luni, 25 octombrie 2021

URARE DE 25 OCTOMBRIE


 LA MULTI ANI, CAMARAZI ....

 

Cu ocazia implinirii a 77 de ani de la eliberarea,  de catre inaintasii nostri, prin grele sacrificii, a “ultimei brazde” in Vest, conducerea SCMD ureaza un calduros “La Multi Ani!” resturilor decimatei Armate Romane, obligata sa se sacrifice, astazi, pentru interese si pe brazde straine! De asemenea, tuturor rezervistilor, indiferent de provenienta, supusi in egala masura unei batjocuri fara precedent, pentru “vina” de a-si fi inchinat viata iubirii de Tara!

 Fie ca aceste cumplite vremi sa aduca tuturor supravietuitorilor nostri, dreptatea mult visata! Si, in egala masura, “iudelor” noastre, adica vanzatorilor de neam si Tara, “rasplata” cuvenita!

“La Multi Ani!” camarazi in activitate, in rezerva si in retragere, va ureaza, asadar, cei care inca mai … “SERVESC PATRIA”!

Chiar daca e singura tara din UE care nu are voie sa produca sau sa comercializeze in farmacii medicamentele anti-Covid salvatoare!

 

Honor et Patria! Vae Victis!

 

Presedintele SCMD,

         Col.(r) dr. Mircea DOGARU

vineri, 8 octombrie 2021

Batalia pentru amendarea Legii 168/2020

 AMENDAMENTE LA LEGEA NR.168/2020

-         In atentia tuturor membrilor SCMD –

 

Doamnelor si domnilor,

Va prezentam alaturat initiativa legislativa a d-lui. deputat gl.(r) Nicolae N. ROMAN vizand amendarea Legii nr.168/2020, in scopul eliminarii discriminarii militarilor si politistilor care au desfasurat misiuni de lupta/operatiuni militare in tara fata de cei care au executat astfel de misiuni, tot in cadrul NATO, dar in afara hotarelor tarii. Multumindu-i domnului deputat pe aceasta cale, va atragem atentia ca interventiile care va apar cu galben/subliniat reprezinta imbunatatirile aduse textului de SCMD. Dar, nu va bucurati degeaba! Calaii nostri de la MApN au intervenit,deja, ametindu-i pe deputati si senatori. Drept care, va vom prezenta si varianta trimisa de Parlament la Consiliul Economic si Social (CES), ca sa intelegeti cu ce ne confruntam de 12 ani. O masura legitima, reparatorie, a fost transformata, deja, intr-un act de intarire a “ideilor ciuce”. Drept care, SCMD a intervenit la CES.

 

Honor et Patria! Vae Victis!

 

Presedintele SCMD,

         Col.(r) dr. ircea DOGARU

 

I.                  VARIANTA DEPUTATULUI GR.(R) NICOLAE N. ROMAN …


 

Către

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI  DEPUTAȚILOR

 

În conformitate cu prevederile art. 74 din Constituția României și prevederile art. 95 din Regulamentului Camerei Deputaților, vă înaintăm alăturat propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului  român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor  celui decedat.

 

INITIATOR

 

Deputat Nicolae N. ROMAN

 

  

EXPUNERE DE MOTIVE

 

la propunerea Legislativă pentru modificarea și completarea

Legii nr. 168 din 7 august 2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant

la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat


Întrucât Legea nr.  168 din 7 august 2020 a fost rectificată,

Completarea și modificarea legii este determinată și impusă de evoluția numerică a personalului participant la acțiuni militare, misiuni  și  operații, activ în prezent și care, determinat  de criterii personale de evaluare, își poate schimba statutul și raportul de serviciu față de Armata Română și de alte instituții ale Sistemului Național de Apărare.

În prezent de prevederile în vigoare, ale Legii  168/2020 beneficiază aproximativ 15.640 militari activi și circa  4020 militari în rezervă.

În luna iulie 2021 au beneficiat de suma de 575 lei - 15.640 persoane active/instituțiile abilitate să desfăsoare astfel de acțiuni, însumând  8.993.000 lei și de suma de 425 lei - 4020 persoane din rezerva  instituțiilor sus menționate, care au fost plătite cu suma de 1.708.500 lei.

Din cauza că mulți dintre participanți  la acțiuni militare, misiuni  și  operatii, pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român conform prezentelor propuneri legislative, nu mai sunt personal activ al Armatei  Române  în momentul  elaborarii prezentei  legi, nu poate  fi estimat foarte riguros numărul real al beneficiarilor.

De asemenea, fluctuațiile de personal activ și în rezervă, dar și de impredictibilitatea evoluției  politice care implică deschiderea unor noi misiuni, operații, acțiuni militare și teatre de operații fac ca această sumă să fie foarte fluida.

Activitatea militară se desfasoară pe baza de ordin verbal sau scris pe toată durata acesteia, indiferent de locul de desfașurare: teritoriul național sau în afara acestuia, iar toate  elementele caracteristice acțiunilor  militare,  misiuni  și  operații  sunt precizate  prin  ordin,  sunt înscrise  în ordinul de zi pe unitate sau în jurnalul acțiunilor militare și nu pot fi modificate decât de către decidenți.

Ordinul de zi pe unitate sau jurnalul acțiunilor militare sunt documente  în baza cărora se procedează la reconstituirea duratei de desfașurare a acțiunilor militare, rnisiunii sau operații și a caracteristicilor acesteia, dar nu pot realiza o egalitate de tratament privind expunerea la risc a participanților pe durata diferită și nici nu pot stabili gradul de periculozitate și repetabilitate, specifice al fiecarei acțiuni militare sau operații.

Recunoscând contribuția adusă de către veterani la dezvoltarea relațiilor intemaționale și a                                                                               parteneriatelor strategice prin asigurarea unui suport faptic și material, precum și de către civil la astfel de acțiuni militare, misiuni și operații cu durată diferită și cu grad de risc variabil, poate crește, iar adoptarea unor modificari și completări ale legii sunt necesare în scopul lărgirii spectrului de situații reale, ivite în cadrul acțiunilor militare pe teritoriul național sau în afara teritoriul național.

Considerăm că este oportun să se asigure un  tratament echitabil pentru acordarea drepturilor  stipulate prin lege întregului personalul participant la actiuni militare, misiuni și operații pe  teritoriul sau în afara teritoriului țării,  precum și  familiei acestuia nu numai la trecerea în rezervă, ci și urmașilor celui decedat, indiferent de structurile/ autoritățile din care au făcut parte sau de casa de pensii la care sunt arondați.

Din analiza situației rezultă că se crează inechitați, uneori chiar și între persoane aflate în activitate ale aceleași structuri militare, în raport cu participarea la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul național sau în afara teritoriului național.

Constatând că dimensiunea morală și rezonanța națională a evenimentului,  la care se adaugă rolul său instructiv, efectele pozitive ale sportului privind recuperarea fizică și recuperarea /reabilitarea psihică constituie argumente solide pentru acordarea suportului logistic și financiar, necesare în vederea participării la astfel de acțiuni, se trage concluzia că este necesară modificarea  actualului cadru legislativ, care nu cuprinde toate  elementele de suport legal pentru veterani, invalizi  și  răniți,  precum  și  a însoțitorilor  acestora  privind  reinserția socio-profesională, dar și recuperarea fizică și psihică prin acțiuni de sprijin real.

Pentru  întărirea  spiritului de corp, a coeziunii structurilor militare și a sporirii și îmbunătățirii  imaginii Armatei Române.

Deoarece toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații a căror reglementare nu poate fi amânată, supun dezbaterii  și adoptării  Parlamentului României prezenta inițiativă legislativă,

 

INIȚIATOR

DEPUTAT  A.U.R.

 

Nicolae N. ROMAN

 

 

 


 ROMÂNIA

 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI

 


CAMERA DEPUTATILOR

 

LEGE

 

 

pentru modificarea și completarea Legii nr.168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni  și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român  și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat

 

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta lege:

 

Art. I. - Legea nr.168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la actiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului  român și acordarea  unor  drepturi acestuia,  familiei acestuia și urmașilor celui decedat,  publicată  în Monitorul Oficial al  României, Partea I, nr. 715 din 8 august 2020, se modifică și se completează dupa cum urmează:

Art.1. Articolul 2, litera j) se modifică  și va avea următorul conținut:

j) veterani din teatrele de operații - personalul participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul național și în afara teritoriului statului român, desfășurate în teatre de operații/zone de misiuni.

Art.2. Articolul 2, litera k) se modifică  și va avea următorul conținut:

k) teatrul de operații/zona de misiune - arie geografică (terestră, maritimă sau aeriană) pe teritorul național sau în afara  teritoriului  statului  român,  în care misiunea  este  autorizată  să  se desfașoare, conform mandatului încredințat de către organizația națională/ internațională /coaliția responsabilă de planificarea, implementarea, coordonarea și monitorizarea tuturor activităților operaționale din respectiva arie geografică. Pentru Ministerul Apărării Naționale, teatrele de operații/zonele de misiune se nominalizează prin ordin al ministrului apărării naționale. Prin misiuni și operații cu potențial ridicat de risc, desfășurate pe teritoriul statului român, se înțeleg următoarele tipuri de misiuni efectuate de personalul din sistemul ae apărare, ordine publică și apărare națională.

a) misiunile executate de forțele aflate în „serviciu de luptă”, așa cum sunt ele definite în reglementările specifice privind conducerea și executarea serviciului de luptă în Armata României;

b) activitățile de alertare, exercițiile și antrenamentele, executate cu tehnică de luptă, în teren, pe/sub apă și în aer, cu sau fără trageri de luptă;

c) misiunile executate pentru îndeplinirea funcțiilor de sprijin repartizate Ministerului Apărării Naționale, potrivit legislației în domeniul situațiilor de război, de urgență sau de alertă;

d) activitățile de testare și evaluare a tehnicii militare, armamentului, munițiilor, explozivilor sau a altor asemenea produse pentru apărare, cu grad ridicat de periculozitate;

e) misiuni/activități ordonate, pe timpul cărora condițiile de desfășurare a acestora se agravează, astfel încât apare riscul producerii unor consecințe grave pentru viața și sănătatea personalului.

Pentru autoritățile cu atribuții în apărarea securității  naționale  zonele  de misiune  se stabilesc  prin  ordin  al  conducătorului instituției, în funcție de gradul de risc specific  al ariei geografice  respective  unde personalul participă la acțiuni militare, misiuni și operatii.

Art.3. Alineatul 1  al articolului 4 se modifică și va avea următorul  cuprins:

 

(1) "Personalul participant la acțiuni militare, misiuni și operații desfășurate pe teritoriul național, în teatre de operații/zone de misiuni, are calitatea de ,,Veteran  din teatrele de operații".

Art.4. Alineatul (4) al articolului 4 se modifică  și va avea următorul cuprins:

"Calitatea de „Veteran  din teatrele de operatii”  se acordă prin hotarare a Guvernului,  la propunerea conducătorului instituției din cadrul sistemului  național de apărare, ordine publică  și securitate națională și personalului care a participat la acțiuni militare, misiuni și operații așa cum sunt definite la art. 4 lit k.  pe  baza consemnărilor în jurnalul acțiunilor militare sau în ordinul de zi pe unitate."

Art.5.   După  alineatul (4) al articolului 4 se introduce un nou alineat (5) cu următorul cuprins:

" Calitatea de ,,Veteran  din  teatrele de operații"  se poate  acorda  și  pentru  participarea la acțiuni militare, misiuni și operații în teatre de operații/zone de misiuni, care au presupus evenirnente consemnate în jurnalul acțiunilor militare sau în ordinul de zi pe unitate, precum:

-          până la sau peste 120 zile consecutive sau cumulative de participare la misiuni;

-          desfașurarea de actiuni militare în interesul unei organizații internaționale;

-          pe timpul  unei misiuni a/au participat, individual sau în formație, la cel putin 3 schimburi de foc cu adversarii;

-          a fost prizonier/arestat al adversarului pentru o perioadă de minim 3 zile;


 

-          a/au desfășurat individual sau în formație, actiuni de culegere, analiză, prelucrare de informații de orice natură, necesare sau utile pregătirii și desfașurării  acțiunilor

 

militare și care au  fost exploatate în acest scop  sau în vederea întrebuințării forțelor  militare în  interiorul  sau în afara teritoriului național;

-          a desfășurat individual sau în formație acțiuni/activități de evaluare, de control și de  coordonare a activitatilor și acțiunilor militare, misiuni și operații din teatre de operații/zone de misiuni.

Art.6.  După  alineatul (5) al articolului 4 se introduc cinci noi alineate, alineatul (6), (7), (8), (9) și (10), care au următorul cuprins:

(6) Calitatea  de ,,Veteran din teatrele de operatii" se acordă  prin hotărâre a Guvemului, la  propunerea conducătorului instituției din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică  și securitate natională întregului personal militar sau civil, participant la acțiuni militare, misiuni  și  operații pe teritoriul național sau în teatre  de operații/zone de misiuni,  după trecerea  în rezervă sau ieșirea  la pensie  la limită de vârstă de pensionare prevazută de lege  sau in situațiile în care, în urma rănilor primite,  sunt trecuți în rezervă din motive medicale.

(7)  Ministerul Apărării Naționale va realiza semnul onorific ,,Veteran din teatrele de operații'' și legitimația prevăzută de lege, care se vor acorda personalului care îndeplinește  condițiile de la art. 2, 3 și  4

(8)  Celelalte structuri din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate  natională vor folosi același semn onorific ,,Veteran din  teatrele de operații'', elaborat de Ministerul Apărării Naționale. Toate structurile din cadrul  sistemului național  de apărare, ordine publică și securitate nationala vor elabora brevete  specifice  instituției,  dar care vor cuprinde  semnul  onorific ,, Veteran din teatrele de operații".

Brevetul înlocuiește actuala legitimație de ,, Veteran din  teatrele  de  operații" cu respectarea  prevederilor de elaborare a actelor doveditoare prevăzute până la intrarea în vigoare a legii nr. 168/2020 și a prezentei legi.

Termenul și modul de preschimbare a actualelor legitimații de ,, Veteran din  teatrele de operații" cu brevetele menționate mai sus, se stabilesc de conducatorul fiecarei  instituții din cadrul Sistemului Național de Apărare dar nu mai târziu de  45 zile de la apariția legii.

(9) Calitatea de ,,Veteran din  teatrele de  operații",  atestată prin  brevet și semnul onorific,  se acorda de catre:

 -  Președintele României, pentru generali și miniștri;

- miniștrii de resort și șefii autorităților din cadrul sistemului național de apărare pentru   colonei și locotenent colonei, comandanți/șefi direcți  sau  nemijlociți  ai  structurilor participante în teatrele  de operatii/zone de misiune;

-   colonei și  locotenent - colonei, comandanți/șefi  direcți  și/sau  nemijlociți  ai structurilor participante în teatrele de operații/zone de misiune, personalului cu alte grade militare participant  la misiuni/acțiuni pe teritoriul național sau în teatrele de operații/zonele de misiune.

- Comandanți ai Centrelor Militare Zonale / Județene pentru rezerviști

(10)  Înmânarea brevetului și a semnului onorific se face o singura data pe an, la  toate structurile sistemului national de aparare, în cadrul unei ceremonii organizate în ziua de 9 Mai - Ziua Independenței de Stat.

Art.7.  Articolul  12  alineatul (1), lit.  a), b) si c) se modifică  și  vor  avea  următorul cuprins:

(1)  Personalul participant care a dobândit calitatea de ,,Veteran din teatrele de operații'' în urma participării la acțiuni militare, misiuni și operații beneficiază de următoarele drepturi:

                a) dreptul de a purta pe uniformă militară, însemnul onorific ,,Veteran  din teatrele  de operații",  după trecerea în rezervă sau ieșirea la pensie la limită de varstă;

                b) o sumă forfetară lunară,  neimpozabilă,  în procent de 25% din salariul  minim  brut pe țară garantat în plată, până la împlinirea vârstei standard de pensionare, prevazută de lege pentru  fiecare categorie de personal;

                c) o indemnizatie lunară, neimpozabilă, în procent de 45% din salariul  de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu data împlinirii vârstei standard de pensionare prevazută de lege pentru fiecare categorie de personal. Aceasta se plateste de către Casa de pensii sectoriala  în evidența  căreia se află veteranii  din teatrele de operații.

Art.8. Prezenta lege intră în vigoare la 60 zile de la publicarea în Monitorul  Oficial  al României,  Partea  I în baza art. 78 din Constituția  României  republicată, și se renumerotează,               Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera Deputatilor în forma inițială, în condițiile articolului  75 alineatul (2) teza a III-a din Constituția  României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

 

 

 

II.               Forma trimisa de parlament la CES

(veti observa ca la articolul modificat nu mai apar militarii / politistii care au indeplinit misiuni de lupta in spatiul aerian, terestru si maritim al Romaniei)

 


vineri, 1 octombrie 2021

Fotografii de la mitingul din 16.09.2021

Fotografiile au fost facute de catre dl. Anatol MUNTEANU, Vicepresedinte SCMD,

 Responsabil Zona Republica Moldova.