa intelegere pentru eforturile de privatizare in domeniu, decat pentru soarta cadrelor militare in rezerva si in retragere, ne vom adresa, pe de o parte instantei de judecata, in privinta drepturilor militarilor la asistenta medicala gratuita, pentru a oferi domnului ministru al Apararii, Gabriel Oprea, justificarea necesara luarii masurilor ce se impun impotriva numitului general, iar pe de alta parte, domnului ministru al Administratiei si Internelor pentru o solutie de urgenta.

Honor et Patria! Vae victis!


PRESEDINTELE SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE,
Col. (r) dr. DOGARU MIRCEA

joi, 18 martie 2010

Participarea SCMD la dezbaterile din Comisa pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala din Senatul Romaniei

Reprezentantul SCMD, Dl. Col. (r) dr. Constantin MONAC – Secretar general, a participat in ziua de 17.03.2010, incepand cu orele 14.00, la dezbaterile organizate la Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala din Senatul Romaniei, pe tema Proiectului Legii privind sistemul unitar de pensii publice.

Reprezentantul nostru a exprimat si a sustinut cu multiple argumente punctul de vedere al SCMD: scoaterea din continutul Proiectului Legii privind sistemul unitar de pensii publice a prevederilor referitoare la militari si politisti si ramanerea in vigoare a Legii 164/2001 privind pensiile militare de stat si a Legii 179/2004 privind pensiile politistilor, legi elaborate in spiritul legislatiei europene in domeniu.

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
Biroul Operativ

duminică, 14 martie 2010

PROTEST

Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) protesteaza fata de modul in care Primul Ministru al Romaniei, domnul EMIL BOC, intelege sa gestioneze situatia sociala critica a tarii.

Mergand pe aceleasi cai batatorite ale contrapunerii si invrajbirii diverselor categorii sociale, ale cultivarii urii dintre acestea, dar si a atacului la institutia de baza a democratiei – Parlamentul, in ziua de 12 martie a.c., in desconsiderare totala fata de problemele grave, dureroase, de disperare ale sindicalistilor de la Cartel Alfa, care pichetau Guvernul, dl. EMIL BOC ii indeamna pe acestia sa mearga la Parlament pentru a solicita votarea de legi impotriva “”privilegiatilor””.

Este o actiune clara de dubla instigare a unei multimi de oameni impotriva semenilor lor si, in acelasi timp, asupra unei institutii fundamentale a statului, actiune pentru care intr-o tara cu adevarat democratica organele in drept s-ar autosesiza.

Apreciem ca acesta este singurul lucru la care se pricepe acest personaj hilar, sinistru pentru istoria Romaniei, fapt dovedit din plin de vocabularul sau limitat si prin actiunile sale pe timp de 1 an si 3 luni de cand se afla in fruntea unui Guvern pus numai in slujba clientelei cu adevarat privilegiata, dar cu performanta economica zero si cu mana mereu intinsa la Fondul Monetar International.
Mare blestem pe acest popor!...

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE,
Comitetul Director


POST SCRIPTUM:
Protestul a fost exprimat si de catre domnul VALERIU PRICINA, Vicepresedinte al SCMD, la postul REALITATEA TV, in emisiunea “”Realitatea Zilei”” din seara zilei de 12 martie a.c., avand ca realizator pe Dl. Razvan Dumitrescu.

vineri, 12 martie 2010

Dialog privind situatia pensiilor militare - organizat de catre Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Administratiei si Internelor

In ziua de 11.03.2010, incepand cu orele 13.30, domnii ministri ai Apararii Nationale si Administratiei si Internelor i-au invitat la un pranz de lucru la Complexul militar Haiducului, pe urmatorii demnitari:

• Membrii Comisiilor pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, din Senat si Camera Deputatilor;

• Membrii Comisiilor pentru munca, familie si protectie sociala, din Senat si Camera Deputatilor;

• Membrii Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI;

• Ministrul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;

• Directorii si sefii Serviciilor speciale.

Au fost invitati, de asemenea, presedintii tuturor asociatiilor si uniunilor cadrelor militare in rezerva si in retragere din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, SRI, SIE, STS, SPP, etc, precum si presedintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD).

Ministrul Apararii Nationale si ministrul Administratiei si Internelor au inmanat participantilor si in primul rand domnilor Mihai Seitan si Marian Sarbu, un documentar privind pensiile din domenul apararii nationale, ordinei publice si sigurantei nationale, continand urmatoarele:

1. Punct de vedere cu privire la incadrarea pensiilor militare de stat si a pensiilor de stat ale politistilor in scheme ocupationale (profesionale);

2. Documentar cu unele date privind sistemul de pensionare a cadrelor militare din armatele statelor UE/NATO sau non membre UE/NATO;

3. Documentar cu unele date privind sistemul de pensionare al politistilor din UE;

4. Pensiile militarilor si ale politistilor in statele membre UE/NATO;

5. Comentarii referitoare la Proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii publice;

6. Propunere, argumente, concluzie;

7. Amendamente la Proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii publice.

Ca Presedinte al SCMD, a carei existenta a fost mentionata oficial, am participat la acest eveniment, apreciind pozitiv propunerea celor doi ministri privind “”mentinerea actualului sistem de pensii pentru militari si politisti””.

Au luat cuvantul insa domnii Mihai Seitan si Marian Sarbu, fata de care pastrez serioase rezerve in privinta modului in care domniile lor vor recepta acest mesaj.

Dl. Seitan si-a prezentat argumentatia de sustinere a Proiectului Legii privind sistemul unitar de pensii publice in ideea ca populatia imbatraneste si nu sunt bani.

Opinia noastra este ca populatia nu imbatraneste mai repede decat acum 50 sau 100 de ani, pentru ca Pamantul nu se invarteste mai repede in jurul Soarelui.

PROBLEMA ESTE CA POPULATIA APTA DE MUNCA PLEACA PESTE HOTARE. Pentru ca domnul Seitan nu ofera locuri de munca si de aceea nu sunt bani. Nemaivorbind de faptul ca batem in cuie afaceri de 2 miliarde de euro cu compania Bechtel, pentru ca ulterior sa le facem cadouri nejustificate partenerilor, de inca 6 miliarde de euro. Ori aceasta nu poate sa insemne decat incompetenta, slugarnicie sau coparticipare la jaf.

Incoerent ca de obicei (cum e Bocul asa si Costobocul), dl. Seitan a declarat ca a luat in calcul existenta a 2 sisteme de pensii:

• Cel rejectat de toata lumea;

• Cel al legilor ocupationale, care ar putea fi reluat de la 01.01.2011.

Cu alte cuvinte muncim de inebunim ca sa apara legea respinsa de toata lumea, sa fie votata in luna aprilie, sa intre in vigoare peste 6 luni, iar dupa inca 2 luni (noiembrie si decembrie) sa o anulam pentru a aduce sistemul legilor ocupationale.

In concluzie, asta nu este economie, este delir.

Dl. Sarbu a luat cuvantul parca pentru a ne convinge ca o sa-l regretam pe Dl. Seitan, daca domnia sa ii va lua locul. Mai filozof decat domnul Liiceanu, Plesu, Prigoana si Becali la un loc, domnia sa a anuntat ca il procupa inexistentul “”principiu al stabilitatii relatiilor sociale”” in numele caruia accepta retroactivitatea legii, adica umblatul prin buzunarele pensionarilor. Domnia sa nu stie ca nici un gaga de prim ministru, ministru sau parlamentar nu poate inventa vreo lege care sa abroge Constitutia Romaniei, adica sa anuleze art. 15, al. 2 care prevede ca “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile”.

In concluzie, ministrii apararii si internelor argumenteaza una, iar utecistii de la Munca o tin pe-a lor. In aceasta situatie, SCMD va continua actiunea de convingere a parlamentarilor ca este in interesul domniilor lor sa nu voteze aberatiile domnilor Boc, Seitan si Vladescu si, mai nou, Sarbu.

Tuturor celor interesati le anuntam ca reprezentantii SCMD au purtat deja si continua sa poarte discutii edificatoare cu domnii deputati si senatori, indiferent de partidul din care acestia fac parte.

Suntem pentru mentinerea, la virgula, a Legii 164/2001 si a Legii 179/2004 ca legi ocupationale, pentru militari si politisti, separate de Legea privind sistemul unitar de pensii publice, sau pentru includerea lor asa cum sunt, ca un capitol aparte, de sine statator, in aceasta lege.

In ceea ce priveste actiunile contra Legii 329/2009, daca in justitie asteptam decizia care ne va permite actiunea finala, in Senat, proiectul de initiativa legislativa privind abrogarea art. 17-26 a trecut cu succes de Comisia pentru munca, familie si protectie sociala.

Apreciem eforturile ministerelor Apararii si Administratiei si Internelor si faptul ca am stabilit relatii directe pentru negocieri in folosul tuturor militarilor.

Lupta continua. Nu lupta pentru pensii ci “”Batalia pentru Romania””.Honor et Patria!

Vae victis!
 

PRESEDINTELE SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE,

Col. (r) dr. MIRCEA DOGARUmiercuri, 10 martie 2010

Delegatia SCMD prezenta la dezbaterile organizate de catre Senatul Romaniei

Delegatia SCMD formata din Dl. Constantin MONAC – Secretar general, si Dna  Elena COBUZ - Vicepresedinte, impreuna cu urmatorii membri de sindicat, domnii generali:
• Mihail POPESCU
• Florin PINTA
• Vasile BAETELU
a participat in ziua de 09.03.2010, intre orele 15.00 – 18.00, la dezbaterea organizata la Senatul Romaniei, sub conducerea presedintelui Senatului, Dl. Mircea GEOANA.

Dezbaterea s-a purtat pe tema Proiectului Legii privind sistemul unitar de pensii publice, avand ca participanti pe membrii Comisiilor pentru munca, familie si protectie sociala de la Senat si Camera Deputatilor, reprezentanti ai sindicatelor, patronatelor si ai unor organizatii neguvernamentale.

Delegatia noastra si-a exprimat si a sustinut cu multiple argumente punctul de vedere al SCMD: scoaterea din continutul Proiectului Legii privind sistemul unitar de pensii publice a prevederilor referitoare la militari si politisti si ramanerea in vigoare a Legii 164/2001 privind pensiile militare de stat si a Legii 179/2004 privind pensiile politistilor, legi elaborate in spiritul legislatiei europene in domeniu.

SECRETAR GENERAL AL SCMD,
Col. (r) dr. Constantin MONAC

Delegatia SCMD la Comisia pentru munca, familie si protectie sociala din Senatul Romaniei

In ziua de 09.03.2010, incepand cu orele 10.00, Secretarul general al SCMD, Dl. Monac Constantin si Vicepresedinta SCMD, Dna Cobuz Elena, au participat la sedinta Comisiei pentru munca, familie si protectie sociala din Senatul Romaniei, la dezbaterile de la urmatoarele puncte de pe ordinea de zi:


• Pct. 7 – Dezbaterile pentru avizarea Propunerii legislative de abrogare a cap. IV din Legea 329/2009, unde delegatii nostri au adus argumente pertinente privind neconstitutionalitatea si nelegalitatea cap. IV din legea mentionata. Comisia a dat un aviz pozitiv pentru abrogarea cap. IV. Urmeaza intocmirea raportului de catre Comisia pt buget, finante, activitate bancara si piata de capital, in cursul saptamanii viitoare. SCMD va participa si la dezbaterile respectivei Comisii.

• Pct. 9 – Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind sistemul unitar de pensii publice. Delegatia noastra a propus scoaterea precizarilor referitoare la militari si politisti din continutul proiectului de lege. S-au adus multiple argumente, au fost provocate dezbateri aprinse pro si contra. Dezbaterile vor continua si in zilele urmatoare, pana la intocmirea raportului final al Comisiei.

SECRETAR GENERAL AL SCMD,
Col. (r) dr. Constantin MONAC

luni, 1 martie 2010

Catre parlamentarii Romaniei

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE (SCMD)
Adresa: Bucuresti, str.Bogota, nr. 6, Sector 1
E-mail: sindicatulcmd@yahoo.de  ; Site : http://sindicatulcmd.blogspot.com/

Nr. 15 din 26.02.2010

SCRISOARE-APEL CATRE PARLAMENTARII ROMANIEI

DOAMNELOR SI DOMNILOR SENATORI SI DEPUTATI,

Guvernul României a înaintat Parlamentului pentru dezbatere Proiectul Legii privind sistemul unitar de pensii publice.

Considerăm că acest proiect reprezintă o încercare a actualului Guvern de a arunca urmările crizei economice în sarcina celor mulţi, inclusiv prin afectarea veniturilor pensionarilor şi distanţarea punctului de pensie de valoarea salariului mediu brut pe economie.

Sindicatul cadrelor militare disponibilizate – organizaţie sindicală care cuprinde cadrele militare în rezervă din toate structurilor sistemului de securitate – aparare, ordine publică şi siguranta naţională – vă invită la o analiză profundă şi realistă a situaţiei dezonorante şi nedrepte în care se încearcă să fie adus personalul armatei, activ şi în rezervă (pensionarii militari), rugându-vă ca prin atitudinea, comportamentul politic şi votul exprimat, să împiedicaţi includerea în conţinutul acestei legi a propunerilor incorecte şi nedrepte ale Guvernului, cu privire la pensia militarilor.

Din respect pentru timpul dumneavoastră nu vă vom supune analizei elemente emoţionale în legătură cu statutul social al militarilor (in special responsabilităţile, riscurile si servituţile profesiei de militar: asumarea prin jurământ a sacrificiului suprem; limitarea drastica a exerciţiului unor drepturi si libertăţi fundamentale; inexistenta contractului de munca / cărţii de muncă; programul de munca nenormat; interdicţia accesului la surse suplimentare de venit; mutările la ordin dintr-o garnizoana în alta, cu implicaţii majore asupra situaţiei familiale etc.).

În procesul de aderare la structurile euro-atlantice, armata a fost prima instituţie a statului român care a parcurs o reformă reală, reducându-şi drastic efectivele de la 320.000 de oameni în anul 1989, la 75.000 în 2007. În acest context, peste 40.000 cadre militare au fost nevoite să părăsească sistemul şi să-şi încheie cariera militară înainte de termen, în plină ascensiune profesională, în condiţiile în care statul român le asigura recunoaşterea şi răsplata muncii depuse, precum şi continuarea activităţii în alte sectoare, inclusiv cumulul salariului cu pensia, prin legislaţia adoptată.

Ca urmare a eforturilor cadrelor armatei, multe dintre ele în rezervă, acum. Armata României este astăzi integral profesionalizată, îşi îndeplineşte cu cinste şi sacrificii misiunile în teatrele de acţiuni internaţionale, bucurându-se de încrederea şi preţuirea românilor.

DOAMNELOR SI DOMNILOR PARLAMENTARI,

In decursul procesului complex si dureros de transformare, Armata a desfăşurat o amplă activitate de documentare asupra legislaţiei care sta la baza organizării si funcţionarii structurilor militare, a celor referitoare la statutul cadrelor militare active şi în rezervă din tarile cu democraţii avansate, iar principiile acesteia au fost utilizate la realizarea cadrului legislativ românesc actual, constituind un important atu în procesul de aderare la NATO si UE.

Tocmai de aceea, prin acest apel vă solicitam:

1. Să susţineţi eliminarea din conţinutul Legii privind sistemul unitar de pensii a prevederilor referitoare la militari, precum şi menţinerea actualei Legi nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat (cu completările si modificările ulterioare) şi respectiv ale legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor care se încadrează în pilonul al doilea privind schemele ocupaţionale (profesionale) guvernate de Directiva Europeana nr. 86/378/EEC, modificata prin Directiva nr. 97/96/EEC.

Ar fi o eroare impardonabilă să nu se ţină cont de acest argument, în favoarea altora de circumstanţă, mai ales că principiile care stau la baza pensiilor militare de stat din legea aflată în vigoare sunt deja aliniate la legislaţia europeană.

Acest adevăr este confirmat prin Decizia nr. 20/02.02. 2000, a Curţii Constituţionale care a dispus cu privire la necesitatea menţinerii sistemului pensiilor militare de stat: “… reglementările referitoare la pensia de serviciu pentru militari, cu diferenţele pe care această pensie le prezintă faţă de pensia comună de asigurări sociale, nu constituie o încălcare a principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii, principiu prevăzut de art. 16 alin.(1) din Constituţie, ci reprezintă o recunoaştere a interdicţiilor severe şi a riscurilor sporite la care această categorie profesională este supusă”. Curtea Constituţionala reţine, aşadar, că instituirea pensiei de serviciu pentru cadrele militare nu reprezintă un privilegiu, ci ea este justificata in mod obiectiv, constituind o compensare parţială a inconvenientelor ce rezultă din rigoarea statutelor speciale cărora trebuie să li se supună militarii.

Mai mult, vă reamintim, stimaţi parlamentari, că sistemul pensiilor militare în România are izvoare istorice încă din 1829-1830, fiind perfecţionat şi consacrat definitiv in timpul lui A.I. Cuza prin înfiinţarea Casei de Pensii a Armatei si respectat cu sfinţenie pe timpul domniilor lui Carol I, Ferdinand, Carol al II-lea , al regimului comunist şi până astăzi. Anularea acestui sistem ar fi o mare nedreptate făcută cadrelor militare, ar afecta grav standardul de viaţă al militarilor şi ar reprezenta o abatere de la sistemul pensiilor militare din statele membre ale NATO şi UE.

În majoritatea statelor membre NATO şi UE salarizarea şi pensionarea personalului Forţelor Armate sunt reglementate prin legi şi norme specifice şi distincte. În unele state în care există grile comune pentru personalul bugetar, ministerele apărării sunt abilitate să completeze aceste legi cu acte normative proprii, ordine şi alte reglementări interne (anexă).

2. Reglementările propuse pentru recalcularea pensiilor militare şi ale poliţiştilor încalcă nu numai principiul “neretroactivităţii” prevăzut de Art. 15, alin. (2) din Constituţia României, ci introduce premisa falsa ca pensiile ocupaţionale actuale pot fi recalculate ca si cum ar fi fost obţinute in baza principiului contributivitatii prevăzut in proiectul legii supus dezbaterii la art. 2, lit. c) .

Dacă prin lege militarul ieşit la pensie nu a contribuit la sistemul de asigurări sociale, cum putem inventa o contribuţie virtuală, atât timp cât, in înţelesul art.3, alin. (1) din proiectul legii militarul nu a avut calitatea de “asigurat” in sistemul public de pensii şi nici de “contribuabil” Faptul ca militarii nu au avut niciodată până acum “Carte de munca” ar trebui să constituie un argument la fel de convingător, in acest sens!

In plus, referitor la metodologia recalculării va supunem atenţiei faptul ca prin Decizia nr. 120/2007 Curtea Constituţionala a dispus ca: “In toate cazurile in care din recalculare, rezulta un cuantum mai mare al pensiei se va plăţi acesta, iar daca noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda in continuare pensia anterior stabilita si aflata in plata, fără a se aduce vreo atingere drepturilor legal câştigate anterior”.

3. Totodată, vă rugăm să reanalizaţi prevederile cap. IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordului cadru cu Comisia Europeană şi să luaţi în dezbatere propunerile legislative înregistrate la Senat în noiembrie 2009 pentru îndreptarea greşelii legislative privind interzicerea cumulului pensie-salariu, făcută prin angajarea răspunderii Guvernului care afectează în mod deosebit cadrele militare ajunse în postura de „pensionar”, inainte de vreme, fără voia lor.

Apreciem că reglementările respective sunt nu numai neavenite, dar si antiumane, antieuropene si anticonstituţionale afectând in mod direct cadrele militare ajunse in postura de “pensionari” datorita procesului de restructurare a Armatei.

Acţiunile dumneavoastră ar stopa numeroasele procese declanşate deja la toate instanţele din ţară precum şi protestele adresate inclusiv organismelor internaţionale.

DOAMNELOR SI DOMNILOR PARLAMENTARI,

Luând act de situaţia actuală, nu putem sa nu ne întrebăm: militarii au greşit atunci când au servit tara, când si-au sacrificat viata si familia, când au contribuit la aderarea României la NATO si UE sau greşesc acum, acceptând măsurile propuse spre adoptare de actualul guvern? Cine doreşte decredibilizarea, demobilizarea si demotivarea cadrelor Armatei României?

In ceea ce ne priveşte, rămânem ferm ataşaţi valorilor naţionale şi occidentale si ne rezervăm dreptul de a utiliza gradual toate formele legale ale activităţii sindicale, în plan intern şi internaţional, pentru ca Armata României, activă şi în rezervă, să asigure prezervarea irevocabilă a acestor valori.


SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE


ANEXĂ

PRINCIPIILE SI METODOLOGIA
care stau la baza calculului pensiilor militare in tarile membre NATO si UE şi în alte ţări cu sisteme politice democratice avansate - trăsături esenţiale comune cu cele ale Legii nr. 164/ 2001 –

1. Sistemul de calcul al pensiilor militare prezintă particularităţi distincte conceptual fata de cel al pensiilor civile si este reglementat prin lege ocupaţionala separata (Germania, Marea Britanie, SUA, Turcia, Coreea de Sud, Israel, Egipt, Japonia, Cehia, Polonia) sau printr-un capitol distinct, cuprins într-o singură lege, împreună cu cel al pensiilor bugetarilor, dar cu prevederi aparte pentru militari (Franţa, Italia, Grecia, Portugalia, Austria).

2. Baza de calcul a pensiilor militare se stabileşte în funcţie de valoarea soldei din ultima luna de activitate (Germania, Marea Britanie, Turcia, Italia, Grecia, Austria, Japonia, Coreea de Sud, Israel) sau de media soldelor pe ultimele trei sau şase luni (Franţa, Egipt), de vechimea integrala în armată (în majoritatea tarilor – 30 ani, Japonia – 20 ani, Israel – 25), si de vârsta standard de pensionare. Pentru stabilirea pensiei, bazei de calcul rezultate i se aplica un procent cuprins între 70-80%. (Ungaria 65, Olanda 70, Marea Britanie 72,5, Germania 75, SUA 77, Norvegia 76, Italia 80, Franţa 80. In România acest procent este de 60% din solda de baza, fără sporuri (pensia militara medie este de 1.400 lei, adică 340 euro, in comparaţie cu 2000 - 3000 euro cat este cuantumul acesteia in tarile la care ne raportam).

3. In toate ţările, la pensia de bază calculată se adaugă sporuri determinate de anii prestaţi peste vechimea de pensionare (acolo unde au fost acceptate astfel de cazuri) si de condiţiile de desfăşurare a serviciului: categorii de forţe armate si genuri de arme, specialităţi, garnizoane izolate, misiuni în teatre de operaţii. Indiferent de numărul anilor rezultaţi prin adăugarea acestui spor de vechime la timpul efectiv lucrat, baza de calcul a pensiei ia în consideraţie nu mai mult de 40 sau 45 de ani, pentru a nu depăşi valoarea salariului luat în calcul. În armata portugheză, valoarea reală a pensiei poate fi mai mare decât salariul dinaintea pensionarii, deoarece nu se mai aplică impozite. In România se iau in calcul maxim 40 de ani de serviciu;

4. La data ieşirii la pensie, militarii profesionişti primesc ca sprijin o suma substanţiala fixa de bani (Israel – 100.000 $ SUA) sau echivalentul unui anumit număr de solde lunare, până la 36 (Franţa, Marea Britanie, Turcia, Egipt). În Austria, la cerere, primesc anticipat si o sumă egală cu 70 de pensii lunare, cu condiţia să fie girat de rude apropiate care să poată prelua rambursarea în caz de deces. Raţiunea tuturor acestor ajutoare este, în principal, de a facilita integrarea în societatea civilă, o eventuală reîntoarcere la locurile natale sau cumpărarea unei locuinţe pentru a o elibera în timp rezonabil pe aceea de serviciu;

5. In toate tarile, pensiile militare se actualizează imediat cu indexarea salariilor militarilor activi, precum si periodic, în raport cu valoarea inflaţiei;

6. In marea majoritate a acestor tari, pensia militara se poate cumula cu un salariu în domeniul bugetar (în SUA – integral, în Portugalia – salariul se diminuează cu o treime etc.).