vineri, 11 noiembrie 2011

COMUNICATUL 45 din 11.11.2011

Curtile de Apel Pitesti, Ploiesti, Bucuresti, Constanța, Brasov au admis contestatiile formulate de SCMD, in numele si pentru membrii săi, 305 contestaţii de anulare a deciziilor de racalculare a pensiilor devenind DEFINITIVE şi IREVOCABILE.

Pentru membrii de sindicat care au primit decizii civile definitive şi irevocabile ale curţilor de apel, prezentăm următorul algoritm pentru ca deciziile să fie investite cu titlu executoriu:

1 – dosarul petentului, după pronunţarea curţii de apel, se întoarce la tribunalul, acolo unde s-a judecat fondul cauzei;

2 – petentul întocmeşte o cerere tip (se găseşte la tribunal) prin care solicită investirea cu titlu executoriu a deciziei civile nr. …….. a Curţii de Apel ……………….; se achită o taxă de timbru simbolică;

3 – decizia civilă investită cu titlu executoriu se transmite, în copie legalizată, prin scrisoare cu confirmare de primire, casei de pensii sectoriale pentru punere în aplicare;

4 – se depune la biroul operativ al filialei onorariul de succes, în conformitate cu prevederile contractului de asistenţă juridică încheiat de SCMD, în numele membrilor săi, cu avocatul (vezi
copie contract aflat la biroul operativ al filialei). Modalitatea de încasare a onorariului și plata acestuia către avocat se va stabili în prima ședință a Comitetului Director.

Filiala va trimite, prin e-mail, la Departamentul Juridic situața nominală a membrilor care au decizii definitive și irevocabile, tabelul cuprinzând: nr. crt.; numele și prenumele, nr. deciziei civile a curții de apel. Comunicarea se face imediat ce datele solicitate prin tabel sunt complete pentru pachetul respectiv de petenți.

Informăm membrii de sindicat că SCMD este hotărât să-şi respecte obligaţiile contractuale de asistenţă juridică şi că va întreprinde demersurile legale pentru posibilii debitori membrii SCMD, care nu îşi achită onorariul de succes.
Cum colegii noştri care au decizii definitive şi irevocabile, au acum statutul de ,,privilegiaţi”, sperăm ca prin decizia ICCJ în cazul recursului în interesul legii din data de 12.12.2011, să fie eliminată ,,discriminarea” şi toţi să ne achităm onorariul de succes.
Dacă nu acum, atunci după CEDO. Este doar un decalaj de timp.


DEPARTAMENTUL JURIDIC