vineri, 3 iulie 2020


CITITI SI VA CRUCITI!

Si nu uitati, stimati camarazi, ca CCA-ul cu restaurant cu tot a fost construit prin contributia directa a cadrelor militare in activitate si in rezerva si este proprietate de drept a acestora. Este cel mai recent furt calificat, caruia militarii ii cad victima.
Ce parere aveti? Ne spalam onoarea sau nu? Ii dam in judecata sau nu?

Honor et patria! Vae victis!
Presedintele SCMD
Col. (r) dr. Mircea DOGARUHOTĂRÂRE nr. 487 din 25 iunie 2020
privind desfiinţarea Unităţii de prestări servicii şi alimentaţie a Ministerului Apărării Naţionale
EMITENT:
Guvernul
PUBLICAT ÎN:
Monitorul Oficial nr. 569 din 30 iunie 2020

Data Intrarii in vigoare: 30 Iunie 2020
-------------------------------------------------------------------------
, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
  ART. 1
  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Unitatea de prestări servicii şi alimentaţie a Ministerului Apărării Naţionale, cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Constantin Mille nr. 1, sectorul 1, se desfiinţează.
  ART. 2
  (1) Personalul civil contractual încadrat la unitatea prevăzută la art. 1 se preia de către U.M. 02574 Bucureşti şi structurile subordonate, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale, şi va beneficia de drepturile salariale acordate, potrivit legii, corespunzătoare posturilor pe care urmează să le încadreze.
  (2) Salarizarea personalului prevăzut la alin. (1) se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare din cadrul U.M. 02574 Bucureşti sau din structurile subordonate acesteia, în cazul în care nu există o funcţie similară în plată.
  ART. 3
  (1) Masa patrimonială aferentă activităţii unităţii prevăzute la art. 1 se preia de către U.M. 02574 Bucureşti, în baza inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, la încetarea activităţii, potrivit normelor în vigoare.
  (2) Masa patrimonială aferentă activităţii unităţii desfiinţate, stabilită pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată
, cu modificările şi completările ulterioare, se preia prin protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului, de către entitatea desemnată.
  (3) Inventarierea masei patrimoniale şi întocmirea situaţiilor financiare, prevăzute la alin. (1) şi (2), se realizează de către Unitatea de prestări servicii şi alimentaţie a Ministerului Apărării Naţionale.
  (4) Excedentele rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli rămase din anii precedenţi în bugetul Unităţii de prestări servicii şi alimentaţie a Ministerului Apărării Naţionale se virează ca venit la bugetul de stat.
  (5) Unitatea militară prevăzută la alin. (1) preia responsabilitatea închiderii conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare ale Unităţii de prestări servicii şi alimentaţie la Trezoreria Statului, la închiderea exerciţiului financiar.
  (6) Unitatea militară prevăzută la alin. (1) preia responsabilitatea depunerii în sistemul naţional de raportare a formularelor aferente situaţiilor financiare pentru perioada rămasă până la sfârşitul anului, precum şi cele aferente închiderii exerciţiului financiar.
  ART. 4
  Unitatea militară prevăzută la art. 3 alin. (1) se substituie în toate drepturile şi obligaţiile care decurg din acte normative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoale, în care Unitatea de prestări servicii şi alimentaţie a Ministerului Apărării Naţionale este parte la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, inclusiv în litigiile aferente activităţilor acestora.
  ART. 5
  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 490/1997 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 324/1997
 privind înfiinţarea Regiei Autonome „Arsenalul Armatei“*) şi a unor societăţi comerciale, prin reorganizarea unor regii autonome, şi pct. 2 din anexa nr. 4b**) la Hotărârea Guvernului nr. 324/1997
 privind înfiinţarea Regiei Autonome „Arsenalul Armatei“ şi a unor societăţi comerciale, prin reorganizarea unor regii autonome, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
   *) Hotărârea Guvernului nr. 490/1997 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.
  **) Anexa nr. 4b la Hotărârea Guvernului nr. 324/1997
 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.          PRIM-MINISTRU
          LUDOVIC ORBAN
          Contrasemnează:
          Ministrul apărării naţionale,
          Nicolae-Ionel Ciucă
          Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
          Victoria Violeta Alexandru
          Ministrul finanţelor publice,
          Vasile-Florin Cîţu
  Bucureşti, 25 iunie 2020.
  Nr. 487.
  -----