miercuri, 9 februarie 2011

Proces verbal incheiat in sedinta Comitetului Director al SCMD - 03.02.2011

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 03.02.2011, in sedinta comuna a Comitetului Director si a membrilor fondatori ai SCMD.

Prezenta la sedinta a Comitetului Director:

1.     Col. (r) Dogaru Mircea-prezent
2.     Gl. Bg. (r) Balan Iosif-prezent
3.     Col. (r) Pricina Valeriu-prezent
4.     Col. (r) Monac Constantin-prezent
5.     Lt. Col. (r) Cobuz Elena - absenta
6.     Lt. Col. (r) Winzer Anisoara – vicepresedinte suspendat
7.     Lt. Col. (r) Apostol Catalin -prezent

Invitati:
·        Presedintii filialelor din Bucuresti, Ilfov si Calarasi
·        Din partea echipei de verificare economico-financiara, lt. col. (r) Chelu Marin

Se aproba ordinea de zi si se trece la dezbateri:

·        S-a prezentat celor 15 membri fondatori prezenti situatia controlului financiar intern. Nu exista fraude, lipsuri ci doar dezordine in tinerea contabilitatii, in sensul lipsei multor rapoarte de necesitate si a altor formulare, precum si o suma de bani la filialele din teritoriu care trebuie justificata prin facturi sau, in caz de necheltuire, trimisa inapoi in contul central, pentru a se incheia anul financiar 2010;
·        S-a prezentat planul de masuri privind incheierea bilantului pe anul financiar 2010, de catre domnul vicepresedinte Apostol Catalin si d-na contabila Perianu Stela, pana la sfarsitul lunii martie.
·        Legat de acest aspect, presedintele si ceilalti membri ai Comitetului Director au trecut in revista atacurile la care este supus sindicatul, dinauntru si din afara, au fost nominalizate persoanele implicate, cu legaturile dintre ele si s-au facut estimari asupra numarului de cadre active acoperite si strecurate in fiecare filiala. Au fost prezentate cazurile ziaristilor acoperiti care au declansat ofensiva in presa civila, confectionarea de dosare unora dintre liderii sindicatului si chiar declansarea de masuri extreme mergand pana la”accidentare”;
·        S-a estimat ca doi dintre membrii Comitetului Director au fost scosi din circuit, asupra a inca doi actiunea de denigrare si santaj a avut consecinte devastatoare si-n aceste conditii, Comitetul Director a cerut sprijinul membrilor fondatori in baza drepturilor si obligatiilor statutare pe care acestia le au in perioadele dintre alegeri, conform Statutului, Art. 9, al. 3 b;
·        A fost propus si in unanimitate votat ca vicepresedinte cu probleme financiare si de investiti al sindicatului, dl. general Constantin Nastase. Domnia sa va raspunde din acest moment de organizarea si coordonarea activitatii economico-financiare, pentru orice problema, nedumeriri si „ingrijorari”, membrii SCMD putand a i se adresa direct;
·        A fost prezentat Departamentul organizare cu sarcinile multiple pe care acesta le va avea in viitor. In unanimitate, domnul Col. Tudor Marian a fost propus, votat si cooptat vicepresedinte in cadrul Comitetului Director, urmand a preda coordonarea Departamentului unuia dintre loctiitori.
·        Tinand cont de ponderea pe care o au cadrele provenite din MAI si servicii in cadrul SCMD (2/3) si de necesitatea absorbirii celor 18.000 de cadre care urmeaza a fi disponibilizate din Politie, Jandarmerie, Pompieri, domnii comisari sefi Varban Aurica (membru fondator) si Racasan Stefan, presedintele Filialei 1 Sector 2, au fost propusi, votati si cooptati ca vicepresedinti in Comitetul Director.
·        S-a votat pregatirea de catre cei desemnati a manifestatiei din 1 martie a.c. a SCMD, cu participarea filialelor din tara si a aliatilor (federatii sindicale, sindicate, uniuni, asociatii, etc) din Bucuresti;
·        S-a precizat ca obiectivul 1 al SCMD este pastrarea statutului de militar in rezerva si prorogarea pentru moment a legilor ocupationale 164/2001, 179/2004 si, pentru toti pensionarii, a Legii 19/2000 care prevedea cresterea tuturor pensiilor cu suma stabilita pentru CAS. In consecinta, Departamentul juridic, pe langa sarcina imediata de incheiere a contractelor cu avocatii din teritoriu si acoperirea cu avocati a tuturor filialelor a primit-o si pe aceea de a contacta toti factorii politici de influenta in Parlament, pentru a convinge o majoritate parlamentara de necesitatea abrogarii Legilor 329/2009 si 119 si 263/2010.
·        S-a prezentat situatia Departamentului de Relatii externe, care va fi organizat in cursul saptamanii viitoare.
·        Dl Lt. Col. Ene Arsinel, membru fondator, a fost insarcinat cu organizarea Departamentului Media;
·        Dl. Gl. Balaet Constantin si dl Col Cojocaru Gheorghe, membri fondatori, au primit sarcina constituirii si coordonarii Departamentului Sanatate.
·        Au fost discutate si aprobate propunerile compartimentului financiar, astfel:
         Având în vedere amploarea acţiunile juridice ce se vor desfăşura în perioada imediat  următoare la toate filialele din ţară, dificultăţile de comunicare cu avocaţii desemnaţi si cu desemnarea avocatilor pentru filialele care inca nu au avocati, necesitatea semnării contractelor de reprezentare în instanţă pe procesele de anulare a deciziilor de pensie, precum şi pentru a stabilirea unei proceduri unitare privind îndrumarea persoanelor care sunt implicate în demersurile SCMD în domeniul contestării pensiilor recalculate, Comitetului Director aproba urmatoarele:
             1 – Organizarea unei întâlniri cu toţi cei cca. 25 avocaţi desemnaţi de filiale în data de 05.02.2011, în localitatea Alba Iulia, Jud. Alba;
             2 – Din partea SCMD să participe următoarele persoane: Col. (r) Dogaru Mircea - presedinte; col. (r) Pielmuş Emilian – consilier juridic; Lt.col. (r) Chelu Marin – contabil sef; Cpt. Cdr. (r) Sârbu Răzvan şi avocatul desemnat de sindicat dl Gâlcă Costel.
           3 – Deplasarea delagatiei SCMD la Alba Iulia sa se efectueze pe baza ordinului de deplasare (delegatie) cu autoturismul personal al dlui Cpt. Cdr.(r) Sirbu Razvan cu decontarea consumului de carburant conform hotararii Comitetului Director.
         4 – Cazarea personalului SCMD si a avocatilor participanti la această întâlnire sa se faca la pensiunea Perla Muresului cu suportarea cheltuielilor de cazare de catre SCMD.
          5 – La finalul intalnirii SCMD sa ofere participantilor o masa comuna (exclusiv bauturile alcoolice si tigarile) la restaurantul pensiunii Perla Muresului.
Intrucat la sfârşitul anului 2010, soldul avansurilor acordate filialelor şi nejustificate era de aproximativ 130.000 lei si până la această dată avansurile filialelor nu a fost justificate în totalitate, se aproba următoarele măsuri:
-         avansul care va fi acordat fiecărei filiale va fi maxim 25% din valoarea cotizaţiilor depuse de membrii filialei;
-         virarea banilor se va face in transe trimestriale în subcontul deschis pe numele filialei, pe baza bugetului aprobat pe anul 2011 şi a  rapoartelor de necesitate semnate de preşedintele filialei, adresate presedintelui SCMD şi transmise Compartimentului Financiar-Contabil;
-         justificarea avansurilor se va face cu acte justificative originale transmise în termen de 10 zile lucrătoare pentru filialele din ţară şi 3 zile lucrătoare pentru avansurile acordate filialelor din Bucureşti şi personalului angajat al sindicatului pentru procurări de materiale;
-         Pe viitor, nejustificarea în termenul menţionat va atrage calculul unor penalităţi de întârziere de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere calculate la toată suma acordată ca avans;
-          Toate acestea sunt cerinte impuse de noua legislatie in domeniu, intrata in vigoare de la 01.01.2011.
Ca urmare a eforturilor depuse in ultimul timp de membrii de sindicat din conducerea filialelor teritoriale pentru indeplinirea formalitatilor de inscriere in conditiile avalansei de inscriei in sindicat din ultimele luni, precum si pentru perfectarea procedurilor si a documentelor necesare pentru declansarea si derularea proceselor de anulare a deciziilor de pensie si a contestarii pensiilor recalculate,  sefii filialelor teritoriale solicita insistent gasirea unei modalitati unitare de stimulare baneasca a persoanelor de la filiale implicate direct in aceste activitati.
         In aceste conditii, luind in consideratie si faptul ca efortul financiar al sindicatului in acest an este foarte mare trebuind sa platim onorarii importante avocatilor, raportat la valoarea cotizatiei de membru de sindicat,  Comitetului Director aproba urmatoarele, tinand cont de propunerile venite de la unele filiale:
- Pentru anul 2011 un procent de 10% din cuantumul maxim de 25% din valoarea cotizatiilor ce revine filialelor  sa fie folosit, daca BO al filialei decide, drept fond pentru stimularea persoanelor care fac eforturi insemante in interesul sindicatului;
- Fondul de stimulente de 10% este brut si implica deducerea tuturor obligatiilor legale catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor de sanatate;
- Nominalizarea persoanelor beneficiare de stimulente sa se faca trimestrial sau semestrial de birourile operative ale filialelor;
- Numele beneficiarilor  de stimulente de la filiale vor fi transmise Compartimentului Financiar Contabil al SCMD.
- Plata stimulentelor banesti catre beneficiari se va face in baza unor conventii civile,  trimestrial sau semestrial, centralizat, de  catre Compartimentul Financiar Contabil care va calcula si retine obligatiile legale pe statele de plata  si va transfera sumele nete in conturile de card ale beneficiarilor.
Sumele retinute, reprezentand obligariile legale vor fi virate catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor de sanatate de catre SCMD.
Intrucat in urma negocierilor cu dl avocat Galca Costel care v-a reprezenta filialele din partea de sud in instante pe procesele de anulare a deciziilor de pensie s-a ajuns la un onorariu  de 73 lei pe membru de sindicinclusiv TVA si toate celelalte cheltuieli rezulta urmatoarele:
-         in conditiile in care cotizatia pe anul in curs nu este achitata integral de toti membtii de sindicat, o mare parte dintre membrii de sindicat ahitind cotizatia pe unul sau doua trimestre, suma de 73 lei pe membru de sindicat reprezinta 61% din valoarea cotizatiei anuale ceeace este foarte mult, conform statutului/ROF-ului filialelor teritoriale li se repartizeaza maxim  25% din valoarea cotizatiilor pentru functionarea acestora.
Rezulta ca cca 86% din cotizatie este deja repartizata spre a fi cheltuita si mai ramane 14% pentru toate celelalte cheltuieli suportate de centrala SCMD ceea ce este totalmente o suma insuficienta existand riscul intrarii sindicatului in incapacitate de asuporta cheltuielile de functionare.
Avand in vedere complexitatea legislatiei in domeniul financiar si al reglementarilor in domeniul raporturilor de munca, Comitetul Director hotaraste ca de activitatea de  drepturi banesti a sindicatului sa se ocupe compartimentul financiar contabil, care va colabora cu Departamentul juridic in ceea ce priveste politica de resurse umane.
In final, a fost demontat mecanismul de agresare imagologica a avocatului Costel Galca si s-a prezentat situatia participarii la sedinta de lucru de la Alba Iulia, pe tema proceselor SCMD, a circa 20-25 de filiale si circa 40 de avocati, rezultatele acesteia urmand a fi publicate de catre Departamentul juridic.
Secretariatul Tehnic va continua verificarea  si completarea bazei de date, in conditiile in care in fiecare zi, SCMD primeste sute de noi membri.

Sedinta se incheie. Semneaza membrii Comitetului Director.

1.     Col. (r) Dogaru Mircea
2.     Gl. Bg. (r) Balan Iosif
3.     Col. (r) Pricina Valeriu
4.     Col. (r) Monac Constantin
5.     Lt. Col. (r) Cobuz Elena - absenta
6.     Lt. Col. (r) Winzer Anisoara – vicepresedinte suspendat
7.     Lt. Col. (r) Apostol Catalin 
8.     Gl. Mr. (r) Constantin Nastase
9.     Col. (r) Tudor Marian
10.           Col. (r) Racasan Stefan
11.           Col.  (r) Varban Aurica

Speram ca procesul verbal sa raspunda intrebarilor ridicate de BO  Filialei Slatina si de catre alte filiale.