marți, 25 iunie 2019


MASURI PENTRU ORGANIZAREA CNR 2019
-         In atentia domnilor vicepresedinti CD cu responsabilitati teritoriale, presedinti si B.Op. ale filialelor, presedinti ai grupurilor de initiativa –
Lucrarile CNR- Aniversar 2019 se vor desfasura la Alba Iulia in zilele de 16, 17 si 18 august a.c.
Statutar, membrii CNR cu drept de vot sunt: membrii fondatori ai SCMD, nesuspendati, membrii CD si presedintii filialelor care au minim 15 membri, cotizanti la zi ori acoperiti de intervalul de un an si o luna de la expirarea limitei ultimei cotizatii anuale.
Transmitem rugamintea filialelor care nu intrunesc numarul necesar de membri, fiind decazute in situatia de grupuri de initiativa (sub 15 membri cotizanti) sa ia masurile necesare pentru reorganizarea activitatii filialei si completarea birourilor operative pana la data de 10 august a.c. Vor avea sprijinul CD si al Secretariatului general in aceasta activitate.
Vor fi prezentate rapoarte ale CD, departamentelor si comisiei de cenzori. Pentru exactitatea acestora solicitam ca pana la 15 iulie a.c., filialele si grupurile de initiativa sa transmita CD al SCMD, schematic, urmatoarele date:
1.     Numarul de membri ai filialei/grupului de initiativa dupa cum urmeaza in exemplificare:
-         Numar de membri statutari (conform ROF) – 96;
-         Numar de membri cu cotizatia la zi – 17;
-         Numar de membri decedati in anii 2018-2019 – 3
Solicitam aceste date spre confruntarea cu baza centrala de date si deoarece presedintii de filiale vor primi insemnele de membru SCMD (insigne, diplome) doar pentru membrii cu cotizatia la zi, ceilalti urmand sa le primeasca dupa reglementarea statutara a situatiei. De asemenea, presedintii de filiale vor primi diplomele acordate familiilor membrilor SCMD decedati.
2.     Numarul de legitimatii de tip nou (valabile 2019-2024) solicitate.
Membrii neafiliati si ai grupurilor de initiativa se vor adresa pentru legitimatiile noi, insigne si diplome, direct Secretariatului general.
3.     Numarul si tipul de actiuni sindicale la care au participat in cursul anilor 2018-2019, organizate de CD la nivel national, organizate din initiativa proprie la nivel judetean si zonal, sau la care au participat la solicitarea altor sindicate ori a ONG-urilor militare si civile.
4.     In situatia in care un presedinte de filiala nu poate participa la CNR va delega un membru al Biroului Operativ al filialei.
5.     Datele solicitate vor fi transmise pana la data de 15 iulie a.c. Secretariatului general al SCMD si vicepresedintilor interimari cu responsabilitati teritoriale. Data fiind starea de sanatate a domnului vicepresedinte col. (r) Dumitru DOGARU de la Slatina, care nu i-a permis in ultimul an sa participe la activitatile solicitate, datele pentru activitatile privind zona 4 vor fi transmise presedintelui Filialei 1 Ramnicu Valcea, dl. col. (r) Dumitru COPACEANU, gazda ultimelor actiuni comune ale filialelor din aceasta zona.
6.     La CNR vor fi repartizate presedintilor de filiala insemnele de filiale si diplomele de excelenta pe care filialele le vor acorda personalitatilor civile si militare din localitate/judet, pentru sprijinul acordat activitatii SCMD.
7.     Presedintii filialelor/grupurilor de initiativa din R. Moldova si membrii SCMD din alte state sunt rugati sa ne transmita pe adresa de e-mail a Secretariatului general al SCMD si setul de probleme speciale cu care se confrunta pentru a gasi pana la data CNR solutiile care vor fi supuse dezbaterii in stabilirea strategiei SCMD pentru anul 2020.
Alte precizari vor fi facute in jurul datei de 1 august a.c. iar lista participantilor, in contextul reorganizarii multor filiale, va fi definitivata pe 10 august a.c.
Honor et patria! Vae victis!
Presedintele S.C.M.D.
Col. (r) dr. Mircea DOGARU


vineri, 21 iunie 2019


ADUNAREA GENERALA A FILIALEI 1 RAMNICU VALCEA

In ziua de miercuri 19.06.2019, s-au desfasurat lucrarile Adunarii generale a Filialei 1 Ramnicu Valcea, la care au fost invitate sa participe si conducerile unor filiale SCMD apropiate. Din partea conducerii SCMD au participat: presedintele SCMD, vicepresedintele cu probleme juridice si secretarul SCMD.
Pe langa problemele specifice abordate, s-a cazut de acord si a fost elaborat textul unui APEL catre toti rezervistii pe care vi-l prezentam alaturat:


APEL CĂTRE REZERVISTI
LANSAT DE FILIALELE S.C.M.D. DIN ZONA DE SUD

             Filialele SCMD din Tg-Jiu, Râmnicu -Vâlcea, Craiova şi Piteşti reunite în şedinţă de lucru în data de 19 iunie 2019, la sediul filialei din Râmnicu -Vâlcea, în urma discuţiilor purtate, fac un apel la unitate şi solidaritate pentru continuarea acţiunilor sindicale, sub orice formă, pentru a reuşi în demersurile noastre legate de restabilirea conţinutului legii 223/2015.
              În aceste împrejurări, lupta noastră, pentru recâştigarea unor drepturi legitime, trebuie continuată. Drepturi alterate de ultimele guvernări, prin adoptarea unor OUG-uri, ordine, modificări de articole etc., de natură să le îngrădească sau sa le elimine.  OUG57/2015, OUG 59/2017, OUG 114/2018, etc., au produs cele mai nocive modificări care au intervenit în aplicarea legii 223/2015. De asemenea, multiplele experimente de minimalizare a statutului nostru social, au continuat prin respingerea sau mimarea arogantă a unui necesar  dialog onest şi democratic, acesta finalizându-se, de fiecare dată, prin etichetarea noastră drept o mare vulnerabilitate, un pericol major pentru bugetul armatei, în situaţia în care s-ar fi aplicat prevederile art.59 şi 60 din legea 223/2015. Trebuie să subliniem faptul că, dacă peste tot se face referire la  creşterea  economică a ţării noastre, rezolvarea acestei probleme nu ar fi fost și nu este un  impediment financiar. Cu atat mai mult cu cat se opereaza independent de Casa Nationala de Pensii, in cadrul bugetului propriu structurilor de aparare, ordine publica si securitate nationala.
         Iată principalele efecte toxice rezultate din acţiunea nesfârşitelor OUG-uri şi a refuzului de a se actualiza principalele elemente care conduc  la calcularea soldei de grad şi funcţie:
-  OUG 57/2015 a aplicat prima lovitură de substanța, conținutului, abia adoptatei, cu majoritate calificată, Legi nr.223/2015, desfiintand baza de calcul aprobata;
-  OUG 59/2017, prin aşa zisa îngheţare a pensiilor şi anularea actualizării, a golit de conţinut însăşi esenţa legii, lipsindu-ne de principala posibilitate de actualizare a pensiilor militare, decuplându-ne de evoluţia soldei militarilor activi aşa cum prevedea legea;
-   OUG 114/2018 a consolidat, dacă mai era cazul, inechităţile din cele două ordonanţe de mai sus, anuland definitiv identitatea de tratament juridic dintre magistrati si militari, stabilita prin deciziile CCR si ICCJ;
- Neactualizarea soldei de funcţie la valoarea salariului minim brut garantat pe economie, fără sporuri conform legii 207/2017;
- Nearmonizarea pensiilor pentru toate categoriile de militari şi neeliminarea discrepanţelor semnificative dintre pensiile  celor trecuti in rezerva inainte de 15 septembrie 2017 şi celor  din prezent, care au generat inegalităţi semnificative, astfel că la aceiaşi funcţie, vechime şi grad diferențele fiind duble sau triple;
-Neaplicarea prevederilor OUG nr.56/2012, privind completarea legii 152/2017 pentru aprobarea OUG 99/2016, privind unele măsuri pentru salarizarea personalului din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale; 
- Menţinerea unor coeficienţi de salarizare foarte mici, neactualizaţi și discriminatorii în raport cu alte categorii sociale;
- Calcularea drepturilor de pensie după valoarea indicelui sectorial  stabilit la nivelul anului 2009, ca de altfel şi a soldelor activilor, deşi legislaţia respectivă este abrogată.
         Reamintim că pensiile militare, mai ales ale celor trecuţi în rezervă până în anul 2010 (situația  multora dintre noi) nu sunt nici măcar la nivelul salariului minim pe economie sau, cum este cazul unor ofiţeri superiori, se situează la nivelul salariului unei infirmiere. Aceştia au pensia aproape la jumătate în urma recalculărilor ulterioare, faţă de cea calculată după inventata contributivitate, dar primesc pensia aflată în plată la data respectivă. În aceste condiții, oamenii aceştia nu se simt de parcă ar primi o pensie din milă, de parcă ar fi  nişte cerşetori după o viață de privațiuni și limitări ale multor drepturi și libertăți cetățenești ? Se pune întrebarea: mai avem timp, unii dintre noi, să aşteptăm găsirea principiului care să facă acea justiţie socială necesară şi  în cazul pensiilor militare? Aceasta în condiţiile în care, salariile şi pensiile din sectorul public, au crescut într-un ritm susţinut şi au ajuns la un cuantum, cel puţin rezonabil, pentru cerinţelele societăţii  noastre.
             Sunt exemple elocvente ce arată locul degradant la care a fost coborât pensionarul militar în ierarhia socială. Este de neconceput ca o asemenea gravă inechitate să nu fie rezolvată într-o perioadă rezonabilă. O altă întrebarea legitimă este: de ce numai nouă, rezerviştilor, ni se întâmplă aşa ceva, în condiţiile în care România suportă indemnizatii de merit si ajutoare sociale botezate ilegal „pensii”, plătite prin tot felul de portiţe legislative cu scopul vădit de a oferi avantaje clientelei politice? Mai mult, se insistă pentru  aprobarea altor viitoare privilegii sub forma mult blamatelor „pensii speciale” acordate de conjuctură celor ce pot influenţa numărul  de voturi. Toate măsurile împotriva noastră au fost luate ca urmare a unei puternice şi susţinute propagande de manipulare şi dezinformare a opiniei publice în legătură cu așa numitele, în mod mincinos și absolut nepotrivit, cuantumuri nesimţite ale pensionarilor militari. Pensiile acelea, nu sunt ale celor care le-ar merita cu prisosință, care iarnă sau vară, pe ploaie sau pe vânt puternic, s-au suit în tancul rece sau fierbinte, pe tunul înghețat sau încins, în sicriile zburătoare care se cheamă MIG-21, care au stat departe de familii în poligoane și aplicații, care și-au cărat după ei familia în condiții inimaginabil de dificile, care au ridicat canalul Dunăre-Marea Neagră, Transfăgărășanul, cu sacrificii de vieți omenești, care au ajutat inclusiv în agricultură, care au ridicat construcții monumentale și care astăzi acționează în Afghanistan  la peste 50 grade C, punându-și viața în pericol în numele asigurării unei păci globale. 
         Reamintim că Decizia nr.20/2000 a Curții Constituționale, care prevede egalitatea de tratament pentru rezerviști și magistrați, ar fi trebuit să fie pusă în aplicare, fiind general obligatorie și pentru pensionarii militari, nu numai pentru magistrați. La fel Decizia nr. 29/2011 a ICCJ! Dar cine să vadă, cine să pună în aplicare și, mai ales, pentru ce să le fi  pus în aplicare ?
          Noi nu ne dorim onoruri, medalii sau laude nemeritate, noi nu dorim privilegii sau avantaje ce nu ni se cuvin, noi vrem doar respectarea legilor, fără amputări sau adăugiri de acte normative degradante, fără abuzuri și discriminări, fără sustragerea sistematică, neloială și incalificabilă a statului de la îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul încheiat cu militarii, nu vrem să mai fim la bunul plac al niciunui guvern care este vremelnic la putere. Vrem stabilitate, predictibilitate, nu mai dorim să fim cobaii niciunui guvern care nu are respect pentru cei ce au purtat haina militară și care și-au servit țara cu credință și devotament.
          Nu a fost an, după 2011, să nu se fi intervenit cu modificări, care mai de care mai aberante, asupra legii pensiilor militare de stat. An de an ne sosesc acasă zeci de decizii de recalculare, de actualizare, de indexare etc.
          Dorim să se înceteze adoptarea de instrucţiuni, ordine, ordonanţe care golesc de conţinut legea pensiilor militare 223/2015, si, cu cinism și iresponsabilitate, ne aruncă la marginea societăţii.
          În timp ce pensiile tuturor celorlalte categorii sociale cresc, sub o formă sau alta, ale noastre  sunt doar indexate  cu uriaşul” procent de 1,3 %,  al unei inflații care, pe parcursul anului, este la un nivel ridicat, iar la sfârșit de an se reduce, astfel încât să rezulte un procent nesemnificativ al acestui indice. Nemulţumirile noastre nu sunt de azi, de ieri, nu vizează  pretenții nejustificate legal, ci reprezintă cerințe esențiale necesare supraviețuirii în condițiile dobândirii, pe timpul desfășurării activității de militar, a tot felul de afecțiuni cauzate de boli profesionale nedeclarate.
            De fiecare dată, vocile noastre s-au lovit de zidul indiferenţei cinice a clasei politice. Sintagma Demnitate și onoare”, altă dată deviza armatei române, a celor puternici și mândri, a celor curajoși și devotați, a celor loiali și dispuși la orice sacrificiu, a devenit, din păcate, un simplu și desuet clișeu.
         Dacă pentru alte ţări respectul faţă de  armată, politie şi veterani a devenit politică de stat, iată că la noi acesta este înlocuit cu lipsa de respect, discriminare, indiferenţă și dispreţ pentru rezervisti.    Dacă alte state sunt preocupate să scoată în evidență destoinicia, eroismul, curajul, devotamentul, spiritul de sacrificiu și patriotismul militarilor si politistilor  lor, urmărind să cultive și să popularizeze aceste valori în rândul cetățenilor, pentru asigurarea sprijinului și respectului acestora pentru autoritatea de stat, la noi clasa politică ia totul în derâdere, intoxică și manipulează opinia publică împotriva militarilor, marginalizează militarii în rezervă și retragere împingându-i către periferia societății, îndepărtează cetățenii de valorile morale perene, autentice, strict necesare supraviețuirii unei națiuni, din interese meschine individuale sau de grup, care nu au nici o legătură cu interesul național, cu asigurarea independenței și suveranității țării.
         Iată de ce ne-am adunat aici, pentru a vă îndemna pe voi, membrii ai SCMD  din toată ţara, pe toți militarii în rezervă și retragere, ca împreună să urnim din loc acest conglomerat politic cu picioare de lut care ne conduce  într-o direcție greșită şi care se decredibilizează pe zi ce trece.
         Dorim să se reţină de către toţi politicienii, guvernanţii vremelnici şi opinia publică, faptul că noi, rezervistii din armata, Interne si serviciile speciale, nu cerem măriri de pensii, nu cerem privilegii sau avantaje nemeritate, ci doar să se respecte Legea 223/2015 in forma promulgata, să se  rezolve cu celeritate abrogarea toxicelor ordonanţe de urgenta 57, 59, 114 şi revenirea la textul initial al unei legi care           asigura stabilitatea şi predictibilitatea pe termen lung.
            Cerem tuturor factorilor decidenţi să se implice activ în soluţionarea demersurilor noastre pentru că, până acum, am primit doar promisiuni cu tentă vădit electorală, care nu au fost onorate .
            Efortul camarazilor care au participat la mitinguri, pichetări sau alte forme de acţiuni este de apreciat, în ciuda multor critici venite din partea celor care au în sânge atitudinea de opozabilitate la tot si la toate. Trebuie să fim conştienţi, că suntem deja într-un război de uzură cu propria noastră clasă politică şi că problemele sunt departe de a se rezolva. Rezistenţa politicienilor la asalturile noastre, adversitatea aparatului administrativ din MApN, rezistenţa multora dintre noi (şi nu puţini), la care se adaugă lipsa de interconectare cu militarii activi, sunt pietre de moară în calea rezolvării demersurilor noastre. Îndemnurile la unitate sunt deja de mult timp lansate, iar, în acest context, aşteptăm o schimbare de atitudine din partea tuturor rezervistilor.
         Stimaţi camarazi, timpul vorbelor a trecut. Vrem să dăm un semnal ferm că dorim soluţii serioase, pertinente pentru rezolvarea problemelor noastre.
            De asemenea, invităm camarazii noştri în activitate să susţină lupta noastră, acum cât încă nu este prea  târziu. Altfel, va veni o vreme când acești camarazi, pe care astăzi îi chemăm alături de noi, se vor bate, ca şi noi , pe aceleaşi trotuare pentru drepturile lor, iar noi, din păcate, nu o să-i mai putem ajuta.
         Camarazi !  Nu vă lăsaţi manipulaţi de intoxicările venite din afară sau chiar din interiorul nostru, gândiți lucid și priviți realitatea cotidiană din jurul vostru! Sunt foarte multe provocările cărora va trebui să le facem față, dar, împreună, vom trece peste ele şi vom reuși!  Nu uitaţi că militarii si politistii au participat la toate evenimentele majore legate de construcţia, dezvoltarea şi independenţa  statală a României. Indiferent de evoluţia socio-economică, indiferent de clasa politică aflată la pârghiile puterii, o ţară a avut, are şi va avea nevoie, pentru existenţa ei, de armată, politie si servicii speciale! Cuvântul de ordine pentru noi, este…”Luptă comuna prin unitate in actiune!” 
Honor et patria! Vae victis!

Preşedintele  SCMD Col.(r.) dr. DOGARU Mircea
Preşedintele Filialei 1 Targu Jiu a  SCMD Col.(r.)  MUNTEANU  Vasile
Preşedintele Filialei 1 Râmnicu Vâlcea  a SCMD Col.(r.) COPĂCEANU Dumitru
Preşedintele Filialei 2 Craiova  a SCMD Col.(r.) NISTOR Dănuţ
p.Preşedintele Filialei 1 Piteşti  a SCMD Mr.(r.) ANDREI Ştefan

joi, 13 iunie 2019

Haosul de la Chisinau


HAOSUL DE LA CHISINAU, PRELUDIU PENTRU … BUCURESTI?
- In atentia membrilor SCMD de pe ambele maluri ale Prutului –

CHISINAUL nu mai are nici presedinte, nici Parlament, din punct de vedere legal. Are, in schimb, ilegal, doi premieri si doua guverne, spre deruta militarilor si politistilor care nu stiu ale cui ordine trebuie sa le execute. Si nici la Chisinau, nici la Bucuresti, nimeni nu vrea sa observe ca, pentru prima data din 1989, Washington-ul, Londra, Bruxelles-ul si Moscova s-au pus de acord: vor fi alegeri parlamentare in septembrie. Oare, de ce?
La Bucuresti, dupa arestarea lui Dragnea, se zbiara “Jos Guvernul!” si “Hai sa spargem PSD!”.
Intre o motiune de cenzura schizofrenica (18 iunie) si Congresul PSD (29 iunie), o mana de zabauci anunta  iesirea in strada, nici nu mai conteaza pentru ce, pe data de 26 iunie. Cat de mare sa le fie incultura, incat, intr-o tara lovita aniversar, incepand cu Sfanta Zi de Craciun a anului 1989, sa nu stie ca 26 iunie este pentru rusi ziua “eliberarii” Basarabiei de sub ocupatia “imperialistilor” si “fascistilor” romani? Adica ziua ultimatumului dat in 1940 de Stalin, Romaniei, pentru cedarea Basarabiei si Bucovinei. Oare ce ni se pregateste? Aruncarea Tarii intr-un haos controlat, in care unica autoritate sa fie Iohannis?
Spre stiinta politicienilor “lui peste” de la Bucuresti, Basarabia, botezata asa de Ohrana tarista in 1807, a fost a treia halca de pamant romanesc statal furata de rusi, la 29 mai 1812, dupa Tara de “la Margine” (slav. “u Craina”) dintre Bug si Nipru, de 44.500 km2 (leat 1740) si Transnistria, de 69.000 km2, rapita in 1791. Iar zisa Basarabie avea 45.630 km2. Actuala Republica Moldova reprezinta o halca de 26.800 km2 din Basarabia si 4.200 km2 din Transnistria, restul intrand, din vointa lui Stalin, la 2 august 1940, in componenta fictiunii statale “La Marginene” (Ucrainiene).
La 27 martie – 9 aprilie 1918, cea mai mare parte a Basarabiei s-a unit, din vointa proprie, cu Tara. Mai putin Raionul Hotin (1760 km2) revendicat  atunci de Austro -Ungaria si de cele doua Ucraine (Alba, pro-germana si Rosie, pro sovietica), unirea neputandu-se infaptui decat la 11 noiembrie 1918.
Urmare a intelegerii germano-sovietice, Basarabia a fost din nou rapita la 6 iunie 1940, intreaga clasa politica tradandu-l pe Carol al II lea, care voia sa declare razboi Uniunii Sovietice. Pe 2 august 1940 a fost dezmembrata de Stalin, care a relansat planul sau, initiat in 1924, de inventare a unui stat moldovenesc si a unui popor moldovenesc, vorbitor de limba moldoveneasca, popor provenit din dacii liberi si slavi, fara vreo legatura cu romanii. Ceea ce explica si aparitia, in Romania, in deceniul de pregatire, de catre KGB, a “Revolutiei spontane” din ’89, a “isteriei dacice”.
In baza intelegerii americano-sovietice de dominatie mondiala (incheiata la 3 martie 1944), renuntarea Rusiei la socialism si trecerea la economia de piata, au avut nevoie de o centura de foc pentru protejarea imperiului. Asa s-au declansat “revolutiile” in statele socialiste est-europene si in Republicile Sovietice Unionale vestice. In Romania de Est, aflata, inca, sub ocupatie si in ziua de astazi, adica la Chisinau, iluzia libertatii a fost oferita pe tava si bine gestionata in 1988. Un an mai tarziu, la 22 decembrie 1989, s-a creat iluzia libertatii si la Bucuresti, dupa ce, cu o zi inainte, pe 21 decembrie 1989, Anatoli Lukianov, presedintele Sovietului Suprem al URSS, a avertizat Chisinaul ca daca le trece prin cap ideea de unire cu Romania se vor trezi cu o republica romaneasca in jurul Capitalei, inconjurata, insa, de alte cinci: Gagauza, Nistreana, Rusa, Ucrainiana si “Moldoveneasca”. Cum patriotii naivi de la Chisinau nu au priceput, pe 4 noiembrie 1990, Gorbaciov l-a avertizat pe Snegur: “Renuntati la separatism fata de Uniunea Sovietica si nu veti avea mai multe republici!”. Si aceasta dupa ce avertismentul fusese dat: la 2 septembrie 1990, Armata 14 Sovietica proclamase, la Tiraspol, Republica Sovietica Socialista Moldoveneasca Nistreana si la Comrat, Republica Socialista Sovietica Gagauza (Gagauz Yeri). Ce a facut Parlamentul majoritar romanesc de la Chisinau”? Desi nu avea armata, a acceptat starea de razboi cu Rusia si a votat “Declaratia de unire cu Romania”. In plin razboi ruso-roman, nu moldo-nistrean, pe 23 august 1991, delegatia parlamentului romanesc de la Chisinau s-a pus in miscare catre Bucuresti. A fost plasata la manastirea Pasarea timp de 3 zile, nici presedintele Romaniei, nici premierul, nici ministrul de externe nefiind de gasit. Ba, ca tradarea sa fie completa, si visul lui Stalin de creare a unui popor moldovenesc sa fie infaptuit, un general de la Externe a plecat la Chisinau cu textul Declaratiei de Independenta. Si ca sa nu mai ridice vreodata problema suveranitatii asupra complexului militar industrial din Transnistria, la 7 noiembrie 2003, rusii au lansat “Memorandumul Kozak”, adica “Planul Kozak” de federalizare a  Moldovei, devenit astazi cat se poate de actual.
Pe scurt, la Chisinau se infrunta, astazi, alianta ruso-americana cu alianta ruso-germana si cu alianta ruso-globalista. Actorii pricipali sunt liderii de mafie: pro-rusul Plahotniuc si fratii Topa, mafiotii refugiati in Germania. In spatele lor, marile servicii ale intereselor transcontinentale. Dupa alegerile parlamentare, timp de 3 luni, nu s-au putut face majoritatea si nici guvernul, deoarece Maia Sandu, aceasta Monica Macovei de dincolo de Prut, aliata cu Andrei Nastase (un Cristian Preda al lor), a tras de timp la alianta cu Dodon, pana cand termenul constitutional a fost depasit, Constitutia cerand noi alegeri. Apoi, brusc si ilegal, a acceptat alianta, fiind numita premier, desi pozitia ei este echivalenta cu a lui Victor Ponta la alegerile europarlamentare de la noi.
Care a fost miza intelegerii? Federalizarea Moldovei. O propunere care vine dinspre Berlin si Bruxelles, imbratisata cu mare entuziasm de rusi, care gandesc in perspectiva.
Ce se ascunde in spatele afacerii? Aparitia unei noi autonomii statale in vestul Ucrainei, in foste teritorii romanesti nerevendicate de romani: Transcarpatia, Ivano – Frankivsk (de unde se tragea intemeietorul familiei Putin, Stefan Putina, translatorul de rusa al lui Cantemir), Bucovina de Nord, Pocutia, Tinutul Hotinului si, dupa federalizarea Moldovei, partea de nord a acesteia. Iar, daca tine la Chisinau, de ce sa nu se incerce si la Bucuresti? Incepand, simbolic, pe 26 iunie. Plan Soros! Cu ascendenta in planul lui Nikita Hrusciov, din 1944, de atasare la fictiunea statala nordica a Maramuresului, nordului Ardealului si Bucovinei ramasa in Romania. In beneficiul multinationalelor si al multinationalilor. Avantajul pentru Rusia va fi cel visat de Putin, inca din 2008, cand a avertizat aliatul american, la Bucuresti si la Soci.  Lugansk-ul si Crimeea vor fi uitate, ochii tuturor politicienilor de trei parale indreptandu-se spre noua realitate statala incropita in cea mai bogata si frumoasa zona a spatiului etnogenetic romanesc!
In deplina inconstienta, pomanagiii politici de la Bucuresti, indiferent de culoare, inculti si lacomi, vor pune umarul, cu lozinci entuziaste, la crearea haosului premergator federalizarii Romaniei.
Ca si la Chisinau, la Bucuresti, speranta neamului romanesc va ramane in militarii si politistii in activitate si in rezerva. Atatia cati mai sunt cu mintile acasa, nemanipulati si “nestimulati” cu promisiuni de “cai verzi pe pereti”!

Honor et Patria! Vae Victis!

Presedintele SCMD,
Col.(r) dr. Mircea Dogaru

marți, 4 iunie 2019

Proiect legislativ pentru modificarea Legii 223/2015PROIECT LEGISLATIV
Pentru modificarea Legii 223/2015

Este vorba despre proiectul legislativ al senatorului PSD, Tit-Liviu BRAILOIU, adoptat de Senat ca prima Camera, prin fortarea procedurii, ieri, 03.06.2019, cu 10 zile inainte de a se implini termenul de adoptare tacita (13.06.2019).
Vom publica integral proiectul, in momentul in care va apare forma finala, semnata de Presedintele Senatului spre trimitere la Camera Deputatilor, care este Camera decizionala.
Pentru a curma zvonurile privind varsta de pensionare, menita sa provoace un nou exod al cadrelor, mentionam ca la Art.16, Al.2, varsta standard de pensionare ramane 60 de ani la militari si politisti.
Cei care vor sa moara in functii, pot opta, conform Al.3, “daca starea sanatatii le permite” sa ramana in activitate pentru o perioada de 3-5 ani peste varsta standard. Diferenta fata de lege este ca sporul de 2%, acordat pentru fiecare an suplimentar la pensia militara de stat, la care ar fi avut dreptul, se acorda la salariu lunar brut.
In ceea ce priveste cuantumul pensiilor militare, amendamentul aprobat ca Art.591 prevede:
1.      “Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizeaza ori de cate ori se majoreaza solda de grad/salariul gradului profesional si/sau solda de functie/salariul de functie al militarilor, politistilor si functionarilor publici cu statut special, in procentele stabilite de Art.29, 30 si 108 si in functie de vechimea valorificata in ultima decizie de pensie, astfel:
a)      Portivit gradului militar/profesional avut la data trecerii in rezerva/incetarii raporturilor de serviciu si a mediei soldelor de functie/salariilor de functie in cele 6 luni alese, conform prevederilor Ar.109, Al.2 si Art.110, Al.2 din prezenta Lege;
b)      In functie de gradul militar/profesional detinut la data trecerii in rezerva/incetarii raporturilor de serviciu si media soldelor de functie/salariilor de functie detinute in cele 6 luni alese, conform porevederilor Art.28 pentru drepturile de pensie deschise in baza prezentei legi.
2.      In anul in care pot fi aplicate atat prevederile Art.59, cat si cele ale Al.1, se aplica dispozitiile cele mai favorabile”.
Ultima prevedere (Art.59, Al.1) se refera la hotia prin care nu ni se mai aliniaza pensiile cu inflatia raportata la salariul mediu, ci cu rata inflatiei “indicator defintiv”, adica diferenta dintre inflatia anului in curs si cea de acum 2 ani. De mentionat ca Proiectul Brailoiu pastreaza la calculul cuantumului pensiei toate mizeriile introduse in cele 2 OUG-uri (57 si 59).
In ceea ce-i priveste pe cei speriati de zvonistica si indemnati sa treaca in rezerva acum, deocamdata nu este nici un pericol, cei care urmeaza sa iasa la 63 sau 65 de ani fiind cei care vor sa moara in functii.

P.S. Important este ceea ce se va decide la Camera Deputatilor, unde speram sa fie admise amendamentele depuse de SCMD, decurgand din deplina identitate de tratament juridic dintre magistrati si militari/politisti.

Honor et Patria! Vae Victis!

Presedintele SCMD,
Col.(r) dr. Mircea DOGARU

PROIECT DE LEGE PENTRU ABROGAREA PENSIILOR SPECIALE


PROIECT DE LEGE PENTRU ABROGAREA PENSIILOR SPECIALE
(Proiectul USR)

Este vorba dspre Proiectul de lege depus de USR anul trecut, vizand desfiintarea pensiilor zise speciale ale grefierilor, functionarilor publici parlamentari, diplomatilor, functionarilor de la Curtea de Conturi, altor categorii de functionari, nu si ale magistratilor, prevazuta la Art.5 (Legea 303/2004) si ale militarilor, prevazuta la Art.7 (Legea 223/2015) care doar se modificau.
Referitor la rezervisti, initiatorii credeau ca ne fac un bine, stabilind modificarea Art.30 din Legea 223/2015, astfel:
“Pensia stabilita, recalculata si actualizata in conditiile prezentei legi, nu poate fi mai mare decat solda/salariul brut lunar din ultima luna de activitate inainte de data pensionarii, actualizat la zi cu rata inflatiei si cresterile salariale/majorarile soldei de grad si functie ale militarilor activi”
La vremea respectiva, invocand Proiectul Mircovici, depus in 2016, de modificare a Legii 223/2015, prin excluderea cuvantului “solda” care se referea atunci doar la grad si functie, SCMD le-a propus, ca text, ca pensia stabilita, recalculata si actualizata conform Legii 223/2015 in forma promulgata, nu poate fi mai mare decat venitul (salariul) brut impozabil, calculat pe media a 6 luni din ultimii 5 ani de activitate, actualizat la zi cu inflatia si cresterile salariale/majorarile soldei de grad si functie ale militarilor activi, prin venituri intelegandu-se elementele permanente ale salarizarii.
De mentionat ca utilizarea cuvantului “solda”, inteles ca salariu sau venit brut total, duce, direct, doar la interpretarea ca “solda de grad” si “de functie”, care inseamna sub 1/3 din salariul unui militar. Daca se foloseste cuvantul “venit” pentru pensie, care nu este un venit, sa se foloseasca “venit permanent” ori salariu pentru suma lunara pe care o primeste militarul/politistul pentru activitatea nenormata depusa 24 de ore din 24. Nu salariul soldei de baza, nu alte definiri care duc, in viata civila, la ideea de salariu de baza sau de incadrare, pentru ca modul de calcul al salariilor militarilor si politistilor este total diferit de al civililor. Militarii si politistii nu se incadreaza in Codul Muncii, decat la capitolul “Interzis” la Art.42 din Constitutia Romaniei, ca “munca fortata”. Este motivul pentru care, in ceea ce ne priveste, se foloseste cuvantul “activitate”, care poate fi de aparare, de interventie, de munca in constructii, agricultura, minerit etc., fiind executata la ordin, fara drept de refuz.
Salariul din ultima luna a fost folosit pentru destructurarea imediata a sistemului militar, in conditiile existentei ordinului ca nu poti sta pe o functie mai mica sau mai mare decat gradul, ceea ce a dus la trecerile masive in rezerva, pentru a nu beneficia de calculul pensiei in baza “ajutorului de somaj” in situatia de “la dispozitie”.
La discutia cu reprezentantii USR au participat, pe langa BOC al SCMD, si membrii ONG-urilor rezervistilor MApN si ai unor sindicate din politie care au sustinut, asa cum le reprosa Secretarul General al SCMD, ca Legea 223 “este imorala” si ca OUG 57 /2015 este exact ceea ce ne trebuie. Iar, mai nou, au apreciat pozitiv colaborarea cu dna. LOV, domnii Valcov si Teodorovici, care primisera de la Dragnea ordinul unei noi Legi a pensiilor militare de stat.
Toti cei prezenti au fost de acord ca magistratii si militarii/politistii nu au ce cauta intr-o lege privind abrogarea “pensiilor speciale”, pensiile lor neputand face obiectul, conform Deciziilor CCR. De asemnea, ca impunerea pentru toti a limitei de varsta de 63-65 de ani este aberanta.
Ca trebuie regandita legea salarizarii pentru militari, care este umilitoare, din aceasta decurgand si drepturile la pensie. De asemenea, toate sindicatele si ONG-urile rezervistilor sunt de acord sa-si trimita specialisti in orice comisie tehnica s-ar constitui pentru analizarea definitiilor termenilor de salariu, venit, solda, pensie etc. si stabilirea drepturilor cuvenite.
In plus, SCMD a anuntat ca va ataca in Justitie orice act normativ care nu respecta deplina identitate de tratament juridic intre militari si magistrati, stabilita prin Deciziile CCR si ICCJ, modul de calcul al pensiilor rezervistilor la ora actuala fiind total diferit de cel al magistratilor.
Pentru restabilirea identitatii de tratament juridic, SCMD a depus amendamente la actuala forma a Legii 223/2015, complet distorsionata de OUG57/2015, OUG59/2017, OUG114/2018 etc. La initiativa filialelor din zona de Sud-Est, vom purta discutii pe aceasta tema si cu reprezentantii specializati ai PNL.

Honor et Patria! Vae Victis!

Presedintele SCMD,
Col.(r) dr. Mircea DOGARU