joi, 28 aprilie 2022

INFORMARE DE PRESĂ


PROTEST

București, Piața Victoriei,

4 MAI 2022, orele 10.30 - 13.00

 

VORBELE TREC, PROBLEMELE SOCIALE SE AGRAVEAZĂ

 

Membrii structurilor Confederației Sindicale Naționale MERIDIAN protestează în fața Guvernului României, miercuri, 4 mai 2022, între orele 10.30 – 13.00, pentru respectarea statului de drept și a legilor adoptate de Parlament, precum și pentru rezolvarea unor revendicări sociale care au fost semnalate în mod repetat autorităților competente, dar fără rezultate concrete din partea acestora.

Inflația și prețurile mari pentru produsele de bază, pentru energia electrică și termică, pentru asigurările obligatorii, îngroapă românii în facturi insuportabile, făcând viața imposibilă în România pentru oamenii care trăiesc doar dintr-un salariu muncit cinstit sau din pensie.

Legislația muncii este dezechilibrată și descurajează asocierea lucrătorilor în sindicate și angajarea forței de muncă tinere în țară, iar structura legală a relațiilor industriale favorizează interesele companiilor multinaționale, în detrimentul intereselor lucrătorilor și al societății în general.

Salariații sunt obligați cu Contractele Individuale de Muncă în mână (încheiate legal și asumate de angajator) și cu Contracte Colective de Muncă valabile să se adreseze instanțelor de judecată pentru a li se plăti drepturile legale!

Legislația muncii a devenit opțională pentru unii manageri ai companiilor de stat (care actualmente nici nu mai sunt în funcții însă companiile suportă consecințele negative ale deciziilor anterioare), în condițiile în care, încurajați fiind de guvernarea precedentă, au tăiat efectiv din Bugetele de Venituri și Cheltuieli, exact la capitolul cheltuieli cu personalul, fără nicio logică și justificare fundamentată, drepturi salariale existente în Contractele Individuale de Muncă, deși în paralel au continuat să efectueze cheltuieli nejustificate și inutile ce nu contribuie la redresarea post – COVID.

Solicităm, în primul rând, respectarea Legii nr. 53/2003 - CODUL MUNCII, cu modificările și completările ulterioare – care guvernează relațiile de muncă dintre angajați și angajatori!

Solicităm ca actuala guvernare să impună, prin organele de administrare legal constituite, conducerilor executive şi consiliilor de administraţie, respectarea atât a drepturilor salariale ale angajaţilor, cât şi a celorlalte drepturi din CIM/CCM încheiate la nivel de unitate!

Solicităm ca actuala guvernare să susțină, prin organele de administrare legal constituite, conducerilor executive şi consiliilor de administraţie, dialogul social la nivel de unitate şi să trateze organizaţiile sindicale ca parteneri de discuţii şi consultări periodice.  

Solicităm ca semnalele de alarmă trase de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel de unitate sau venite din partea reprezentanţilor salariaţilor, să nu fie ignorate ci luate în considerare şi tratate cu seriozitate!

Solicităm ca Ministerul Muncii să ia toate măsurile care se impun pentru ca, Inspectoratele Teritoriale de Muncă să îşi îndeplinească atribuţiile şi să acţioneze la semnalele  / sesizările angajaţilor sau ale organizaţiilor sindicale!

 

Solicităm respectarea și aplicarea integrală, în forma inițial promulgată a următoarelor legi organice, de la data publicării în Monitorul Oficial:

 

Ø  Legea – Cadru nr. 153 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Ø  Legea nr.195/07.09.2020, a Statutului Personalului Feroviar (cu adoptarea și publicarea în Monitorul Oficial a HG privind contractul de prestări servicii publice în sistemul feroviar de călători pe o perioadă de 10 ani, cu notificarea contractului în Jurnalul Oficial al UE);

Ø  Legea nr. 223/2015 a pensiilor militare de stat;

Ø  Legea nr.127/2019, a pensiilor civile;

Ø  Legea nr.234/09.12.2019, a Statutului Personalului Silvic (în forma actuală consolidată);

Ø  Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare;

Ø  Legea coșului minim de consum pentru un trai decent în România, permanent actualizată la inflația reală.

 

 

Solicităm Guvernului României să adopte o Foaie de parcurs pentru asigurarea convergenței economice și sociale raportată la celelalte state membre UE, dar și pentru consolidarea coeziunii sociale și teritoriale a României.

În acest sens revendicările noastre sunt:

Ø Majorarea salariului minim brut garantat în plată, pentru toate categoriile socio-profesionale la 3.000 lei, similar reglementărilor pentru domeniul construcțiilor și domeniul agricultură!

Ø Alinierea tuturor veniturilor salariale și a pensiilor cu inflația reală!

Ø Promovarea unei noi legi a sindicatelor, conformă statutului României de stat membru UE, deoarece Legea Dialogului Social nr.62/2011, blochează de 11 ani negocierile colective în țara noastră, desființând practic negocierile la nivel național și la nivel sectorial, respectiv și mișcarea sindicală;

Ø Stabilirea conform legii, a unui VRS (valoarea de referință sectorială) unic pentru toate categoriile de salariați, actualmente discriminate față de judecători;

Ø Reglementarea unei grile de salarizare unitare pentru angajaţii din administraţia publică locală;

Ø Includerea în Legea - Cadru nr.153 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi a categoriilor TESA și de specialități conexe (biologi, biochimişti, chimiştilor, ingineri, tehniceni, etc) din sănătate, învățământ, a personalului contractual din administrația publică și a personalului civil din Sistemul de Apărare Ordine Publică și Securitate Națională, astfel încât să înceteze discriminările salariale grave, prin încadrarea neconformă a acestor categorii socio-profesionale;

Ø Referitor la art. 18 alin (1) din Legea-Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, se solicită să se aplice la fiecare creştere a salarului de bază minim brut pe țară garantat în plată, având în vedere creşterile de preţuri galopante pentru produsele alimentare şi nu numai;

(referitor la indemnizatia de hrana: la Articolul 18 din Legea 153 se prevede că:

Indemnizația de hrană (1) Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, cu excepția personalului Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și a personalului poliției locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din Sistemul de Apărare Națională, Ordine Publică și Securitate Națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dar prin OUG 226/2020 si respectiv OUG 130/2021 valoarea lunară a indemnizației de hrană se menține la nivelul din anul 2020 si respectiv 2021)

Ø Reducerea vârstei de pensionare a silvicultorilor care își desfășoară activitatea în locurile de muncă încadrate în condiții speciale și a poliţiştilor locali, prin încadrarea activității în condiții speciale de muncă, conform Legii Poliției Locale;

Ø Investiții în serviciile publice de interes general şi naţional și reconsiderarea drept domenii strategice a transporturilor feroviare, aeriene, navale, industriei de apărare, agriculturii, silviculturii, gospodăririi apelor, Societăţii Române de Televiziune şi a Societăţii Române de Radiodifuziune;

Ø Finanţarea reparaţiilor materialului rulant feroviar existent și efectuarea reviziilor mari la materialul rulant ferioviar scadent la reviziile mari;

Ø Adoptarea unor măsuri active pentru susținerea financiară a fermierilor români privind energia electrică și îngrășămintele pentru agricultură;

Ø Actualizarea de urgență a Legii 232/2016 privind industria naţională de apărare care trebuie relansată în actualul context geopolitic;

Ø Actualizarea Strategiei naţionale privind apărarea teritoriului şi adoptarea unei Strategii naţionale pentru relansarea industriei naţionale de apărare pentru protejarea intereselor naţionale de apărare ale României, în contextul unei potenţiale agresiuni externe împotriva României sau a oricărui stat membru NATO;

Ø Amendarea Legii 168/2021, în sensul acordării echitabile a drepturilor de veteran tuturor militarilor și polițiștilor care au îndeplinit misiuni de luptă și în țară, nu numai în străinătate;

Ø Reobținerea prin lege a statutului de spitale și unități sanitare specializate pe boli profesionale, a spitalelor și policlinicilor militare, ale piloților și aviatorilor și ale personalului CFR și de siguranță a circulației feroviare și rutiere;

Ø Renegocierea PNRR, cu scoaterea pensiilor militare de stat, definite drept ocupaționale din procentul prevăzut de 9.4% din PIB deoarece au alt statut juridic și altă sursă de finanțare;

Ø Modificarea OUG 130/2021, în sensul acordării sporului de 10% tuturor personalului civil și militar și eliminării CASS de 10% pentru pensionarii care au asigurată prin legi statut gratuitatea actului medical în sistem propriu;

Ø Abrogarea legislației nejustificate, a liberalizării prețurilor la energie și carburanți;

Ø La nivelul companiilor mari contributoare la bugetul de stat, care sunt profitabile și     s-au redresat în perioada post – COVID, cum este și cazul COMPANIEI NAȚIONALE AEROPORTURI BUCUREȘTI – companie fanion din domeniul transporturilor aeriene, care administrează cel mai mare aeroport din România, respectiv AEROPORTUL INTERNAȚIONAL HENRI COANDĂ BUCUREȘTI:

o   plata către salariați a drepturilor din Contractele Individuale de Muncă și, respectiv, din Contractul Individual de Muncă în vigoare la nivel de unitate;

o   finalizarea negocierilor inițiate după ieșirea României din STAREA DE ALERTĂ,  pentru încheierea unui nou Contract Colectiv de Muncă, conform Legii nr. 55/2020, în condiții de stabilitate și pace socială;

o   introducerea în BVC al CNAB a drepturilor salariale din Contractele Individuale de Muncă;

o   implicarea autorităților guvernamentale pentru susținerea reoperaționalizării Aeroportului Internațional București – Băneasa Aurel Vlaicu – aeroport cu un potențial major datorită poziționării sale și al resurselor pe care le  poate valorifica operațional, în special expertiza și experiența salariaților CNAB, pregătiți și certificați  la nivelul organismelor de profil internaționale și comunitare;

o   susținerea și continuarea procesului de îmbunătățire a dialogului social la nivelul CNAB, pentru a fi evitate convulsii sociale sau conflicte de muncă.

 

Ø Asigurarea cadrului legal şi financiar pentru funcţionarea aeroporturilor României conform standardelor europene şi internaționale, stoparea măsurilor antisociale care afectează salariaţii din aeroporturile ţării şi iniţierea unei Legi a salarizării personalului aeroportuar din subordinea Consiliilor judeţene şi redeschiderea Aeroportului de la Târgu Mureş, de mare importanţă strategică.

Ø Asigurarea fondurilor necesare pentru o tranziţie justă în bazinul carbonifer Valea Jiului şi bazinul carbonifer Oltenia.

Ø Valorificarea potenţialului inovativ românesc pentru producerea de energie curată (tehnologia EcoHornet);

Ø Pentru Complexul Energetic Hunedoara (unde se produce energie electrică pe baza de huilă ce se extrage din minele - Lupeni, Vulcan, Livezeni și Lonea) este extrem de important, în cadrul actualei crize energetice mondiale ca, la nivelul guvernului să se aprobe o ordonanță care să asigure accesul la fondurile pentru activitatea regresivă, formarea noii societăți denumite de noi Complexul Energetic Valea Jiului, cu cele 4 mine - Lupeni, Vulcan, Livezeni și Lonea - termocentrala Paroșeni cu grup pe gaz pe lângă cel pe cărbune și microhidrocentrala pe pârâul Baleia, sucursala Prest Serv și crearea unui mix energetic în cadrul noii societăți;

Ø Conservarea din fondurile publice ale statului român a întregii infrastructuri tehnice din perimetrele tuturor celor 4 exploatări de huilă, pentru cazurile de forță majoră (criză energetică profundă, război, calamități, etc) și a activelor miniere și energetice din cadrul actualei CEH;

Ø Reprogramarea negocierilor cu Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate și Forumul Structurilor Asociative ale Rezerviștilor, aprobate pentru 24 februarie 2022, la orele 14.00 și amânate datorită invaziei rusești în Ucraina care se prelungește.

Nemulțumirile care vor fi exprimate în Piaţa Victoriei în data de 4 mai 2022, între orele 11,00 şi 13,00 reprezintă manifestarea problemelor acumulate de către salariații din diverse sectoare de activitate - cetățeni care cer Guvernului României să respecte legile, să fie responsabil și să se concentreze pe priorităţile care sunt cu adevărat importante pentru România.

joi, 21 aprilie 2022

 

SARBATORI FERICITE!

Stimati camarazi,

Comitetul Director al SCMD va ureaza Sarbatori Pascale tihnite, cu sanatate si bucurii aduse de cei dragi! Fie sa reinviati, precum Domnul nostru, recapatandu-va fortele si energia necesara pentru 4 mai! Ziua cand ne vom duce sa felicitam Guvernul, pregatindu-i si dorindu-i ceea ce ne pregateste si ne doreste si el, noua!

Un Paste fericit!

p. Comitetul Director al SCMD

Col. (r) dr. Mircea DOGARU, presedinte

luni, 18 aprilie 2022

 

IGNORAND FAKE-URILE, SA IESIM IN STRADA!

-         In aentia tuturor rezervistilor, si membri si nemembri ai Forumului structurilor asociative –

Stimati camarazi,

Ati observat, probabil, ca, ori de cate ori SCMD anunta iesirea in strada pentru drepturile noastre legitime, neconstitutional confiscate, se produc, matematic, doua fenomene:

1.     Un val de minciuni, calomnii si insulte la adresa SCMD si a conducerii sale, dirijate on-line de baietii de servicii, prin slugile lor si prostii fuduli luati la remorca. Aia care nu citesc nimic, nu pricep nimic, dar le stiu pe toate, fiindca au fost pusi ei mari sefi exact in epoca in care si Romania ca stat si structurile sale militare au fost facute praf;

2.     Un val de promisiuni, niciodata onorate dar si de fake-uri despre cum o sa ne creasca pensiile si noua si civililor, astfel incat sa ne fie bine si la vara cald!

Oare chiar ne cred pe toti atinsi de dementa senila? Sa inghitim gulguta ca alde Rosu, Jianu, Maciu et comp, care, de ani de zile fac economii pe spinarea noastra si spume la gura ori de cate ori incercam revenirea, prin amendamente, la textul initial, promulgat, al Legii 223/2015, ar fi inebunit brusc si actioneaza acum spre binele nostru?

Cine a citit materialele noastre, incepand din august 2018, isi da seama ca textul asa zisei OUG aruncata, de 10 zile, ca nada, pe Facebook, este cel sugerat SCMD de SGG-ul Guvernului Dancila, imbunatatit in scris de dl. Cazanciuc, acceptat de premier cu o luna inainte de marea noastra demonstratie justificativa din 25 Octombrie si care a contribuit si el, probabil, la caderea Guvernului. Pentru ca slugile intereselor straine au misiunea sa ne toace, incet, incet, pana vom ajunge toti la Ghencea. Pentru ca am fost educati in spiritul dragostei de Tara si pricepem prea multe!

Fake-urile si denigrarea noastra au exclusiv rostul convingerii celor ce nu gandesc, ci doar spera, sa nu iasa in strada!

Situatia este insa de o gravitate exceptionala astazi! Am fost bagati neconstitutional in PNRR, in procentul de 9,4% care blocheaza cresterile la pensii pe 50 de ani. Cu exceptia d-lui Marius Budai, care foloseste si argumentele noastre, nimeni nu vrea sa renegocieze opera comunistului de salon Ghinea!

Drept urmare, in doua luni de zile, in timp ce noi speram ca se vor aplica, in forma promulgata, legile organice din 2015,2017 si 2019, vor apare alte noi legi ale salarizarii si pensiilor. Si civile si militare, care vor opera ”nivelarea” prin scadere si stagnare! Optimist, dl. Coarna ne-a anuntat ca pensiile militare de stat, care stagneaza de ani de zile, vor scadea cu 40%. Noi apreciem, insa, ca scaderile vor fi de 40-60%!

Veti spune ca legile nu se aplica retroactiv! In Romania, da! Au mai operat retroactiv in 2011 si 2016, cand ni s-a schimbat statutul. Acum ni se va schimba din nou pentru a pierde noi, ”balastul”, statutul de rezervist!

Impreuna am reusit sa-l convingem pe premier, scapat de tutela ”jienilor, macilor, rosilor etc.”, adica a celor care au manipulat toti ministrii Apararii impotriva noastra, de la dl. Motoc pana astazi, sa accepte negocieri cu noi. Din pacate le-a fixat pe 24 februarie, cand a izbucnit, in Ucraina, razboiul pentru Noua Ordine Mondiala. Pe buna dreptate, le-a amanat pentru o data ulterioara. Fiindca razboiul se va prelungi, insa, pana cand vom parasi cu totii ”pe cale naturala, sistemul” vom iesi in strada pe 4 mai, la orele 10.30, la Guvern. In subsidiar si pentru a-i reaminti d-lui prim-ministru ca a acceptat negocierea cu specialistii in Finante si Drept ai structurilor noastre. In principal, insa, vom iesi pentru apararea si aplicarea in forma promulgata, nu distrusa de OUG-uri, a urmatoarelor legi organice: 153/2017 a salarizarii unitare, 127/2019 a pensiilor civile si, in ceea ce ne priveste direct, 223/2015 a pensiilor militare de stat. Si mai iesim, alaturi de sindicatele civililor, pentru a cere anularea aberantelor legi de ”liberalizare” a preturilor la energie si combustibili si pentru pedepsirea vinovatilor.

Nu avem ce cauta in PNRR, ni se impune nestatutar, deci ilegal, plata CASS; tot ilegal ne sunt suspendate ajutoarele salariale si alinierea anuala cu inflatia; ne-au fost confiscate, neconstitutional, pensia privata (suplimentara), grupele de munca, OMM si tot neconstitutional suntem decuplati de la cresterile salariale ale celor in activitate! Dar, intr-o tara fara Justitie, in care ”dreptatea” este facuta de slugi corupte si inspaimantator de bine platite ale intereselor straine, totul este posibil!

Iesim asadar in strada pe 4 mai, preventiv! Si va invitam alaturi de noi, pentru ca, peste 2 luni va fi prea tarziu!

Honor et patria! Vae victis!

Presedintele SCMD

Col. (r) dr. Mircea DOGARU

 

vineri, 8 aprilie 2022

 

MITING GENERAL DE PROTEST LA GUVERN

MIERCURI 4 MAI 2022

-         In atentia membrilor SCMD/CNSC si a tuturor organizatiilor rezervistilor –

Miercuri 4 mai a.c. intre orele 10.30-13.00 SCMD impreuna cu toate organizatiile sindicale din CSN MERIDIAN organizeaza un miting general de protest in Piata Victoriei, vizand aplicarea in forma promulgata a Legii salarizarii 153/2017, a legilor pensiilor militare si civile (223/2015 si 127/2019)  abrogarea legislatiei liberalizarii preturilor la energie si carburanti si renegocierea PNRR.

Vom solicita negocierea revendicarilor cu primul ministru al Romaniei, indiferent cine va fi acela.

Ne-am saturat de minciuni, de promisiuni neonorate, de Justitia si Media complice la destructurarea programata a Romaniei!

Transmitem rugamintea catre toti cei interesati sa iasa in strada preventiv, pentru ca atunci cand ii vor scoate foamea si falimentul personal, va fi prea tarziu!

Honor et patria! Vae victis!

Presedintele SCMD

Col. (r) dr. Mircea DOGARU

joi, 7 aprilie 2022

 

SCMD FACE RECURS

-         In atentia Fun-Clubului de presa si presari ”Traian Basescu” –

Doamnelor si domnilor,

Dupa 4 ani de tergiversare juridica si trei amanari succesive, datorate neprimirii la timp a ordinului in plic (Nici posta militara nu mai functioneaza cum trebuie!), Instanta s-a pronuntat in aceasta dimineata, in procesul SCMD (SCMD domnilor jurnalisti si teleasti nu ”rezervistii”) vs. colonelul (r) Traian Basescu. Actiunea SCMD a fost respinsa, cu drept de recus in 15 zile. Evident vom face recurs, colonelul, astazi in retragere, Traian Basescu neputand sa scape atat de usor de noi!

Reamintim tuturor ca numitul colonel (rtg.) a stat la originea dezastrului Tarii, fiind cel care a declansat, cu exces de zel si razboiul hibrid impotriva structurilor militare ale Romaniei. Inca din 2009, prin Legea nr. 329! Minciuna, calomnie, manipulare cu ajutorul Media, in scopul destructurarii fara proteste a capacitatii de aparare a statului, astazi fictiv, datorita lui, numit Romania. Fara proteste deoarece, 13 ani de minciuni, de atatare a urii pegrei si disperatilor, impotriva propriilor aparatori, isi spun astazi cuvantul!

SCMD l-a dat in judecata pe colonelul, astazi in retragere, Traian Basescu, pentru insultele nemeritate aduse rezervistilor in martie 2018 (sintetizand programul primit din afara si aplicat cu sfintenie de el si epigonii lui): ”profesionisti” nu sunt militarii care au scapat Romania de sfartecare in 1989 si au convins NATO ca merita si tara noastra sa intre in Alianta, ci aceia care n-au cunoscut decat pistoalele cu apa, au fost luati de pe strada, cand nu erau neveste, fiice, fii, nepoti sau nepoate si facuti militari peste noapte pentru a cara tucalul ”fratelui strategic”, in asa zisele ”teatre de operatii” unde cei ce-si aparau dreptul la viata in traditia strabuna si resursele naturale, au fost masacrati in numele ”Pacii”. Asta in timp ce comandantii eroi ai noilor ”profesionisti” au zacut prin corturile Crucii Rosii, punandu-si in final primii coada pe spinare, cand a fost sa lase Afganistanul, ametit de lozincile despre ”Freedom” si ”Democracy”, prada razbunarii talibane!

Colonelul Traian Basescu a fost cel care, in paralel cu destructurarea armatei, politiei si serviciilor, a lansat toate ”etichetele” despre adevaratii profesionisti ai armatei, ca ar fi ”comunisti”, anti-NATO, ”militari de la porumb” etc., ca singurii care merita pensii militare sunt cei din ”teatre”, facandu-se ca uita faptul ca misiuni de lupta, inclusiv sub stindard NATO, soldate adesea cu morti si raniti, se executa si in Tara! Mai mult, ca primejdia pentru noi romanii nu este in Afganistan ci in Marea Neagra si la Gurile Dunarii!

Nici macar in aceste momente, cand razboiul ne bate la usa, Justitia aservita nu vrea sa redea demnitatea militarilor si politistilor patrioti, fiind in asentimentul Media, la fel de aservita. Toate televiziunile il plang pe bietul colonel ”detinator de secrete”, ca a ramas ”homeless” si isi cauta, saracul, un apartament intr-un bloc, langa o piata si o gura de metrou incat ne vine sa facem, de mila lui, cheta publica. Nu sub lozinca parintilor nostri – ”Dati un leu pentru Ateneu”, ci ”Dati un leu pentru …” (Ghiciti dvs. care e rima)!

De ce am insistat asupra gradului de colonel? Pentru ca asa s-a prezentat numitul parat la CNCD, precizand ca are o pensie militara de stat de 2900 lei (in 2018). Poate pricepeti ca povestea cu turnatoria este o vrajeala. Colonelul Traian Basescu nu l-a ”turnat” pe numitul George Padure (pe care il ”albiti” astazi) ci l-a anchetat si a raportat rezultatul.

Pentru bataia de joc la care ne-a supus, otravindu-ne ultimii ani ai vietii, doar pentru a-si mentine pozitia, cumparand, din banii nostri de pensie, epave neplutitoare si nezburatoare, noi nu i-am cerut miliarde, ci ”1 ban” si scuze publice. Instanta a stabilit ”1 leu” pe motiv ca este suma divizibila. In recurs vom cere ”2 bani”, pentru ca asta este valoarea reala a … Si, evident, scuze publice pentru cei care si-au distrus sanatatea, viata si familia in slujba Patriei, spre a fi supusi astazi batjocurii tuturor acefalilor, indiferent ”de gen”, ajunsi la decizie!

In ceea ce priveste bataia de joc numita ”Justitie” in Romania, cand vom iesi in strada, si asta se va intampla foarte curand, vom cere cu prioritate si reformarea ei totala si pedepsirea criminalilor in roba, vinovati de distrugerea de destine romanesti. Cat priveste procesul cu dl. colonel Basescu Traian, ca si cele cu domnii colonei si generali din M.Ap.N., M.A.I., Ministerul Muncii si Guvern, la care vom adauga Media, in egala masura vinovati fata de noi, militarii si politistii in activitate, in rezerva si retragere, vom merge pana in panzele albe. Adica pana cand vom epuiza toate instantele internationale! Fiindca, din punct de vedere militar, se fac vinovati de inalta tradare! Fata de noi si fata de Tara!

Honor et patria! Vae victis!

Presedintele SCMD

Col. (r) dr. Mircea DOGARU

P.S. Ne este limpede ca hotararea instantei este in concordanta cu ticaloasa lege a pensiilor care ni se pregateste, si cu ordinul primit de Media de a ingropa in tacere si SCMD si actiunile lui!