luni, 25 octombrie 2021

URARE DE 25 OCTOMBRIE


 LA MULTI ANI, CAMARAZI ....

 

Cu ocazia implinirii a 77 de ani de la eliberarea,  de catre inaintasii nostri, prin grele sacrificii, a “ultimei brazde” in Vest, conducerea SCMD ureaza un calduros “La Multi Ani!” resturilor decimatei Armate Romane, obligata sa se sacrifice, astazi, pentru interese si pe brazde straine! De asemenea, tuturor rezervistilor, indiferent de provenienta, supusi in egala masura unei batjocuri fara precedent, pentru “vina” de a-si fi inchinat viata iubirii de Tara!

 Fie ca aceste cumplite vremi sa aduca tuturor supravietuitorilor nostri, dreptatea mult visata! Si, in egala masura, “iudelor” noastre, adica vanzatorilor de neam si Tara, “rasplata” cuvenita!

“La Multi Ani!” camarazi in activitate, in rezerva si in retragere, va ureaza, asadar, cei care inca mai … “SERVESC PATRIA”!

Chiar daca e singura tara din UE care nu are voie sa produca sau sa comercializeze in farmacii medicamentele anti-Covid salvatoare!

 

Honor et Patria! Vae Victis!

 

Presedintele SCMD,

         Col.(r) dr. Mircea DOGARU

vineri, 8 octombrie 2021

Batalia pentru amendarea Legii 168/2020

 AMENDAMENTE LA LEGEA NR.168/2020

-         In atentia tuturor membrilor SCMD –

 

Doamnelor si domnilor,

Va prezentam alaturat initiativa legislativa a d-lui. deputat gl.(r) Nicolae N. ROMAN vizand amendarea Legii nr.168/2020, in scopul eliminarii discriminarii militarilor si politistilor care au desfasurat misiuni de lupta/operatiuni militare in tara fata de cei care au executat astfel de misiuni, tot in cadrul NATO, dar in afara hotarelor tarii. Multumindu-i domnului deputat pe aceasta cale, va atragem atentia ca interventiile care va apar cu galben/subliniat reprezinta imbunatatirile aduse textului de SCMD. Dar, nu va bucurati degeaba! Calaii nostri de la MApN au intervenit,deja, ametindu-i pe deputati si senatori. Drept care, va vom prezenta si varianta trimisa de Parlament la Consiliul Economic si Social (CES), ca sa intelegeti cu ce ne confruntam de 12 ani. O masura legitima, reparatorie, a fost transformata, deja, intr-un act de intarire a “ideilor ciuce”. Drept care, SCMD a intervenit la CES.

 

Honor et Patria! Vae Victis!

 

Presedintele SCMD,

         Col.(r) dr. ircea DOGARU

 

I.                  VARIANTA DEPUTATULUI GR.(R) NICOLAE N. ROMAN …


 

Către

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI  DEPUTAȚILOR

 

În conformitate cu prevederile art. 74 din Constituția României și prevederile art. 95 din Regulamentului Camerei Deputaților, vă înaintăm alăturat propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului  român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor  celui decedat.

 

INITIATOR

 

Deputat Nicolae N. ROMAN

 

  

EXPUNERE DE MOTIVE

 

la propunerea Legislativă pentru modificarea și completarea

Legii nr. 168 din 7 august 2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant

la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat


Întrucât Legea nr.  168 din 7 august 2020 a fost rectificată,

Completarea și modificarea legii este determinată și impusă de evoluția numerică a personalului participant la acțiuni militare, misiuni  și  operații, activ în prezent și care, determinat  de criterii personale de evaluare, își poate schimba statutul și raportul de serviciu față de Armata Română și de alte instituții ale Sistemului Național de Apărare.

În prezent de prevederile în vigoare, ale Legii  168/2020 beneficiază aproximativ 15.640 militari activi și circa  4020 militari în rezervă.

În luna iulie 2021 au beneficiat de suma de 575 lei - 15.640 persoane active/instituțiile abilitate să desfăsoare astfel de acțiuni, însumând  8.993.000 lei și de suma de 425 lei - 4020 persoane din rezerva  instituțiilor sus menționate, care au fost plătite cu suma de 1.708.500 lei.

Din cauza că mulți dintre participanți  la acțiuni militare, misiuni  și  operatii, pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român conform prezentelor propuneri legislative, nu mai sunt personal activ al Armatei  Române  în momentul  elaborarii prezentei  legi, nu poate  fi estimat foarte riguros numărul real al beneficiarilor.

De asemenea, fluctuațiile de personal activ și în rezervă, dar și de impredictibilitatea evoluției  politice care implică deschiderea unor noi misiuni, operații, acțiuni militare și teatre de operații fac ca această sumă să fie foarte fluida.

Activitatea militară se desfasoară pe baza de ordin verbal sau scris pe toată durata acesteia, indiferent de locul de desfașurare: teritoriul național sau în afara acestuia, iar toate  elementele caracteristice acțiunilor  militare,  misiuni  și  operații  sunt precizate  prin  ordin,  sunt înscrise  în ordinul de zi pe unitate sau în jurnalul acțiunilor militare și nu pot fi modificate decât de către decidenți.

Ordinul de zi pe unitate sau jurnalul acțiunilor militare sunt documente  în baza cărora se procedează la reconstituirea duratei de desfașurare a acțiunilor militare, rnisiunii sau operații și a caracteristicilor acesteia, dar nu pot realiza o egalitate de tratament privind expunerea la risc a participanților pe durata diferită și nici nu pot stabili gradul de periculozitate și repetabilitate, specifice al fiecarei acțiuni militare sau operații.

Recunoscând contribuția adusă de către veterani la dezvoltarea relațiilor intemaționale și a                                                                               parteneriatelor strategice prin asigurarea unui suport faptic și material, precum și de către civil la astfel de acțiuni militare, misiuni și operații cu durată diferită și cu grad de risc variabil, poate crește, iar adoptarea unor modificari și completări ale legii sunt necesare în scopul lărgirii spectrului de situații reale, ivite în cadrul acțiunilor militare pe teritoriul național sau în afara teritoriul național.

Considerăm că este oportun să se asigure un  tratament echitabil pentru acordarea drepturilor  stipulate prin lege întregului personalul participant la actiuni militare, misiuni și operații pe  teritoriul sau în afara teritoriului țării,  precum și  familiei acestuia nu numai la trecerea în rezervă, ci și urmașilor celui decedat, indiferent de structurile/ autoritățile din care au făcut parte sau de casa de pensii la care sunt arondați.

Din analiza situației rezultă că se crează inechitați, uneori chiar și între persoane aflate în activitate ale aceleași structuri militare, în raport cu participarea la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul național sau în afara teritoriului național.

Constatând că dimensiunea morală și rezonanța națională a evenimentului,  la care se adaugă rolul său instructiv, efectele pozitive ale sportului privind recuperarea fizică și recuperarea /reabilitarea psihică constituie argumente solide pentru acordarea suportului logistic și financiar, necesare în vederea participării la astfel de acțiuni, se trage concluzia că este necesară modificarea  actualului cadru legislativ, care nu cuprinde toate  elementele de suport legal pentru veterani, invalizi  și  răniți,  precum  și  a însoțitorilor  acestora  privind  reinserția socio-profesională, dar și recuperarea fizică și psihică prin acțiuni de sprijin real.

Pentru  întărirea  spiritului de corp, a coeziunii structurilor militare și a sporirii și îmbunătățirii  imaginii Armatei Române.

Deoarece toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații a căror reglementare nu poate fi amânată, supun dezbaterii  și adoptării  Parlamentului României prezenta inițiativă legislativă,

 

INIȚIATOR

DEPUTAT  A.U.R.

 

Nicolae N. ROMAN

 

 

 


 ROMÂNIA

 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI

 


CAMERA DEPUTATILOR

 

LEGE

 

 

pentru modificarea și completarea Legii nr.168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni  și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român  și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat

 

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta lege:

 

Art. I. - Legea nr.168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la actiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului  român și acordarea  unor  drepturi acestuia,  familiei acestuia și urmașilor celui decedat,  publicată  în Monitorul Oficial al  României, Partea I, nr. 715 din 8 august 2020, se modifică și se completează dupa cum urmează:

Art.1. Articolul 2, litera j) se modifică  și va avea următorul conținut:

j) veterani din teatrele de operații - personalul participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul național și în afara teritoriului statului român, desfășurate în teatre de operații/zone de misiuni.

Art.2. Articolul 2, litera k) se modifică  și va avea următorul conținut:

k) teatrul de operații/zona de misiune - arie geografică (terestră, maritimă sau aeriană) pe teritorul național sau în afara  teritoriului  statului  român,  în care misiunea  este  autorizată  să  se desfașoare, conform mandatului încredințat de către organizația națională/ internațională /coaliția responsabilă de planificarea, implementarea, coordonarea și monitorizarea tuturor activităților operaționale din respectiva arie geografică. Pentru Ministerul Apărării Naționale, teatrele de operații/zonele de misiune se nominalizează prin ordin al ministrului apărării naționale. Prin misiuni și operații cu potențial ridicat de risc, desfășurate pe teritoriul statului român, se înțeleg următoarele tipuri de misiuni efectuate de personalul din sistemul ae apărare, ordine publică și apărare națională.

a) misiunile executate de forțele aflate în „serviciu de luptă”, așa cum sunt ele definite în reglementările specifice privind conducerea și executarea serviciului de luptă în Armata României;

b) activitățile de alertare, exercițiile și antrenamentele, executate cu tehnică de luptă, în teren, pe/sub apă și în aer, cu sau fără trageri de luptă;

c) misiunile executate pentru îndeplinirea funcțiilor de sprijin repartizate Ministerului Apărării Naționale, potrivit legislației în domeniul situațiilor de război, de urgență sau de alertă;

d) activitățile de testare și evaluare a tehnicii militare, armamentului, munițiilor, explozivilor sau a altor asemenea produse pentru apărare, cu grad ridicat de periculozitate;

e) misiuni/activități ordonate, pe timpul cărora condițiile de desfășurare a acestora se agravează, astfel încât apare riscul producerii unor consecințe grave pentru viața și sănătatea personalului.

Pentru autoritățile cu atribuții în apărarea securității  naționale  zonele  de misiune  se stabilesc  prin  ordin  al  conducătorului instituției, în funcție de gradul de risc specific  al ariei geografice  respective  unde personalul participă la acțiuni militare, misiuni și operatii.

Art.3. Alineatul 1  al articolului 4 se modifică și va avea următorul  cuprins:

 

(1) "Personalul participant la acțiuni militare, misiuni și operații desfășurate pe teritoriul național, în teatre de operații/zone de misiuni, are calitatea de ,,Veteran  din teatrele de operații".

Art.4. Alineatul (4) al articolului 4 se modifică  și va avea următorul cuprins:

"Calitatea de „Veteran  din teatrele de operatii”  se acordă prin hotarare a Guvernului,  la propunerea conducătorului instituției din cadrul sistemului  național de apărare, ordine publică  și securitate națională și personalului care a participat la acțiuni militare, misiuni și operații așa cum sunt definite la art. 4 lit k.  pe  baza consemnărilor în jurnalul acțiunilor militare sau în ordinul de zi pe unitate."

Art.5.   După  alineatul (4) al articolului 4 se introduce un nou alineat (5) cu următorul cuprins:

" Calitatea de ,,Veteran  din  teatrele de operații"  se poate  acorda  și  pentru  participarea la acțiuni militare, misiuni și operații în teatre de operații/zone de misiuni, care au presupus evenirnente consemnate în jurnalul acțiunilor militare sau în ordinul de zi pe unitate, precum:

-          până la sau peste 120 zile consecutive sau cumulative de participare la misiuni;

-          desfașurarea de actiuni militare în interesul unei organizații internaționale;

-          pe timpul  unei misiuni a/au participat, individual sau în formație, la cel putin 3 schimburi de foc cu adversarii;

-          a fost prizonier/arestat al adversarului pentru o perioadă de minim 3 zile;


 

-          a/au desfășurat individual sau în formație, actiuni de culegere, analiză, prelucrare de informații de orice natură, necesare sau utile pregătirii și desfașurării  acțiunilor

 

militare și care au  fost exploatate în acest scop  sau în vederea întrebuințării forțelor  militare în  interiorul  sau în afara teritoriului național;

-          a desfășurat individual sau în formație acțiuni/activități de evaluare, de control și de  coordonare a activitatilor și acțiunilor militare, misiuni și operații din teatre de operații/zone de misiuni.

Art.6.  După  alineatul (5) al articolului 4 se introduc cinci noi alineate, alineatul (6), (7), (8), (9) și (10), care au următorul cuprins:

(6) Calitatea  de ,,Veteran din teatrele de operatii" se acordă  prin hotărâre a Guvemului, la  propunerea conducătorului instituției din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică  și securitate natională întregului personal militar sau civil, participant la acțiuni militare, misiuni  și  operații pe teritoriul național sau în teatre  de operații/zone de misiuni,  după trecerea  în rezervă sau ieșirea  la pensie  la limită de vârstă de pensionare prevazută de lege  sau in situațiile în care, în urma rănilor primite,  sunt trecuți în rezervă din motive medicale.

(7)  Ministerul Apărării Naționale va realiza semnul onorific ,,Veteran din teatrele de operații'' și legitimația prevăzută de lege, care se vor acorda personalului care îndeplinește  condițiile de la art. 2, 3 și  4

(8)  Celelalte structuri din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate  natională vor folosi același semn onorific ,,Veteran din  teatrele de operații'', elaborat de Ministerul Apărării Naționale. Toate structurile din cadrul  sistemului național  de apărare, ordine publică și securitate nationala vor elabora brevete  specifice  instituției,  dar care vor cuprinde  semnul  onorific ,, Veteran din teatrele de operații".

Brevetul înlocuiește actuala legitimație de ,, Veteran din  teatrele  de  operații" cu respectarea  prevederilor de elaborare a actelor doveditoare prevăzute până la intrarea în vigoare a legii nr. 168/2020 și a prezentei legi.

Termenul și modul de preschimbare a actualelor legitimații de ,, Veteran din  teatrele de operații" cu brevetele menționate mai sus, se stabilesc de conducatorul fiecarei  instituții din cadrul Sistemului Național de Apărare dar nu mai târziu de  45 zile de la apariția legii.

(9) Calitatea de ,,Veteran din  teatrele de  operații",  atestată prin  brevet și semnul onorific,  se acorda de catre:

 -  Președintele României, pentru generali și miniștri;

- miniștrii de resort și șefii autorităților din cadrul sistemului național de apărare pentru   colonei și locotenent colonei, comandanți/șefi direcți  sau  nemijlociți  ai  structurilor participante în teatrele  de operatii/zone de misiune;

-   colonei și  locotenent - colonei, comandanți/șefi  direcți  și/sau  nemijlociți  ai structurilor participante în teatrele de operații/zone de misiune, personalului cu alte grade militare participant  la misiuni/acțiuni pe teritoriul național sau în teatrele de operații/zonele de misiune.

- Comandanți ai Centrelor Militare Zonale / Județene pentru rezerviști

(10)  Înmânarea brevetului și a semnului onorific se face o singura data pe an, la  toate structurile sistemului national de aparare, în cadrul unei ceremonii organizate în ziua de 9 Mai - Ziua Independenței de Stat.

Art.7.  Articolul  12  alineatul (1), lit.  a), b) si c) se modifică  și  vor  avea  următorul cuprins:

(1)  Personalul participant care a dobândit calitatea de ,,Veteran din teatrele de operații'' în urma participării la acțiuni militare, misiuni și operații beneficiază de următoarele drepturi:

                a) dreptul de a purta pe uniformă militară, însemnul onorific ,,Veteran  din teatrele  de operații",  după trecerea în rezervă sau ieșirea la pensie la limită de varstă;

                b) o sumă forfetară lunară,  neimpozabilă,  în procent de 25% din salariul  minim  brut pe țară garantat în plată, până la împlinirea vârstei standard de pensionare, prevazută de lege pentru  fiecare categorie de personal;

                c) o indemnizatie lunară, neimpozabilă, în procent de 45% din salariul  de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu data împlinirii vârstei standard de pensionare prevazută de lege pentru fiecare categorie de personal. Aceasta se plateste de către Casa de pensii sectoriala  în evidența  căreia se află veteranii  din teatrele de operații.

Art.8. Prezenta lege intră în vigoare la 60 zile de la publicarea în Monitorul  Oficial  al României,  Partea  I în baza art. 78 din Constituția  României  republicată, și se renumerotează,               Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera Deputatilor în forma inițială, în condițiile articolului  75 alineatul (2) teza a III-a din Constituția  României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

 

 

 

II.               Forma trimisa de parlament la CES

(veti observa ca la articolul modificat nu mai apar militarii / politistii care au indeplinit misiuni de lupta in spatiul aerian, terestru si maritim al Romaniei)

 


vineri, 1 octombrie 2021

Fotografii de la mitingul din 16.09.2021

Fotografiile au fost facute de catre dl. Anatol MUNTEANU, Vicepresedinte SCMD,

 Responsabil Zona Republica Moldova. miercuri, 29 septembrie 2021

Greva in loc de miting

 

Grevă în loc de miting.

-         În atenția tuturor membrilor SCMD/CNSC –

     

Sub amenințare și șantajul cu amenda, opriți ilegal să-și strige nemulțumirea în Parcul CFR, mâine 30.09.2021, ceferiștii au hotărât să renunțe la miting și să înceteze, în schimb, lucrul. Poate că aceasta este soluția!

Pe cale de consecință îi avertizăm pe toți membrii SCMD/CNSC,  anunțați ca delegați, să nu se mai prezinte mâine la ora 10,30 în Parcul CFR !

Suntem curioși cum vor opri manifestația populară de sâmbătă 02.10.2021. ?

Va triumfa dictatura prostiei, trădării și servilismului față de străini?

 

Honor et patria! Vae victis!

 

Președintele SCMD

Col.(r) dr. Mircea Dogaru.

Frica de bucureșteni

 

 Frica de bucureșteni


Mâine 30.09.2021. ceferiștii (FSTFR) au obținut aprobare pentru un miting antiguvern în Parcul CFR.

SCMD/CNSC și CSN Meridian au anunțat că îi vor sprijini prin delegați.

Cu o oră în urmă, Jandarmeria Română i-a anunțat pe ceferiști că  prin hotărâre de guvern, s-au anulat toate manifestațiile pe motiv că s-a trecut de pragul de 6/1000 infectați și că în aceste condiții, toți participanții vor fi amendați.

Totodată mai mulți parlamentari s-au oferit să participe la manifestație la orele 11,00, cerând ceferiștilor să reziste.

Poziția SCMD: o Hotărâre de Guvern nu poate anula, ca act administrativ o lege organică, cu atât mai mult Constituția României. Și noi, la rândul nostru, cerem ceferiștilor să reziste, pentru că 5000 de liberali au fost amendați cu 10.000 lei, adică 2 lei/căciulă. Suportabil!

Guvernanților le este frică de mitingul de sâmbătă 02.10.2021, însă decizia aparține însă ceferiștilor și, în funcție de aceasta, vom reveni anunțând participarea sau contramandarea manifestației de mâine 30.09.2021.

E bine că le este frică!

 

Honor et patria! Vae victis!

Președintele SCMD

Col.(r) dr. Mircea Dogaru.
marți, 28 septembrie 2021

 

R E C T I F I C A R E

CU PRIVIRE LA MANIFESTATIA POPULARA

DE SAMBATA, 2 OCTOMBRIE 2021

-         In atentia membrilor SCMD/CNSC –

Referitor la manifestatia de sambata 2 octombrie a.c., indreptata nu numai impotriva masurilor restrictive legate de pandemie, ci si, in primul rand, impotriva scumpirilor nejustificate, datorate ”liberalizarii” preturilor la energie, pe fondul inghetarii salariilor si pensiilor, civile si militare, am fost anuntati ca vor veni la Bucuresti cetateni revoltati din toata tara.

Locul de adunare va fi Piata Universitatii, incepand cu orele 17.00, dupa care va urma marsul spre Piata Victoriei, pentru a se cere, in numele dreptului la legitima aparare (invocat si de SCMD la 16 septembrie a.c.), demisia si anchetarea celor vinovati.

Nefiind o actiune sindicala, ci larg populara, transmitem rugamintea ca aceia dintre membrii nostri care vor participa sa nu poarte insemnele sindicale, prezentandu-se ca simpli cetateni. Practic, este o miscare populara de protest impotriva unui guvern care pare a actiona exclusiv in interes strain.

Honor et patria! Vae victis!

p/ CNSC

Presedintele SCMD

Col. (r) dr. Mircea DOGARU

luni, 27 septembrie 2021

 

CALEA SUSPENDARII SI MANIFESTATIILE SINDICALE DE PROTEST IN PERIOADA

30 SEPTEMBRIE – 30 OCTOMBRIE 2021

-         In atentia membrilor SCMD/CNSC –

De data asta Serviciile si-au facut datoria fata de Tara, acoperitii lor urland ca hienele in Congresul PNL, in favoarea lui Citu! Evident, la comanda externa!

Aparent, Presedintele a castigat. In fapt, insa, numarul celor care-l urasc a depasit in Parlament 50%, calea suspendarii sale fiind deschisa. Cu un Orban castigator, alianta tradatorilor s-ar fi refacut. Urmeaza Motiunea de cenzura si amplificarea manifestatiilor stradale avand ca pretext bietul COVID-19, inventat – se pare - pentru producerea sterilizarii populatiei prin obligativitatea ”vaccinarii”.

Ceea ce profetea SCMD la 16 septembrie a.c., in Piata Victoriei, s-a implinit: ”Nu abandonati, fratilor, ca la 30 septembrie vom avea tot Guvern Citu!”. Care guvern trebuie sa cada cu zgomot si sa raspunda in fata Legii! Pentru ca impostorii lui sunt formati de si aserviti cu totul capitalului transnational. Au indatorat nejustificat Romania, au trecut la vinderea pe nimic a ultimelor active ale statului, au aruncat zeci de mii de oameni in somaj, au inghetat salariile si pensiile (intai militare apoi civile), au crescut deja, cu 50%, costul vietii, au distrus Sanatatea, Invatamantul, Transporturile, Horeca, etc. si, prin ”liberalizarea” in profitul lor si al stapanilor lor a pretului la energia care, in fapt, ne apartine, au declansat ofensiva impotriva proprietatii particulare (case, apartamente, terenuri, masini, etc.), deci, implicit, a dreptului nostru la existenta, vizand transformarea noastra exclusiv in vite bune de muls si sacrificabile ale comunism-globalismului.

Cobaii-rezervisti vor fi loviti, ca de obicei, primii. Dupa tentativele ”ciuce” nereusite de a ne azvarli ca balast in carca Guvernului si a Casei Nationale de Pensii, printr-un ”Secretariat de stat pentru rezervisti” sau o ”Comisie pentru rezervisti” pe langa Camera Deputatilor (dupa functiile carora le-au curs balele lingatorilor nostri de clante ministeriale), ar fi gasit (dupa surse din interior) formula: M.Ap.N., M.A.I. si S.R.I. ne vor plati o pensie militara de 65% exclusiv din solda de grad, care este la Armata intre 200 si 438 lei, restul urmand a fi dat drept ”compensatie” (nu pensie cu statut juridic definit) de Casa Nationala de Pensii. Prin aceeasi lege care v-a stabili si pentru civili contributia completa la 35 de ani de salarizare si inlocuirea ticalosului ”punct de pensie” cu un si mai nefavorabil ”punct de referinta”! Astfel se va renunta la Rezerva clasica in favoarea uneia operationale, recrutata (si pregatita) dintre civili.

Ca sa nu reactionam si sa nu ne gandim decat la cum vom scoate banii pentru gaze, curent, noile repartitoare de caldura, noul RCA, testele anti-COVID, etc., ne-au bagat pe gat si inutilul ”Certificat verde”, menit sa transforme Romania intr-un lagar nazist sau un gulag destinat exclusiv ”recalcitrantilor”, hingheriti de o ”politie sanitara” cat se poate de militara!

In aceste conditii, sindicatele nesantajabile au hotarat sa iasa in strada pentru apararea tuturor drepturilor noastre, incepand cu dreptul legitim la viata, prin utilizarea a ceea ce a adus bun Congresul PNL... Au declarat ei ca a fost perfect legal sa inghesuie 5.000 de oameni (peste 80% fara masca, inclusiv Presedintele) la ROMEXPO, pentru ca respectiva sala are o capacitate dubla? Ii vom imita si noi, chemand 14.999 de protestatari in alveola centrala din Piata Victoriei, care are o capacitate de peste 30.000 de persoane! Iar daca naucii si fudulii vor renunta, macar odata in viata, sa-si confunde propriile dorinte cu realitatea si vor pricepe ca, daca nu ies la lupta, crapa, vom convoca in intreaga Piata Victoriei 49.999 de manifestanti, pentru ca are o capacitate de peste 100.000. Pana si jandarmii, pe care-i paste desfiintarea, vor intelege!

Deocamdata, calendarul manifestatiilor prevede:

Ø Joi, 30 septembrie, la 10.30, manifestatie antiguvernamentala in Parcul CFR, organizata de FSTFR, cu invitati de la CSN MERIDIAN si SCMD/CNSC;

Ø Vineri, 01 octombrie, de Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice, la orele 11.00, in Piata Victoriei, manifestatie de protest a Federatiei UNIREA a Pensionarilor, cu sustinere SCMD/CNSC;

Ø Joi, 7 octombrie, la 10.30, in Piata Victoriei, manifestatie organizata de SNPPC, cu sprijin Cartel ALFA si invitati de la SCMD/CNSC;

Ø Luni, 25 octombrie, la 10.30, manifestatie in Piata Victoriei, anuntata, de Ziua Armatei, de SCMD si CFR-isti, ”a doua Armata a Tarii” (prin FSTFR, USS-CFR, SUS CFR-Calatori) si SN Forta Legii, cu invitati de la CSN MERIDIAN si CNSC. Vom solicita si dreptul de a incheia manifestatia printr-un mars de protest spre Cotroceni, acolo unde ranjeste sursa Raului.

In intrevalele dintre manifestatiile sindicale preconizate, vor iesi in strada manifestantii anti-scumpiri si anti-”Certificatul verde”, incepand, masiv, cu 2 octombrie a.c., orele 16.00. In paralel, in Parlament se va derula Motiunea de cenzura. Ii avertizam pe cei care vor sa faca ”joc de glezne” ca, daca nu voteaza sau boicoteaza motiunea, vor avea parte, pe viitor, doar de ”voturile STS”! Daca astia nu primesc alte ordine de la noii stapani ai Germaniei!

In concluzie... ”Jos Guvernul impostorilor! Jos tradatorii si asasinii Romaniei! Jos Iohannis!”.

Honor et patria! Vae victis!

Presedintele SCMD

Col. (r) dr. Mircea DOGARU

 

sâmbătă, 18 septembrie 2021

Multumim publicatiei Metropola Constanta Noi proteste împotriva unei guvernări abuzive


Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) reprezintă o organizație având ca obiectiv principal apărarea intereselor celor care, sub Drapelul Tricolor, au jurat credință României, iar dacă va fi necesar, o vor apăra „chiar cu prețul vieții”.

Din păcate, cu mici excepții, aproape toate guvernele post-decembriste s-au întrecut parcă în luarea de măsuri antiromânești, în mai toate domeniile, cu precădere în ceea ce privește depopularea, înstrăinarea resurselor naturale, slăbirea puterii de apărare a țării.

Mai mult chiar, se întrec în nerespectarea legilor  promulgate de președintele țării cum este cazul angajamentelor luate la intrarea României în NATO, ori a Legii 223/2015, referitoare la pensiile militare de stat care a adus unele reparații, absolut necesare, sistemului de pensionare pentru militarii rezerviști.

Pe 3 septembrie președintele PNL a declarat că urmează a fi luate unele măsuri pentru desființarea pensiilor speciale  și „normalizarea” prin reducere a a celor aflate în plată.

Este exclus ca guvernanții să nu cunoască faptul că rezerviștii au cotizat întreaga lor viață de militar mai mult decât civilii, inclusiv pentru pensii, direct la bugetul de stat. De aceea și pensiile militarilor, a căror obligații continuă și după trecerea în rezervă, sunt, în fapt, solde de rezervist și se plătesc direct din bugetul Apărării, nu din „coșul de pensii”, în conformitate cu obligațiile luate de România la intrarea în NATO.

Este exclus ca guvernanții să nu cunoască faptul că militarii nu au contracte de muncă normată la 8 ore cu plată suplimentară, ci contracte de „prestare a activității” de militar, la ordin, 24 de ore din 24, 30/31 de zile pe lună. În caz de încălcare a acestui contract, militarului nu i se desface contractul de muncă, ci este arestat, pe timp de pace sau executat, pe timp de război. Nu trebuie uitat că militarul în timpul exercitării profesiei, pierde aproape toate drepturile civile.

Cele arătate mai sus dar și măsurile clar antinaționale și antistatale, luate îndeosebi de Guvernul Cîțu, sub pretextul „austerității” și a Pandemiei, ducând la pauperizarea rapidă a populației României și aruncarea statului român în incapacitate de funcționare, determină rezerviștii din SCMD să participe, alături de alte formațiuni similare, în zilele de 16 și 30 septembrie, la noi proteste în fața sediului Guvernului României. Fiecare militar rezervist, participant la aceste proteste, va purta asupra sa drapelul tricolor, sub care a jurat credință României, iar dacă va fi necesar, o va apăra „chiar cu prețul vieții”.      

Președintele Filialei 1 Constanța a Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate

Comandor (r) Ilie Truță

vineri, 17 septembrie 2021

 

DESPRE MANIFESTATIA DE PROTEST

DIN 16 SEPTEMBRIE A.C.

-         In atentia membrilor SCMD -

Ieri, 16.09.2021, un guvern absent a instituit ”Alerta sanitara”, transformand toate spitalele in ”suport COVID” si interzicand grupurile de cetateni mascati, mai mari de 6 persoane. Din fericire, participantii la manifestatie erau deja in dispozitiv si am negociat cu fortele de ordine doar scurtarea timpului cu 1/2 ora si pastrarea celor 6 locatii. La fel de ”intamplator” ministrul Apararii si-a chemat pentru contracarare ciracii si, uitand ca a jurat anul trecut ca ne va da mizilicul numit ”rata inflatiei” (diferenta de inflatie dintre 2 ani consecutivi) la 1 septembrie a.c., le-a promis acelasi lucru pentru la anul. Dupa care, fara anularea prevederilor legale in vigoare privind pensiile militare de stat, va urma promisiunea pentru ”la Anul si La Multi Ani!”.

La actiunea de protest au fost prezente, cu delegatii semnificative, la solicitarea FSTFR, toate sindicatele din CNS MERIDIAN. In ceea ce priveste SCMD, au participat cu delegatii filialele din Zonele 2,3,4 si 8, la chemarea d-lor vicepresedinti cdor. (r) Ilie TRUTA, col. (r) Victor POPESCU si col. (r) Florea CRISTESCU. Remarcand inca o data buna organizare si masiva participare a Filialei 1 Constanta, le multumim tuturor celor prezenti, presedinti si membrii de filiale. Tinand cont de distanta, mentionam participarea delegatilor Filialei 2 Targu Mures, veniti cu dl. vicepresedinte col. (r) Adrian DEAC si, in deosebi a delegatilor Filialelor 1 Chisinau si 1 Varnita-Tighina, veniti de peste Prut, la chemarea d-lui vicepresedinte col. (r) dr. Anatol MUNTEANU.

Ca aliati ai SCMD, au raspuns invitatiei conducerile, insotite de delegatii numeroase ale SNPPC, ANCMRR din M.A.I., sindicatelor de la penitenciare, Sindicatului Tinerilor Profesori si FRDD, afiliata Comisiei de la Venetia, carora le multumim pentru participare, angajandu-ne sa-i sprijinim, ca si pana acum, in actiuni similare.

Am cerut demisia guvernului Iohannis-Citu-Ciuca, guvern care arunca o criza provocata exclusiv pe umerii cetatenilor, urmarind falimentarea noastra, a tuturor, prin cresterea nesimtita a preturilor, inghetarea salariilor si a pensiilor si cresterea cu inca 300% a pretului gigacaloriei.

Toate sindicatele si-au prezentat nemultumirile si obiectivele public si in fata presei. In ceea ce ne priveste am abordat discriminarile existente la salarizare si indeosebi la pensiile militare de stat, expunand si solutiile. Pentru viitor, insa, rugamintea pe care o adresam tuturor membrilor SCMD, ai sindicatelor si asociatiilor partenere, este aceea de a nu mai confunda Plx-199/2020, opera directiilor vinovate fata de noi, din M.Ap.N., care, in sine, este o catastrofa, cu AMENDAMENTELE la acest proiect legislativ, sustinute de SCMD prin deputati si senatori, de culori politice diferite si care, acceptate, ar insemna transformarea textului Plx-199 in textul Legii 223/2015, asa cum a fost promulgata.

Intelegem disperarea celor care nu-si vad, de ani de zile, dreptatea implinita, pentru ca de cate ori ajungem la rezolvare ori cade guvernul favorabil ori se schimba majoritatea parlamentara, dar ii asiguram ca, prin actiunile conducerii SCMD si ale conducerilor filialelor care si-au luat rolul in serios, majoritatea parlamentarilor actuali si a consilierilor lor au documentele cu situatia la zi si cunosc argumentele, solicitarile noastre si solutiile propuse de noi pe de rost. Inclusiv impotrivirea noastra la tentativele de aruncare a Rezervei, ca balast, fara banii aferenti, in carca Guvernului, a Camerei Deputatilor si a Casei Nationale de Pensii. Ca dovada s-a recunoscut ca avem printre participantii la miting si parlamentari sau consilieri parlamentari, membri sau parteneri ai SCMD.

Scopul manifestatiei a fost acela de a atrage atentia intregii clase politice, exclusiv preocupata de ciolaniada din PNL, ca suntem iarasi toti la un loc, toate categoriile socio-profesionale, civile si militare, reprezentate de sindicate, ca am inteles ca numai prin UNITATE ne vom putea obtine, fiecare, drepturile, sub amenintarea ca vom redeveni o masa letala de vot ca in anii 2011-2016. Numai asa excesul de zel dezgustator in indeplinirea ordinelor straine, al celor care ne conduc, exclusiv in interes strain, se va domoli si, de dragul de a-si pastra utilitatea in ochii stapanilor, vor accepta sa mai permita si romanilor, civili si militari, sa mai traiasca in limitele normalitatii. Cu atat mai mult cu cat toate statele UE iau masuri de plafonare a pretului la energie (in timp ce la noi, dupa ce a crescut deja cu 25%-50% mai creste acum cu 300%) iar in stanga si in dreapta noastra, ungurii si rusii au dublat salariile si pensiile, incepand cu cele ale militarilor. Ba se mai acorda si a 13-a pensie, promisa la noi si uitata din 2014. Este motivul pentru care noi am scandat, sub tricolor, strigatul de lupta al SCMD – ”Afara, afara/Cu javrele din tara”, si data fiind prezenta politistilor, in onoarea lor, nemuritoarele versuri, atat de dragi lui Basescu – ”Iesi afara/Javra ordinara”.

Televiziunile au ramas la punct fix si, desi au prins in cadru manifestanti cu insemnele SCMD ori SNPPC, au respectat cu sfintenie ordinul de a nu ne mentiona pe noi si revendicarile noastre, pe care, de altfel, le primisera in scris, de la presedintele Filialei sector 6 Bucuresti, la orele 10.30, cu rugamintea de a le afisa pe fundalul comentariilor. Cu exceptia posturilor ”Dobrogea TV” si ”Metropola TV”, care au filmat corect si au luat interviuri si membrilor nostri. Le multumim pentru profesionalism, pe aceasta cale.

SNPPC a renuntat la manifestatiile din 27-30 septembrie, dar a obtinut deja aprobare pentru 7 octombrie. Ceferistii au ramas cu manifestatia din 30 septembrie si ambele structuri sindicale ne invita sa participam la datele amintite. Impreuna am luat in calcul organizarea unei actiuni de amploare, ca la 24 ianuarie a.c., la sfarsitul lunii octombrie, banuiti dvs. pe ce data. In functie de evolutia politica si urmand sa ne prezentam ultimativ solicitarile noastre noului guvern.

Honor et patria! Vae victis!

Presedintele SCMD

Col. (r) dr. Mircea DOGARU

marți, 14 septembrie 2021

 

A N U N T

ORGANIZATORII MITINGULUI DIN 16 SEPTEMBRIE,

LA KAPITAL TV

Astazi, 14 septembrie a.c., 3 dintre organizatorii manifestatiei de protest de joi 16 septembrie, vor raspunde, la KAPITAL TV, timp de 2 ore, intre 20.00-22.00, intrebarilor d-lui Titi SULTAN, legate de participarea la si obiectivele actiunii. Unul vrea garnituri de tren de nivel european, in timp ce CITU urmareste desfiintarea CFR Calatori, prin scoaterea operatorilor romani de pe piata interna, in favoarea celor straini. Al doilea vrea dotari si tratament medical accesibil tuturor, in timp ce CITU doreste privatizarea spitalelor de stat, in interes strain. Al treilea vrea pensii militare de stat standard NATO, in timp ce CITU are ordinul desfiintarii acestora, reducerii celor aflate in plata, aruncarii rezervistilor, fara bani, pe post de pomanagii, pe Casa Nationala de Pensii si externalizarea Apararii.

Toti invitatii se vor stradui, insa, sa raspunda la intrebarea: ”Daca ii lasam pe astia sa falimenteze statul, pentru ca triplarea pretului la gigacalorie va duce nu doar la falimentarea cetatenilor ci si a spitalelor, scolilor, muzeelor, teatrelor, deconcentratelor, primariilor, unitatilor militare, etc.... cine mama dracului ne va mai asigura noua trenuri civilizate, tratament medical accesibil tuturor si pensii marca NATO? Bunul Dumnezeu? Buna Turcan? Bunul Ciuca? Mama Omida?”. De-asta considera organizatorii momentul propice pentru ca oile sa renunte la behaitul neproductiv si asteptatul in zadar, ridicandu-se la lupta impotriva lupilor, surde la ragetele magarilor si la amenintarile ori promisiunile mincinoase ale bacilor!

Honor et patria! Vae victis!

Secretariatul General al S.C.M.D.