joi, 9 iulie 2020

Initiativa legislativa a deputatului Dumitru LUPESCU

AMENDAMENT
LA PROPUNEREA LEGISLATIVA PRIVIND MODIFICAREA LEGII
NR.223/2015 PRIVIND PENSIILE MILITARE DE STAT SI INSTITUIREA UNOR
MASURI IN DOMENIUL PENSIILOR MILITARE DE STAT

Forma actuala a Legii nr.223/2015:

Art.55 alin.1 din Legea nr.223/2015: „Urmasii militarilor, politistilor ori functionarilor publici cu statut special in activitate sau in rezerva, mobilizati ori concentrati in unitatile militare, decedati ca urmare a unor actiuni specifice, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite in timpul si din cauza
serviciului ori a unor misiuni si operatii in afara teritoriului roman, beneficiaza de o pensie de urmas egala cu solda functiei de baza/salariul functiei de baza avuta/avut la data decesului”.

Amendament propus:

Art.55 alin.1 din Legea nr.223/2015 se completeaza si va avea urmatorul continut: „Urmasii militarilor, politistilor ori functionarilor publici cu statut special in activitate sau in rezerva, mobilizati ori concentrati in unitatile militare, decedati ca urmare a unor actiuni specifice, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite in timpul si din cauza
serviciului ori a unor misiuni si operatii in afara teritoriului roman, beneficiaza de o pensie de urmas egala cu solda functiei de baza/salariul functiei de baza avuta/avut la data decesului. Urmasii militarilor, politistilor ori functionarilor publici cu statut special beneficiaza de pensie de urmas in cuantumul si in conditiile prevazute la articolele 47, 48 si 49 ale prezentei legi .”

Motivatie:

Se poate interpreta ca numai urmasii militarilor, politistilor ori functionarilor publici cu statut special in activitate sau in rezerva beneficiaza de o pensie de urmas egala cu solda functiei de baza/salariul functiei de baza avuta/avut la data decesului, cu excluderea militarilor, politistilor ori functionarilor publici cu statut special in retragere, ceea ce constituie o discriminare fata de toate celelalte categorii de pensionari din Romania si o incalcare a articolelor 47-49 si 53 din lege:

Art.47 despre pensia de urmas care se cuvine copiilor si sotului supravietuitor;  este inadmisibila excluderea copiilor si a sotului supravietuitor de la atribuirea pensiei de
urmas in cazul cadrelor militare in retragere decedate si care sunt prevazute in acest articol;
Art.48 despre conditiile in care copiii au dreptul la pensie de urmas.
Art.49 despre conditiile in care sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas.
Art.53 despre modul de calcul stabilit pentru pensia de urmas.