vineri, 26 noiembrie 2010

Procesul verbal al sedintei Comitetului Director din ziua de 25.11.2010PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 25.11.2010, in sedinta Comitetului Director al SCMD:

Sunt prezenti urmatorii membri ai Comitetului Director:
1.     Dogaru Mircea
2.     Balan Iosif
3.     Pricina Valeriu
4.     Monac Constantin
5.     Cobuz Elena
Lipsesc urmatorii membri ai Comitetului Director:
1.     Apostol Catalin - motivat
2.     Winzer Anisoara – vicepresedinte cu activitatea suspendata.

Sunt invitati:
a)     Membri ai grupului juridic al SCMD:
1.     Cristescu Florea
2.     Sorina Oprea
3.     Caloianu Monica
4.     Iancu Vasile Valerica
b)    Alti invitati:
1.     Swider Paul – Presedintele Comisiei de Cenzori
2.     Icleanu Dragos – Responsabil cu organizarea echipei de control economico financiar
  
Se trece la ordinea de zi:

1.     Membrii din grupul juridic al SCMD, prezenti la sedinta, impreuna cu Secretarul General al SCMD, col. Monac Constantin si Vicepresedintele pe probleme juridice, Lt. Col. Cobuz Elena, au analizat problemele juridice ridicate de filiale,  legate de situatia proceselor SCMD si consecintele hotararilor instantelor de judecata privind Hotararea Guvernului nr. 735/2010. Situatia a fost analizata de catre grupul juridic, impreuna cu Comitetul Director. Comitetul Director a hotarat, in unanimitate de voturi urmatoarele:
·        Grupul juridic va intocmi situatia la zi, in detaliu, a proceselor pe rol ale SCMD si a proceselor in care SCMD sprijina alte structuri organizatorice ale militarilor. Aceasta situatie va fi prezentata pe pagina juridica a SCMD.
·        Se constituie un grup de permanenta la sediul SCMD dintre avocatii SCMD, grup care va stabili si afisa un program de consultanta pe probleme juridice si va mentine legatura permanenta intre avocatii SCMD si Vicepresedintele cu probleme juridice al SCMD. Termen: 07.12.2010.

2.     Forma primara a ROF a fost finalizata de catre comisia constituita special in acest scop de catre Departamentul Organizare al SCMD, condus de catre Col Tudor Marian.  Se supune la vot si se aproba in unanimitate ca aceasta forma a ROF sa fie pusa  la dispozitia tuturor membrilor Comitetului Director si a membrilor grupului juridic, spre analiza si studiu. Sedinta Comitetului Director in care urmeaza sa se analizeze acest proiect se va desfasura in ziua de 02.12.2010. Pe 07.12.2010, se va desfasura o noua sedinta a Comitetului Director, la care vor fi chemati sa participe toti membrii comisiei de elaborare a ROF, pentru a le multumi pentru munca desfasurata si pentru a adopta forma  finala a proiectului. In urma acestei sedinte ROF-ul va fi trimis tuturor filialelor   pentru ultime propuneri. Se supune la vot si se aproba in unanimitate.

3.     In ceea ce priveste activitatile SCMD preconizate pentru Ziua Nationala: Presedintele SCMD a dat un comunicat in acest sens. S-au cerut din teritoriu materiale ajutatoare. Se propune si se aproba in unanimitate sa se ia legatura cu Comenduirea Garnizoanei Bucuresti, in scopul depunerii unei coroane de flori in numele SCMD, in cadrul ceremoniei oficiale de la Bucuresti. Dl. Pricina propune sa organizam o sesiune de comunicari privind istoria si consecintele evenimentelor care au dus la Marea Unire din 1918. Membrii Comitetului Director nu aproba aceasta propunere.

4.     Se trece la ultimul punct. Se analizeaza componenta Comisiei de control privind activitatea economico financiara a SCMD. Se propune completarea Comisiei de control, anterior stabilita din expertii Cristian Anton, Stroe Viorica, Otilia Frantu, Jianu Dan, Chelu Marin, Icleanu Dragos, cu urmatorii:

·        Dl Bumbuc Adrian Paul – Filiala Braila
·        Dl. Fluieras Aurel – Filiala Calarasi
·        Dl. Mosor Sorin Ion – Filiala 2 Sector 3 Bucuresti

Acestea au fost toate propunerile filialelor SCMD pentru aceasta Comisie.
Comisia isi va incepe lucrarile in plen, luni, 29.11.2010, la orele 09.00. Se supune la vot si se aproba in unanimitate.

Sedinta se incheie.

Pentru conformitate, semneaza:

1.     Dogaru Mircea
2.     Balan Iosif
3.     Pricina Valeriu
4.     Monac Constantin
5.     Cobuz Elena